Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,088,881

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Văn hóa du lịch
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Sinh viên Cử nhân Địa lí du lịch
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường ĐHSP
[2]Lịch sử tư tưởng phương Đông
Ngành: Khoa học XHNV
 2014 Sinh viên Cử nhân Văn học, Văn hóa học  Trường ĐHSP
[3]Phương pháp luận NCKH (Văn hóa học)
Ngành: Văn hoá học
 2012 Sinh viên Cử nhân Văn hóa học  Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[4]Các vùng văn hóa và văn hóa tộc người Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2011 Sinh viên Cử nhân Văn hóa học, Báo chí
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[5]Văn bản Hán Nôm Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2010 Sinh viên Đại học Sư phạm Ngữ văn  Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[6]Hán Nôm 1
Ngành: Khoa học XHNV
 2010 Sinh viên Cử nhân Việt Nam học  Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[7]Hán Nôm 2
Ngành: Khoa học XHNV
 2010 Sinh viên Cử nhân Việt Nam học
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[8]Di tích và thắng cảnh Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2010 Sinh viên Cử nhân Văn hóa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[9]Hán văn Việt Nam thời phong kiến
Ngành: Ngữ văn
 2010 Cử nhân Văn học  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[10]Hán văn cơ sở
Ngành: Ngữ văn
 2009 Sinh viên Cử nhân Văn học, Cử nhân Văn hóa học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[11]Văn bản Hán văn Trung Quốc
Ngành: Ngữ văn
 2009 Sinh viên Đại học Sư phạm Ngữ văn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[12]Cơ sở văn hóa Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2007 Sinh viên nâng chuẩn  Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[13]Văn hóa ẩm thực Việt Nam
Ngành: Văn hoá học
 2007 Sinh viên Cử nhân Văn hóa học, Cử nhân Quản trị Du lịch  Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng Trường ĐH Duy Tân
[14]Phiên dịch Trung - Việt và Việt - Trung
Ngành: Ngữ văn
 2007 Lưu học sinh Trung Quốc
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Trường ĐHKT - ĐH Đà Nẵng
[15]Chữ Nôm
Ngành: Ngữ văn
 2005 Sinh viên Cử nhân Văn học, Cử nhân Văn hóa học, Cử nhân Văn thư Lưu trữ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam
[16]Hán Nôm 5 (Ngữ pháp Hán cổ và Chữ Nôm)
Ngành: Ngữ văn
 2004 Sinh viên Đại học Sư phạm Ngữ văn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng
[17]Rèn luyện kĩ năng sử dụng tiếng Việt và mở rộng vốn từ Hán Việt
Ngành: Ngữ văn
 2003 Sinh viên Cao đẳng Sư phạm Ngữ văn.  Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng.
[18]Từ Hán Việt
Ngành: Ngữ văn
 2003 Cử nhân Sư phạm Ngữ văn, Cử nhân Văn học
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Trường ĐHSP
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn