Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='nkduy' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Ninh Khánh Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 30,957,795

 
Mục này được 8164 lượt người xem
Họ và tên:  Ninh Khánh Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/10/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học thông tin; Tại: Đại học Ritsumeikan
Dạy CN: Hệ thống nhúng
Lĩnh vực NC: Tổng hợp và nhận dạng tiếng nói, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Học máy
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0511.3763949; Mobile: 0935-043-201
Email: nkduy@dut.udn.vn; ninhkhanhduy@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

    2003 – 2006: Nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng (MICA), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
    2006 – nay: Giảng viên tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Biểu diễn ngữ cảnh trong khai triển chữ viết tắt dùng tiếp cận học máy . Tác giả: Ninh Khánh Duy, Nguyễn Văn Quý . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(114).2017. Trang: 31-35. Năm 2017. (Nov 20 2016 12:34AM)
[2]Tham luận: Nghiên cứu đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật. Tác giả: Ninh Khánh Duy, Phan Huy Khánh. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 330-335. Năm 2006.
(May 16 2011 1:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: F0 parameterization of glottalized tones in HMM-based speech synthesis for Hanoi Vietnamese. Authors: Duy Khanh Ninh and Yoichi Yamashita. IEICE Transactions on Information and Systems (SCIE). No: E98-D(12). Pages: 2280-2289. Year 2015. (Nov 30 2015 10:53PM)
[2]Presentations: F0 parameterization of glottalized tones for HMM-based Vietnamese TTS. Authors: Duy Khanh Ninh, Yoichi Yamashita. The 16th Annual International Conference of ISCA (Interspeech), Dresden, Germany. Pages: 2202–2206. Year 2015. (Sep 18 2015 12:07AM)
[3]Article: A generation error function considering dynamic properties of speech parameters for minimum generation error training for hidden Markov model-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise and Yoichi Yamashita. Acoustical Science and Technology. No: 34(2). Pages: 123-132. Year 2013. (Mar 1 2013 10:33PM)
[4]Presentations: Introduction of duration models and dynamic features in MGE training for HSMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Kook Cho and Yoichi Yamashita
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Proceeding of Spring Meeting of Acoustical Society of Japan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 431-434. Year 2012.
(Aug 15 2012 10:48AM)
[5]Presentations: Incorporating dynamic features into minimum generation error training for HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The 8th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Pages: 55-59. Year 2012.
(Feb 7 2013 12:27PM)
[6]Presentations: An adaptive weighting approach for minimum generation error training considering dynamic features in HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita. Autumn Meeting of Acoustical Society of Japan. Pages: 383-386. Year 2012. (Oct 2 2012 10:27PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn