Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nkduy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Ninh Khánh Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 31,902,602

 
Mục này được 8350 lượt người xem
Họ và tên:  Ninh Khánh Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/10/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học thông tin; Tại: Đại học Ritsumeikan
Dạy CN: Hệ thống nhúng
Lĩnh vực NC: Tổng hợp và nhận dạng tiếng nói, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0511.3763949; Mobile: 0935-043-201
Email: nkduy@dut.udn.vn; ninhkhanhduy@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

    2003 – 2006: Nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng (MICA), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
    2006 – nay: Giảng viên tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Biểu diễn ngữ cảnh trong khai triển chữ viết tắt dùng tiếp cận học máy . Tác giả: Ninh Khánh Duy, Nguyễn Văn Quý . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(114).2017. Trang: 31-35. Năm 2017. (Nov 20 2016 12:34AM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật. Tác giả: Ninh Khánh Duy, Phan Huy Khánh. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 330-335. Năm 2006.
(May 16 2011 1:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: F0 parameterization of glottalized tones in HMM-based speech synthesis for Hanoi Vietnamese. Authors: Duy Khanh Ninh and Yoichi Yamashita. IEICE Transactions on Information and Systems (SCIE). No: E98-D(12). Pages: 2280-2289. Year 2015. (Nov 30 2015 10:53PM)
[2]Presentations: F0 parameterization of glottalized tones for HMM-based Vietnamese TTS. Authors: Duy Khanh Ninh, Yoichi Yamashita. The 16th Annual International Conference of ISCA (Interspeech), Dresden, Germany. Pages: 2202–2206. Year 2015. (Sep 18 2015 12:07AM)
[3]Article: A generation error function considering dynamic properties of speech parameters for minimum generation error training for hidden Markov model-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise and Yoichi Yamashita. Acoustical Science and Technology. No: 34(2). Pages: 123-132. Year 2013. (Mar 1 2013 10:33PM)
[4]Presentations: Introduction of duration models and dynamic features in MGE training for HSMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Kook Cho and Yoichi Yamashita
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Proceeding of Spring Meeting of Acoustical Society of Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 431-434. Year 2012.
(Aug 15 2012 10:48AM)
[5]Presentations: Incorporating dynamic features into minimum generation error training for HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The 8th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 55-59. Year 2012.
(Feb 7 2013 12:27PM)
[6]Presentations: An adaptive weighting approach for minimum generation error training considering dynamic features in HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita. Autumn Meeting of Acoustical Society of Japan. Pages: 383-386. Year 2012. (Oct 2 2012 10:27PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Lương Tương
Đề tài:

Nghiên cứu mô hình biểu diễn văn bản Doc2Vec và các ứng dụng trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[2]Bùi Phước Khánh
Đề tài: Điều khiển thiết bị điện trong nhà thông minh bằng giọng nói

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Lê Ngọc Huy
Đề tài: Ứng dụng HTK Toolkit xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói rời rạc với bộ từ vựng hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[4]Lê Văn Thức
Đề tài: Ứng dụng mô hình Markov ẩn xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[5]Nguyễn Văn Tin
Đề tài: Nhận dạng lệnh điều khiển bằng giọng nói với tập lệnh từ đơn hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[6]Nguyễn Văn Quý
Đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản Tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[7]Trần Văn Nhuộm
Đề tài:

Giải pháp phiên âm từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Xử lý tiếng nói
Ngành: Khoa học máy tính
 2017 Học viên cao học  Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Vi điều khiển
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[3]Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[4]Chuyên đề chuyên ngành Hệ thống nhúng
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[5]Xử lý tín hiệu số
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Sinh viện đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn