Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,698

 Tác gia Nguyễn Du trong giáo trình Việt Nam văn học sử được sử dụng ở Trung Quốc
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo Quốc tế “Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du: Di sản và giá trị xuyên thời đại”, Viện Văn học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức, 07/08/2015.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: Nxb KHXH;Từ->đến trang: 124-133;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguyễn Du, một tác gia lớn của Việt Nam, từng đi sứ Trung Quốc và có phần tiếp nhận tác phẩm văn học Trung Quốc trong sáng tác của mình. Cho nên, tác gia Nguyễn Du cũng rất được giới nghiên cứu Trung Quốc quan tâm và tìm hiểu. Giáo trình Việt Nam văn học sử được sử dụng ở Trung Quốc đã dành một phần dung lượng để trình bày về tác gia Nguyễn Du. Bài viết này sẽ tìm hiểu về quan điểm của các nhà biên soạn sách giáo trình văn học Trung Quốc đối với tác gia Nguyễn Du đồng thời có sự so sánh nội dung này với giáo trình văn học được sử dụng ở Việt Nam, để có thể thấy rõ hơn về tác gia Nguyễn Du - đại thi hào của dân tộc qua con mắt của người nước ngoài. Nội dung của bài viết gồm các phần: (1) Giới thiệu về cuốn giáo trình Việt Nam văn học sử của tác giả Vu Tại Chiếu; (2) Tóm lược những nội dung giáo trình trình bày về tác gia Nguyễn Du; (3) So sánh với giáo trình sử dụng ở Việt Nam và đưa ra những nhận xét của người viết về vấn đề tác gia Nguyễn Du được truyền thụ - phổ biến tại Trung Quốc.
ABSTRACT
Nguyen Du, a great author of Vietnam, used to visit China as a ambassador and received Chinese literary works in his compositions. This is the reason that Chinese researchers are interested in Nguyen Du and do research on him. The Vietnam historical literature textbook used in China spent a capacity for author Nguyen Du. This article will explore the views of Chinese literary textbook authors of Nguyen Du, as well as compare these contents with the literary ones used in Vietnam to have more angles of Nguyen Du - the great poet of the nation through the eyes of foreigners. The article includes the following parts: (1) Introduce the Vietnam historical literature textbook of Vu Tai Chieu; (2) Summary contents of textbooks of Nguyen Du; (3) Compare the Vietnam used textbooks and give some comments on the issue of how Nguyen Du’s works have been diffused in China.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn