Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,090,443

 Đặc điểm ngôn ngữ văn bản văn bia trùng tu hội quán người Hoa tại Hội An
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 8(03);Từ->đến trang: 85-91;Năm: 2013
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Văn bia hội quán người Hoa tại Hội An còn lại hiện nay không chỉ có giá trị bảo tồn nguyên vẹn di tích phục vụ phát triển du lịch mà còn có giá trị tư liệu rất quý giá và quan trọng để tìm hiểu về cộng đồng người Hoa tại Hội An từ các mặt lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội nói riêng cũng như nghiên cứu về vùng đất và con người xứ Quảng nói chung. Song, bài viết này không lấy văn bia hội quán người Hoa để làm tư liệu nghiên cứu các vấn đề như đã nêu mà trực tiếp nghiên cứu chính bản thân văn bia hội quán người Hoa từ góc độ văn bản.
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
The remained epitaphs at Chinese guildhall (club-houses) in Hoi An have great historical values to serve for tourist development of the ancient town. Furthermore, they are valuable and important materials for researchers to study about history, economy, culture, and society of the Chinese community in Hoi An. They are, also, means to study about the place and people of Quang Nam province. This paper does not use the epitaphs at Chinese cub-houses as research objects to serve such above-mentioned purposes. It, directly, studies those epitaphs from the view of written language. Specifically, the paper aims to discover influential factors of Vietnamese language applied to the epitaphs as well as some other characteristics of written language existing in those epitaphs from 3 features: structure, grammar, and vocabulary-classic references.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn