Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,058,618

 Một vài suy nghĩ về việc vận dụng CNTT vào quá trình dạy học môn Hán Nôm trong nhà trường hiện nay.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Hội thảo “Nghiên cứu, dạy-học Hán Nôm trong nhà trường Đại học và Cao đẳng Sư phạm”, ĐHSP, Hà Nội, 4/2005
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2005
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn