Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,210,992

 Hình ảnh Đà Nẵng xưa qua thơ chữ Hán
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Dị Cổ
Nơi đăng: Tạp chí Văn hóa - Du lịch Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 25;Từ->đến trang: -;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Đà Nẵng không chỉ ngày nay mới được nhiều người biết đến và mến yêu mà còn là cảng thị đã từng nổi tiếng từ lâu. Và, lâu nay Đà Nẵng xưa cũng chỉ mới được nhắc đến, nghiên cứu từ phương diện lịch sử, văn hóa mà dường như chưa có công trình nào tiếp cận, nghiên cứu từ phương diện văn chương, đặc biệt là văn chương chữ Hán. Bài viết này thử bước đầu khai lối tiếp cận hình ảnh Đà Nẵng xưa từ nguồn tư liệu thơ chữ Hán và gợi mở một hướng khai thác văn chương chữ Hán để góp phần cho công cuộc xây dựng, phát triển thành phố.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Da Nang is not only a beloved city in recent years but a well-known port city for a long time. However, Da Nang is just mentioned and researched from the historical and cultural aspects but is not engaged from the middle-age literature, especially from the Chinese written character’s poetry aspect. This article initially tries to approach the picture of ancient Da Nang from the opened resources in Chinese written character’s poetry and unveils a new trend in exploring Chinese written character’s poetry in order to contribute to the development of the city.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn