Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,851

 Từ góc độ Hán Nôm học, suy nghĩ về phương pháp giảng dạy thơ chữ Hán của Hồ Chí Minh.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân - Trần Văn Tri
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Nơi đăng: Tập san Tháng Năm nhớ Bác của Khoa Ngữ văn - ĐHSP - ĐHĐN, Đà Nẵng, 5/2007. Cũng đăng trên Tạp chí Khoa học và Giáo dục ĐHSP Huế, số 1 (05)/2008; Số: ;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn