Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,061

 Đổi mới phương pháp dạy học môn Hán Nôm bằng cách sử dụng thiết bị kỹ thuật.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Đổi mới phương pháp dạy học với sự tham gia của thiết bị kỹ thuật”, tổ chức tại Đại học Sư phạm - Huế, 4/2004
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn