Ninh Khánh Duy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 109,934,863

 
Mục này được 39665 lượt người xem
Họ và tên:  Ninh Khánh Duy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  07/10/1981
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Nam Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Quốc gia Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học thông tin; Tại: Đại học Ritsumeikan
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: Xử lý tiếng nói và ngôn ngữ tự nhiên, Xử lý tín hiệu, Học máy
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: 0236.3763949; Mobile: 0935-043-201
Email: nkduy@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

  2003 – 2006: Nghiên cứu viên tại Trung tâm nghiên cứu quốc tế về thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng (MICA), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  2009 – 2015: Nghiên cứu sinh tại Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
  09/2013 – 03/2014: : Nghiên cứu viên thực tập tại Toshiba Corporate Research & Development Center, Kawasaki, Nhật Bản
  2006 – 06/2023: Giảng viên tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  05/2020 – nay: Trưởng Bộ môn Hệ thống nhúng, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  07/2023 – nay: Giảng viên chính tại Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Giải pháp xác định độ tươi của trái cây dựa trên phổ cận hồng ngoại ứng dụng học máy và Internet of Things. Chủ nhiệm: Ninh Khánh Duy. Thành viên: Đoàn Thị Ngọc Cảnh, Nguyễn Thị Thanh Xuân. Mã số: T2020-02-32. Năm: 2021. (Jan 6 2022 8:24PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu cải thiện chất lượng tiếng nói tiếng Việt dựa trên mô hình xác suất. Chủ nhiệm: Ninh Khánh Duy. Thành viên: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Văn Quý. Mã số: B2016-DNA-38-TT. Năm: 2020. (May 7 2020 2:30PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tự động nhận dạng và phân tích khuôn mặt sinh viên nhằm hỗ trợ việc học tập tương tác trong lớp học. Chủ nhiệm: Phạm Minh Tuấn. Thành viên: Nguyễn Tấn Khôi, Ninh Khánh Duy, Đỗ Phúc Hảo. Mã số: B2017-DNA-02. Năm: 2019. (Jan 6 2022 8:22PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Tham luận: Xác Định Độ Chín Của Trái Dứa Hỗ Trợ Quá Trình Phân Loại, Bảo Quản Trái Chín Sau Thu Hoạch . Tác giả: Trịnh Trung Hải, Bùi Xuân Thiện, Nguyễn Hà Huy Cường, Ninh Khánh Duy . Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2022 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Trang: 104-115. Năm 2022. (Jul 24 2022 11:03AM)
[2]Bài báo: Mô hình Fast R-CNN cải tiến cho giải pháp nhận dạng, phát hiện trái dứa thời kỳ chín. Tác giả: Trịnh Trung Hải, Nguyễn Hà Huy Cường, Ninh Khánh Duy . Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 20(7). Trang: 94-98. Năm 2022. (Oct 15 2022 6:13PM)
[3]Tham luận: So sánh hai phương pháp dùng đường bao phổ và ảnh phổ trong tìm kiếm âm thanh. Tác giả: Ninh Khánh Duy, Nguyễn Bình Thiên. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2021 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Trang: 153-163. Năm 2021. (Jan 6 2022 8:30PM)
[4]Bài báo: Evaluation of speaker-dependent and average-voice Vietnamese statistical speech synthesis systems. Tác giả: Duy Khanh Ninh. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 17(12.1). Trang: 11-16. Năm 2019. (Jan 16 2020 6:13AM)
[5]Tham luận: Chuẩn hóa văn bản tiếng Việt dựa trên bộ quy tắc. Tác giả: Ninh Khánh Chi, Ninh Khánh Duy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2017 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Trang: 132-138. Năm 2017. (Jun 11 2019 3:55PM)
[6]Tham luận: Xây dựng mô-đun điều khiển bằng giọng nói trong ứng dụng đọc báo điện tử cho người khiếm thị . Tác giả: Lê Vũ Công Hòa, Hoàng Thị Minh Khanh, Lê Quang Tam, Ninh Khánh Duy. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia CITA 2017 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực. Trang: 212-218. Năm 2017. (Dec 22 2017 10:43PM)
[7]Bài báo: Biểu diễn ngữ cảnh trong khai triển chữ viết tắt dùng tiếp cận học máy . Tác giả: Ninh Khánh Duy, Nguyễn Văn Quý . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 05(114).2017. Trang: 31-35. Năm 2017. (Nov 20 2016 12:34AM)
[8]Tham luận: Một giải pháp Việt hoá cách phát âm các từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt . Tác giả: Triệu Thị Ly Ly, Bùi Thanh Sơn, Lê Thị Hà Bình, Ninh Khánh Duy . Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Trang: 502-510. Năm 2017. (Dec 8 2017 12:11AM)
[9]Tham luận: Cải tiến thuật toán tự tương quan tìm cao độ của tín hiệu đàn ghi-ta trên vi xử lý ARM Cortex-M4. Tác giả: Nguyễn Bình Thiên, Ninh Khánh Duy. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Trang: 68-75. Năm 2017. (Dec 8 2017 12:17AM)
[10]Tham luận: Representing context in abbreviation expansion using machine learning approach. Tác giả: Trieu Thi Ly Ly, Nguyen Van Quy, Ninh Khanh Duy, Huynh Huu Hung, Dang Duy Thang. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR). Trang: 816-822. Năm 2017. (Dec 8 2017 12:23AM)
[11]Tham luận: Nghiên cứu đặc trưng của ngữ điệu tiếng Việt trong câu hỏi và câu trần thuật. Tác giả: Ninh Khánh Duy, Phan Huy Khánh. Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trang: 330-335. Năm 2006. (May 16 2011 1:09PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: DTTP Model - A Deep Learning-Based Model for Detecting and Tracking Target Person. Authors: Nghia Thinh Nguyen, Duy Khanh Ninh, Van Dai Pham, Tran Duc Le. In: Nguyen, T.D.L., Verdú, E., Le, A.N., Ganzha, M. (eds) Intelligent Systems and Networks. ICISN 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 752. Springer, Singapore. Pages: 581–590. Year 2023. (Sep 12 2023 12:09PM)
[2]Presentations: Danaflood: A Solution for Scalable Urban Street Flood Sensing. Authors: Tien Quang Dam, Duy Khanh Ninh, Anh Ngoc Le, Van Dai Pham, Tran Duc Le. In: Nguyen, T.D.L., Verdú, E., Le, A.N., Ganzha, M. (eds) Intelligent Systems and Networks. ICISN 2023. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 752. Springer, Singapore. Pages: 546–555. Year 2023. (Sep 12 2023 11:56AM)
[3]Presentations: Determination of Fruit Freshness Using Near-Infrared Spectroscopy and Machine Learning Techniques. Authors: Duy Khanh Ninh, Kha Duy Phan, Chi Khanh Ninh, Nhan Le Thanh. International Conference on Intelligent Systems & Networks (ICISN) 2022, In: Anh, N.L., Koh, SJ., Nguyen, T.D.L., Lloret, J., Nguyen, T.T. (eds) Intelligent Systems and Networks. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 471, Springer, Singapore. Pages: 455–464. Year 2022. (Jun 23 2022 5:01PM)
[4]Presentations: Mangosteen Fruit Detection Using Improved Faster R-CNN. Authors: Trung Hai Trinh, Xuan Thien Bui, Thu Huong Tran, Ha Huy Cuong Nguyen, Khanh Duy Ninh. In: Nguyen, NT., Dao, NN., Pham, QD., Le, H.A. (eds) Intelligence of Things: Technologies and Applications. ICIot 2022. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 148. Springer, Cham. Pages: 366–375. Year 2022. (Sep 17 2022 11:14AM)
[5]Presentations: Fruit recognition based on near-infrared spectroscopy using deep neural networks. Authors: Duy Khanh Ninh, Thi-Ngoc-Canh Doan, Chi Khanh Ninh, Thanh Xuan Nguyen-Thi, Nhan Le Thanh. 2021 The 5th International Conference on Machine Learning and Soft Computing. Pages: 90-95. Year 2021. (Jun 20 2021 3:00PM)
[6]Presentations: An Effective Vector Representation of Facebook Fan Pages and Its Applications. Authors: Viet Hoang Phan, Duy Khanh Ninh, and Chi Khanh Ninh . Hernes M., Wojtkiewicz K., Szczerbicki E. (eds) Advances in Computational Collective Intelligence. ICCCI 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1287. Springer, Cham. Pages: 674–685. Year 2020. (Dec 13 2020 4:33PM)
[7]Presentations: A Speaker-Adaptive HMM-based Vietnamese Text-to-Speech System. Authors: Duy Khanh Ninh. Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2019). Pages: 342-346. Year 2019. (Oct 27 2019 9:56AM)
[8]Presentations: F0 parameterization of glottalized tones for HMM-based Vietnamese TTS. Authors: Duy Khanh Ninh, Yoichi Yamashita. The 16th Annual International Conference of ISCA (Interspeech), Dresden, Germany. Pages: 2202–2206. Year 2015. (Sep 18 2015 12:07AM)
[9]Article: F0 parameterization of glottalized tones in HMM-based speech synthesis for Hanoi Vietnamese. Authors: Duy Khanh Ninh and Yoichi Yamashita. IEICE Transactions on Information and Systems (SCIE). No: E98-D(12). Pages: 2280-2289. Year 2015. (Nov 30 2015 10:53PM)
[10]Article: A generation error function considering dynamic properties of speech parameters for minimum generation error training for hidden Markov model-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise and Yoichi Yamashita. Acoustical Science and Technology (Scopus). No: 34(2). Pages: 123-132. Year 2013. (Mar 1 2013 10:33PM)
[11]Presentations: Introduction of duration models and dynamic features in MGE training for HSMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Kook Cho and Yoichi Yamashita. Proceeding of Spring Meeting of Acoustical Society of Japan. Pages: 431-434. Year 2012. (Aug 15 2012 10:48AM)
[12]Presentations: An adaptive weighting approach for minimum generation error training considering dynamic features in HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita. Autumn Meeting of Acoustical Society of Japan. Pages: 383-386. Year 2012. (Oct 2 2012 10:27PM)
[13]Presentations: Incorporating dynamic features into minimum generation error training for HMM-based speech synthesis. Authors: Duy Khanh Ninh, Masanori Morise, Yoichi Yamashita. The 8th International Symposium on Chinese Spoken Language Processing. Pages: 55-59. Year 2012. (Feb 7 2013 12:27PM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Improvements of Vietnamese Hidden Markov Model based speech synthesis Chủ biên: Ninh Khánh Duy. Nơi XB: LAP Lambert Academic Publishing. Năm 2020.(Jan 29 2023 3:57PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Thị Hoàng Uyên
Đề tài:

Nhận dạng cảm xúc từ tín hiệu tiếng nói ứng dụng học sâu

 Thạc sĩ

 Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng

 2021

 2023

[2]Nguyễn Thúc Siêu
Đề tài:

Phân đoạn tín hiệu thành tiếng nói và khoảng lặng dùng các đặc trưng trên miền thời gian

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Phạm Đức Thiện
Đề tài:

Phân tích formant các nguyên âm của nhiều người nói ứng dụng xử lý đồng hình

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2020

 2021

[4]Lê Tùng Dương
Đề tài: Xây dựng nền tảng thu thập và xử lý dữ liệu tiếng nói

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Lê Quang Hòa
Đề tài: Ứng dụng thuật toán K láng giềng gần nhất trong phân loại văn bản tin tức theo chủ đề

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[6]Ngô Hải Nam
Đề tài:

Phân loại văn bản tin tức dùng máy vec-tơ hỗ trợ

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2018

 2019

[7]Trần Văn Tâm
Đề tài:

Xác định tần số cơ bản của tín hiệu tiếng nói dùng hàm tự tương quan

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK, ĐH Đà Nẵng

 2019

 2019

[8]Bùi Phước Khánh
Đề tài: Điều khiển thiết bị điện trong nhà thông minh bằng giọng nói

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[9]Lê Ngọc Huy
Đề tài: Ứng dụng HTK Toolkit xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói rời rạc với bộ từ vựng hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[10]Lê Văn Thức
Đề tài: Ứng dụng mô hình Markov ẩn xây dựng hệ thống tổng hợp tiếng nói tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[11]Nguyễn Văn Tin
Đề tài: Nhận dạng lệnh điều khiển bằng giọng nói với tập lệnh từ đơn hữu hạn

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[12]Nguyễn Văn Quý
Đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp chuẩn hóa chữ viết tắt trong văn bản Tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[13]Trần Văn Nhuộm
Đề tài:

Giải pháp phiên âm từ vựng tiếng Anh trong văn bản tiếng Việt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2016, 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Khoa học dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2021 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[2]Lý thuyết thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2020 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[3]Xử lý tiếng nói
Ngành: Khoa học máy tính
 2017 Đại học và Cao học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[4]Vi điều khiển
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[5]Tiếng Anh chuyên ngành CNTT
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
[6]Xử lý tín hiệu số
Ngành: Công nghệ thông tin
 2007 Đại học  Khoa CNTT, Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn