Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,059,686

 Hoành phi câu đối ở chùa trên địa bàn quận Liên Chiểu - thành phố Đà Nẵng. Đề tài NCKH cấp thành phố theo Quyết định số 2379/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng và Công văn số 232/SKHCN-QLKH của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.
walgreens prints coupons open fre
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Thân
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
; Thành viên:  
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Số: 2379/QĐ-UBND ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Chưa xác định

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn