Nguyễn Linh Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 16406 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Linh Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/0
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử-Viễn Thông; Tại: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Điện - Điện tử; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Khoa học và Công Nghệ Nano; Tại: National Tsing Hua University
Dạy CN: Điện tử
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: N/A
Địa chỉ liên hệ: 37 Hưng hóa 4, Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236-3894882; Mobile: 0905027725
Email: nlnam@ute.udn.vn;nlnam911@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 10/2004 đến 5/2005: Kỹ sư tại công ty Truyền tải điện 4
6/2005 đến 8/2007: giảng viên tại Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ
9/2007 đến 11/2013: làm Nghiên cứu sinh tại Viện hàn lâm Sinica, Đài Loan
12/2013 đến 10/2017:giảng viên tại Khoa Điện, Trường Cao đẳng Công nghệ
11/2017 đến nay:giảng viên tại Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đặc tính điện tử và quang điện tử của các linh kiện điện tử hiệu suất cao có cấu trúc nano. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Linh Nam. Mã số: B2018-ĐN06-11. Năm: 2020. (Oct 3 2020 10:20AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Áp dụng và triển khai giảng dạy theo phương pháp tiếp cận CDIO tại khoa Điện - Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Nam. Mã số: T2017-06-56. Năm: 2017. (Oct 3 2018 2:22PM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Tổng hợp và phân tích đặc tính của ôxít kẽm (ZnO) cấu trúc nano/micro và ứng dụng làm vật liệu cản quang và hấp thụ tia cực tím. Chủ nhiệm: Nguyễn Linh Nam. Thành viên: Nguyễn Thanh Hội, Ngô Huỳnh Bửu Trọng. Mã số: Đ2015-06-20. Năm: 2016. (Jul 17 2016 8:34AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bộ phát hiện quang hiệu suất cao dùng màng 3 lớp MoS2. Tác giả: Nguyen Linh Nam. Journal of Science and Technology, Issue on Information and Communication Technology. Số: 18. Trang: 21. Năm 2020. (Jul 2 2020 2:55PM)
[2]Bài báo: So sánh đặc tính quang của đơn lỗ nano bạc và vàng. Tác giả: Phạm Thị Thảo Khương, Nguyễn Linh Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc gia-ATiGB2019. Số: 5. Trang: 313. Năm 2019. (Jul 2 2020 2:52PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu khả năng phát hiện phần tử DNA và độ pH của cảm biến dùng transistor hiệu ứng trường điện cực cổng kép. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 17. Trang: 22-26. Năm 2019. (Jun 10 2019 10:23AM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát đặc tính quang của lỗ nano vàng. Tác giả: Thien Q. Duong, Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. Journal of Science and Technology, The university of Danang. Số: 11. Trang: 74-78. Năm 2018. (Jun 10 2019 10:19AM)
[5]Bài báo: Phân tích đặc tính âm học của đầu dò siêu âm bằng mô hình phần tử hữu hạn sử dụng phần mềm COMSOL Multiphysics. Tác giả: Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(20). Trang: 37. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:21AM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu hiệu suất hoạt động của cảm biến sinh học dùng dây nano. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(20). Trang: 73. Năm 2017. (Nov 24 2017 10:17AM)
[7]Bài báo: Đặc tính điện tử của ống nano carbon và ứng dụng trong chế tạo nanotransistor. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 111. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:49PM)
[8]Bài báo: Ứng dụng tương tác cơ học của biến tử siêu âm gốm áp điện vào quy trình tổng hợp TiO2 cấu trúc nano. Tác giả: Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 230. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:52PM)
[9]Bài báo: Tổng hợp và phân tích đặc tính hạt nano ZnO bằng phương pháp sol-gel. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(108). Trang: 85. Năm 2016. (Nov 21 2016 2:43PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp hạt nano bán dẫn hữu cơ PTCDA cấu trúc β. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 64. Năm 2015. (Jun 3 2015 11:06AM)
[11]Bài báo: Diode cộng hưởng đường hầm làm từ vật liệu lớp nguyên tử MoS2. Tác giả: Nguyễn Linh Nam*
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 69-73. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[12]Bài báo: ĐẶC TÍNH ĐIỆN TỬ CỦA TRANSISTOR HIỆU ỨNG TRƯỜNG DÂY NANO SILICON. Tác giả: Nguyễn Linh Nam . Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96). Trang: 115. Năm 2015. (Mar 21 2016 3:40PM)
[13]Bài báo: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH QUANG CỦA CÁC VI HẠT CẦU ZNO. Tác giả: Nguyễn Thanh Hội, Nguyễn Linh Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(96). Trang: 78. Năm 2015. (Mar 21 2016 3:42PM)
[14]Bài báo: Cảm biến sinh học dùng transistor hiệu ứng trường dây nano silicon. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 34-37. Năm 2014. (Dec 22 2014 11:09AM)
[15]Bài báo: Linh kiện chuyển mạch quang bằng đơn hạt nano bán dẫn ZnO. Tác giả: Nguyễn Linh Nam. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 11. Trang: 62-68. Năm 2012. (Apr 2 2014 3:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Superior phototransistors based on a single ZnO nanoparticle with high mobility and ultrafast response time. Authors: Linh-Nam Nguyen,Wen-Hao Chang,Chii-Dong Chen and Yann-Wen Lan
. Nanoscale Horizons (ISI). No: 1. Pages: 82-88. Year 2020.
(Mar 8 2020 11:52AM)
[2]Article: A study on Acoustic Characterization of Medical Ultrasound Transducers using pulse-echo methods. Authors: Khuong T. T. Pham, Nam L. Nguyen. IEEE International Conference on Advanced Technologies for Communications. No: 1. Pages: 204. Year 2017. (Nov 24 2017 10:25AM)
[3]Article: Whispering Gallery Mode Biosensing-A Detailed Study on ZnO Microspheres . Authors: Ngo Huynh Buu Trong, Paul Ching-Hang Chien, Yu-Da Chen, Shang-Hsuan Wu, Fu-Chen Hsiao, Linh-Nam Nguyen, Yia-Chung Chang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. 5th International Conference on Biomedical Engineering in Vietnam, IFMBE Proceedings, Springer. No: 46. Pages: 21-24. Year 2015. (Mar 17 2015 10:23AM)
[4]Article: Resonant Tunneling through Discrete Quantum States in Stacked Atomic-Layered MoS2. Authors: Linh-Nam Nguyen, Yann-Wen Lan, Jyun-Hong Chen, Tay-Rong Chang, Yuan-Liang Zhong, Horng-Tay Jeng, Lain-Jong Li, Chii-Dong Chen. Nano Letters(SCI)
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 14. Pages: 2381-2386. Year 2014.
(May 20 2014 9:29AM)
[5]Article: High performance phototransistors based on single crystalline perylenetetracarboxylic-dianhydride nanoparticle. Authors: Linh-Nam Nguyen, Sunil Kumar Pradhan, Chia-Nan Yen, Ming-Chou Lin, Chien-Han Chen, Cen-Shawn Wu, Kuei-Shu Chang-Liao, Minn-Tsong Lin, and Chii-Dong Chen. Applied Physics Letters(SCI). No: 103. Pages: 183301-183306. Year 2013. (Apr 2 2014 3:47PM)
[6]Article: Photo-response of a nanopore device with a single embedded ZnO nanoparticle. Authors: Linh-Nam Nguyen, Ming-Chou Lin, Horng-Shyang Chen, Yann-Wen Lan, Cen-ShawnWu, Kuei-Shu Chang-Liao and Chii-Dong Chen. Nanotechnology(SCI)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 12. Pages: 165201-165207. Year 2012.
(Apr 2 2014 3:51PM)
[7]Article: Identification of embedded charge defects in suspended silicon nanowires using a carbon-nanotube cantilever gate. Authors: Yann-Wen Lan, Linh-Nam Nguyen, Shui-Jin Lai, Ming-Chou Lin, Chieh-Hsiung Kuan and Chii-Dong Chen. Applied Physics Letters(SCI). No: 99. Pages: 053104-053107. Year 2011. (Apr 2 2014 3:55PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jul 17 2016 8:57AM)
[1]Giáo trình kỹ thuật xung số và ứng dụng
Chủ biên: Nguyễn Linh Nam, Phạm Văn Phát. Đồng tác giả: Trần Hoàng Vũ
.
Nơi XB: Nhà xuất bản thông tin và truyền thông. Năm 2016.
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Số: 4363/QĐ-KT. Năm: 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 5079/QĐ-KT. Năm: 2016.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2726/QĐ-KT. Năm: 2017.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Số: 4394/QĐ-BGDĐT. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 3044/QĐ-KT. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Số: 2862/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2020.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn