Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,207

 Tư liệu Hán văn liên quan đến Đỗ Thúc Tịnh
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo khoa học Cuộc đời và sự nghiệp của tiến sĩ Đỗ Thúc Tịnh (1818 - 1862), Ban Thường vụ huyện ủy Hòa Vang và Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Đà Nẵng tổ chức, 3/2018; Số: -;Từ->đến trang: 72-88;Năm: 2018
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn