Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,595

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu phát triển kĩ năng đọc hiểu cho lưu học sinh học tiếng Việt tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trịnh Quỳnh Đông Nghi. Thành viên: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: T2019-TN-04. Năm: 2020. (Aug 14 2020 12:43AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đặc điểm ngôn ngữ - văn hóa của địa danh Hán Việt ở Đà Nẵng và ứng dụng vào dạy-học từ Hán Việt trong nhà trường. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: B2017-DDN03-18. Năm: 2019. (Aug 13 2020 11:35PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Quảng Nam - Đà Nẵng trong các tác phẩm du kí chữ Hán Đông Bắc Á. Chủ nhiệm: Phạm Thị Tú Trinh. Thành viên: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: T2018-03-24. Năm: 2018. (Aug 14 2020 12:39AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu Đà Nẵng xưa qua tư liệu thơ chữ Hán. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: T2015-03-24. Năm: 2015. (Jan 7 2016 7:39AM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi các học phần thuộc chuyên ngành Văn hóa học.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Thành viên: Hoàng Mai Sa, Phạm Thị Tú Trinh. Mã số: T2011-03-20. Năm: 2011. (May 11 2011 9:00AM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng ngân hàng câu hỏi các học phần thuộc tổ Văn hóa - Văn học nước ngoài. Chủ nhiệm: Nguyễn Phương Khánh. Thành viên: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: TNVHNNVH. Năm: 2010. (Dec 31 2010 2:01PM)
[7] Đề tài cấp cơ sở: Tìm hiểu văn hóa ẩm thực cung đình triều Tự Đức qua thư tịch Hán Nôm.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: T2008-03-45. Năm: 2009. (Dec 31 2010 2:01PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đặc điểm văn cúng của Phạm Phú Thứ trongGiá Viên toàn tập. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: T2009-26. Năm: 2009. (Dec 31 2010 2:01PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Sưu tầm và giới thiệu di cảo Hán Nôm của Phạm Phú Phú.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: T2007-03-26. Năm: 2008. (Dec 31 2010 2:01PM)
[10] Đề tài cấp Thành phố: Hoành phi câu đối ở chùa trên địa bàn quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng. Đề tài NCKH cấp thành phố theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công văn số 232/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Thành viên: . Mã số: 2379/QĐ-UBND. Năm: 2008. (Dec 31 2010 2:01PM)
[11] Đề tài cấp Bộ: “Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy tiếng Việt cho học sinh nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng”(scv.udn.vn/nguyenngocchinh/NCKH/687). Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Chinh. Thành viên: Bùi Trọng Ngoãn, Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: MS: B2006-III-04. Năm: 2007. (Apr 15 2015 2:08AM)
[12] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng CNTT vào dạy-học và nghiên cứu môn Hán Nôm.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Thành viên: . Mã số: T2006-03-16. Năm: 2006. (Dec 31 2010 2:01PM)
[13] Đề tài Khác: Tìm hiểu tâm trạng Trần Nguyên Đán trước thời cuộc khủng hoảng suy tàn. Đề tài NCKH cấp Viện (Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) với sự tài trợ của Quĩ học bổng Havard-Yenching (Hoa Kì), 09/2006.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: Harvard_YC2006. Năm: 2006. (Dec 31 2010 2:01PM)
[14] Đề tài cấp cơ sở: Hiện tượng chuyển hoá từ loại trong tiếng Hán cổ đại.. Chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Thân. Mã số: T03-16-51. Năm: 2003. (Dec 31 2010 2:01PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn