Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,211,064

 Tìm hiểu tâm trạng Trần Nguyên Đán trước thời cuộc khủng hoảng suy tàn. Đề tài NCKH cấp Viện (Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Viện Khoa học Xã hội Việt Nam) với sự tài trợ của Quĩ học bổng Havard-Yenching (Hoa Kì), 09/2006.
Chủ nhiệm:  Nguyễn Hoàng Thân; Thành viên:  
Số: Harvard_YC2006 ; Năm hoàn thành: 2006; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn