Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,089,373

  

A. Hoạt động học tập, nghiên cứu

1. Hoàn thành chương trình Cử nhân Hán Nôm năm 2004 tại Trường ĐHKHXH&NV- ĐHQG HN.

2. Hoàn thành chương trình Cử nhân Việt Nam học năm 2010 tại Viện Viện Nam học & Khoa học Phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Học cao học ngành Việt Nam học, khóa 2010 tại Viện Viện Nam học & Khoa học Phát triển - Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Thực tập sinh chuyên ngành Văn học cổ đại Trung Quốc tại Viện Văn học - Đại học Sư phạm Hồ Nam Trung Quốc, 2011-2012.

5. Thực tập sinh tại Trường Đại học Sư phạm Vân Nam Trung Quốc, tháng 6&7 năm 2013.

6. Ban chấp hành Hội văn nghệ dân gian Thành phố Đà Nẵng nhiệm kì 2013 - 2018 (http://vannghedanang.org.vn/services/index/van-nghe-dan-gian.html). Chi hội trưởng Chi hội Văn nghệ Dân gian Trường Đại học Sư phạm.

7. Ủy viên Hội đồng Lí luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng nhiệm kì 2014 - 2019 (http://vannghedanang.org.vn/tintucs/view/ra-mat-hoi-dong-ly-luan-phe-binh-vhnt-cua-lien-hiep-cac-hoi-vhnt-da-nang-nhiem-ky-2014-2019.html)

8. Thực tập sinh tại Đại học Hồ Nam 12/2018-5/2019 theo Chương trình Đề án 165 Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư chi bộ, Trưởng đoàn Lớp 165 tại Đại học Hồ Nam.B. Thông tin báo chí

1. Trao giải thưởng cho hai chuyên gia chữ Nôm, Báo Tuổi trẻ, 17/10/2011, https://tuoitre.vn/trao-giai-thuong-cho-hai-chuyen-gia-chu-nom-460793.htm

2. Những "cộng sự" thân thiết, Báo Quảng Nam, 28/10/2016, http://baoquangnam.vn/toa-soan-ban-doc/nhung-cong-su-than-thiet-43817.html

3. Ăm ắp tình yêu quê xứ, Báo Quảng Nam, 23/12/2017, http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/am-ap-tinh-yeu-que-xu-56390.html

4. Nghề... đa năng, Báo Quảng Nam, 26/10/2018, http://baoquangnam.vn/toa-soan-ban-doc/nghe-da-nang-2322.html


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn