Ngô Minh Trí
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28972 lượt người xem
Họ và tên:  Ngô Minh Trí
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Computer Science; Tại: Hà Lan
Dạy CN: Kỹ thuật Máy tính
Lĩnh vực NC: Bảo mật thông tin; Mã hóa kênh truyền; IoT
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu hệ thống backup dữ liệu ứng dụng công nghệ IoT. Chủ nhiệm: Ngô Minh Trí. Thành viên: Vũ Vân Thanh, Phan Trần Đăng Khoa, Lê Hồng Nam. Mã số: T2018-02-23. Năm: 2019. (Dec 18 2019 11:48AM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Phân tích định lượng luồng thông tin trong bảo mật phần mềm. Chủ nhiệm: TS. Ngô Minh Trí. Thành viên: TS. Huỳnh Việt Thắng, TS. Nguyễn Quang Như Quỳnh, KS. Vũ Vân Thanh. Mã số: B2016-DN02-13. Năm: 2018. (Jan 1 2017 1:46PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Secure Information Flow for IoT Applications. Tác giả: Ngo Minh Tri and Nguyen Duy Nhat Vien. REV Journal on Electronics and Communications. Số: Vol. 9, No. 1-2 (Jan-Jun, 2019). Trang: 23-29. Năm 2019. (Dec 18 2019 11:59AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Single Image Haze Removal from Image Enhancement Perspective for Real-Time Vision-Based Systems. Authors: Dat Ngo, Seungmin Lee, Quoc-Hieu Nguyen, Tri Minh Ngo, Gi-Dong Lee and Bongsoon Kang. www.mdpi.com/journal/sensors. No: Volume 20 Issue 18. Pages: 1-21. Year 2020. (Sep 17 2020 7:30PM)
[2]Article: Confidentiality and Integrity for IoT/Mobile networks. Authors: Ngo Minh Tri. Recent Trends in Communication Networks [Working Title]. No: 10.5772/intechopen.88011. Pages: 1-14. Year 2019. (Dec 18 2019 12:03PM)
[3]Article: The Optimal MMSE Transceiver Design for IoT-oriented Cognitive Radio Systems. Authors: Nguyen Duy Nhat Vien, Ngo Minh Tri, and Vu Van Thanh. Journal of Advances in Computer Engineering and Technology. No: Volume 5, Issue 3 - Serial Number 19. Pages: 161-168. Year 2019. (Dec 18 2019 11:53AM)
[4]Article: Sensitivity Gain of Coherent Millimeter-Wave Subcarrier Multiplexed Radio-over-Fiber System. Authors: Nguyen Khanh Toan, Nguyen Van Tuan, Nguyen Tan Hung, Ngo Minh Tri. Kỷ yếu hội nghị ICCE 2018. No: 978-1-5386-3677-0. Pages: 393-400. Year 2018. (Nov 30 2018 5:25PM)
[5]Article: A Tool to Compute the Leakage of Multi threaded Programs (Eng. Title). Authors: Ngo Minh Tri, Duong Tuan Quang. In book: Modern Approaches for Intelligent Information and Database Systems. No: 10.1007/978-3-319-76081-0_45. Pages: 527-537. Year 2018. (Apr 29 2018 3:11PM)
[6]Article: Complexity and information flow analysis for multi-threaded programs. Authors: Ngo Minh Tri and Marieke Huisman. The European Physical Journal Special Topics. No: Print ISSN 1951-6355, Online ISSN 1951-6401. Pages: 1-18. Year 2017. (Feb 3 2017 4:54PM)
[7]Article: A design of real-time monitoring and management system based on embedded platform inmanufacturing industry. Authors: Tran Tin Trung, Dang Van Chien, Joonik Son, Jong-Wook Kim, Ngo Minh Tri. The First International Conference on Advanced Technologies in Electrial, Electronic and Communication Engineering (ICATEC). No: ISBN: 978-604-82-0000-0. Pages: 45-49. Year 2016. (Jan 1 2017 1:12PM)
[8]Article: A Monitoring System in Real Time Based on Android Platform. Authors: Pham Trung Xuan, Dang Van Chien, Ngo Minh Tri, Ki-Je Sung, Tran Trung Tin,and Jong-Wook Kim. Proceedings of the 10th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM'16). No: ISBN: 978-1-4503-4142-4. Pages: 29:1--29:4. Year 2016. (Jan 1 2017 1:16PM)
[9]Article: Security check for multi-threaded programs. Authors: Ngo Minh Tri and Nguyen Van Tuan. Proceedings of the 2016 IEEE Sixth International Conference on Communications and Electronics (ICCE'16)). No: DOI: 10.1109/CCE.2016.7562680. Pages: 465-470. Year 2016. (Jan 1 2017 1:21PM)
[10]Article: Measurement of Current Magnitude for Home Appliances using Smart E-Meter. Authors: Tran Trung-Tin, Pham Xuan-Trung, Ngo Minh-Tri and Jong-Wook Kim . The Proceedings of the 2015 KIIT Summer Conference. No: 2015-06. Pages: 279-283. Year 2015. (Nov 8 2015 5:20PM)
[11]Article: Effective verifi cation of confidentiality for multi-threaded programs. Authors: Tri Minh Ngo, Marielle Stoelinga, and Marieke Huisman.. Journal of Computer Security (A special issue), IOS Press. No: Volume 22, number 2/2014. Pages: 269-300. Year 2014. (Jan 8 2015 9:13PM)
[12]Article: Quantitative security analysis for programs with low input and noisy output. Authors: Tri Minh Ngo and Marieke Huisman. Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Secure Software and Systems (ESSoS'14), Springer-Verlag, Munich, Germany
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No: Volume 8364 of LNCS. Pages: 77-94. Year 2014.
(Jan 8 2015 9:17PM)
[13]Article: Confi dentiality for probabilistic multi-threaded programs and its verifi cation. Authors: Tri Minh Ngo, Marielle Stolinga, and Marieke Huisman. Proceedings of the 5th International Conference on Engineering Secure Software and Systems (ESSoS'13), Springer-Verlag, Paris, 2013. No: Volume 7781 of LNCS. Pages: 107-122. Year 2013. (Jan 8 2015 9:19PM)
[14]Article: Quantitative security analysis for multi-threaded programs. Authors: Tri Minh Ngo and Marieke Huisman
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Proceedings of the 11th International Workshop on Quantitative Aspects of Programming Languages and Systems (QAPL'13), Rome, 2013. No: Volume 117 of EPTCS. Pages: 34-48. Year 2013. (Jan 8 2015 9:22PM)
[15]Article: Scheduler-specifi c con fidentiality for multi-threaded programs and its logic-based verifi cation. Authors: Marieke Huisman and Tri Minh Ngo. Proceedings of the 2011 International Conference on Formal Verification of Object-Oriented Software (Revised Selected Papers) (FoVeOOS'11), Springer-Verlag, Turin, 2011. No: Volume 7421 of LNCS. Pages: 178-195. Year 2011. (Jan 8 2015 9:25PM)
[16]Article: New upper bounds on the separating redundancy of linear block codes. Authors: Tri Minh Ngo, JosWeber, and Kaled A.S. Abdel-Ghafar. Proceedings of the 30th Symposium on Information Theory in the Benelux, Eindhoven, 2009. No: WIC30. Pages: 209-216. Year 2009. (Jan 8 2015 9:30PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lương Minh Giang
Đề tài: Ứng dụng IoT trong điều khiển và quản lý thiết bị điện gia dụng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[2]Huỳnh Bá Cường
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật truyền thông tin và năng lượng đồng thời trong hệ thống đa anten

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[3]Duong Tuan Quang
Đề tài: Phân tích định lượng luồng tin trong bảo mật chương trình đa luồng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[4]Hoàng Bảo Trâm
Đề tài: Thiết kế và nâng cao chất lượng mạng không dây ngoài trời dựa trên công nghệ MIMO.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[5]Tạ Thị Hà Chung
Đề tài: Phân tích và đánh giá các bộ mã hóa kênh trong truyền hình số vệ tinh DVB-S2

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

  
 Khen thưởng
[1] Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐHBK-ĐHĐN. Năm: 2015.
[2] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2016.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2017. Năm: 2017.
[4] Bằng khen của UBND TP cho thành tích nghiên cứu khoa học năm 2017. Năm: 2017.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2018. Năm: 2018.
[6] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020. Năm: 2020.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Mã hóa kênh
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2016 Học viên cao học  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[2]Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên năm 4  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Kỹ thuật Truyền dữ liệu
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên năm 4  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Toán chuyên ngành
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 Sinh viên năm 2  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn