Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,965

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Tặng thưởng giải A (Đình làng Hòa Phú - di tích và lễ hội)

 Xã hội nhân văn

 2014

 11-QĐ/VNDG

 Hội Văn nghệ Dân gian Đà Nẵng, số 11-QĐ/VNDG, 05/12/2014

abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
manufacturer coupons for prescription drugs read viagra online coupon
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[2] Tặng thưởng Giải B (Văn hóa Đà Nẵng từ những mảnh ghép)

 Xã hội nhân văn

 2013

 186/QĐ-VNDG; 25/KT-2013

 Hội Văn nghệ Dân gian Đà Nẵng

[3] Bằng chứng nhận Tặng thưởng Giải Ba B, tác phẩm Tổng tập văn hóa văn nghệ dân gian (tập 5: Ẩm thực đất Quảng)

 Xã hội nhân văn

 2011

 070/VNDG-2011

 Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

[4] Giải thưởng Balaban

 Xã hội nhân văn

 2011

 

 Hội bảo tồn di sản chữ Nôm (VNPF), Hoa Kỳ

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn