Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,282

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và dạy-học văn bia Hán Nôm
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Thân
Nơi đăng: Kỉ yếu Hội thảo quốc gia "Ứng dụng CNTT trong giáo dục và dạy học", ĐHSP-ĐHĐN, 4/2014; Số: -;Từ->đến trang: -;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy-học và nghiên cứu môn Hán Nôm là một xu thế tất yếu của thời đại. Chính vì vậy, các nhà nghiên cứu công nghệ thông tin không ngừng xây dựng, thiết kế phần mềm Hán Nôm để phục vụ việc dạy-học và nghiên cứu Hán Nôm. Bài viết này sẽ giới thiệu về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và dạy-học văn bia Hán Nôm.
ABSTRACT
It is an inevitble tendency today to apply informatics technology (IT) to education and research related to Sino-Nom. It is because to this that IT researchers continuously create Sino-Nom softwaers for education and research on the language. This article introduces the application informatics technology (it) to education and research related to sino-nom epigraphs.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn