Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,304

 Ứng dụng CNTT vào dạy-học và nghiên cứu môn Hán Nôm ở trường đại học.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Phan Anh Dũng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: họcTạp chí Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế; Số: số5(64)/2007;Từ->đến trang: -;Năm: 2007
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn