Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Xếp hạng trường đại học và mối liên hệ với đảm bảo chất lượng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Kỷ yếu Hội thảo quốc gia Đánh giá - xếp hạng các trường đại học và cao đẳng Việt Nam do VUN tổ chức
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: 224 - 230;Năm: 2010
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn