Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,860

 Dấu tích người Nhật trong văn bia Quảng Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo Quốc tế: "Quan hệ Việt - Nhật thế kỉ XVI-XIX", Trường KHXH&NV, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2016
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn