Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,117,606

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Hà Thị Hạnh
Đề tài: Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Nguyễn Văn Toản
Đề tài: Quản lí phòng học bộ môn tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Liên chiểu, thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Nguyễn Hồng Tĩnh
Đề tài:

Quản lý hoạt động giáo dục phòng tránh tai nạn đuối nước cho học sinh tại các trường trung học cơ sở huyện Tây Giang,  tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[4]Ating Ý
Đề tài: Quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2020

[5]Nguyễn Văn Tuấn
Đề tài:

Quản lý giáo dục biển, đảo cho học sinh ở các trường THCS quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Đặng Văn Mười
Đề tài:

Quản lý hoạt động dạy học môn Vật lý tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[7]Phan Thị Quỳnh Thy
Đề tài:

Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Hữu nghị Việt - Hàn

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[8]Santi Saiyotha
Đề tài: Quản lý hoạt động dạy học chương trình trung học phổ thông tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Salavan nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[9]Trần Thị Kim Thanh
Đề tài: Quản lý hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[10]Phạm Thị Hoàng Lý
Đề tài: Quản lý hoạt động đào tạo sau đại học tại trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[11]Nguyễn Công Cự
Đề tài: Phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở huyện Phú Thiện tỉnh Gia Lai đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[12]Nguyễn Thị Hoa
Đề tài: Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[13]Hồ Viết Nam
Đề tài: Quản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[14]Nguyễn Trường Quyền
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở các trường tiểu học huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[15]Trần Hữu Bốn
Đề tài: Quản lý cơ sở vật chất các trường THCS trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đáp ứng yêu cầu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn hiện nay

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[16]Huỳnh Công Hải
Đề tài:

Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề tại Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

[17]Trần Quốc Tuấn
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các trường Phổ thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[18]Đặng Thị Thanh Huyền
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[19]Thạch Thành Trung
Đề tài: Quản lý đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp tại các trường trung học phổ thông tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[20]Trần Quang Hồng
Đề tài:

Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục pháp luật cho học sinh các trường THPT thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[21]Nguyễn Thanh Tùng
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh các trường THCS huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[22]Kiều Thanh Cần
Đề tài: Quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường THCS huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[23]Lê Thanh Tùng
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở các trường THCS huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[24]Hoàng Quốc Việt
Đề tài: Quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường tiểu học trên địa bàn huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[25]Nguyễn Phú Quốc
Đề tài: Biện pháp quản lý giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[26]Trần Anh Tuấn
Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai  

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[27]Châu Thị Bích Liên
Đề tài:

Quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên ở các trường mầm non quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[28]Ngô Thị Thanh Tú
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục tại các trường mầm non trên địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[29]Phan Gia
Đề tài: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai trong giai đoạn hiện nay

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[30]Huỳnh Thị Ngọc Hiền
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[31]Nguyễn Quí Quý
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác học sinh ở Trường Trung cấp nghề Thanh niên Dân tộc - Miền núi Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[32]Xaysena Konekeochay
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[33]Lê Tấn Đức
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở các trường trung học cơ sở huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[34]Đàm Hùng Phi
Đề tài: Biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của sinh viên Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[35]Trịnh Hoàng Yến
Đề tài: Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo ngành Quản trị kinh doanh hình thức vừa làm vừa học ở Trung tâm Đại học Mở Hà Nội tại Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[36]Lâm Thu Hậu
Đề tài:

Biện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp nghề Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[37]Nguyễn Ngọc Hòa
Đề tài:

Quản lý quá trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hữu nghị Việt – Hàn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[38]Phan Thanh Nhuận
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục ở các trường THPT trên địa bàn thành phố Tam Kỳ  tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[39]Phạm Hữu Thế
Đề tài:

Biện pháp quản lý chất lượng dạy học ở Trường trung học cơ sở Long An, tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[40]Trần Công Thành
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh trung học cơ sở ở huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[41]Quách Thu Huệ
Đề tài:

Biện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[42]Phạm Hồ Quỳnh Trang
Đề tài:

Biện pháp xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[43]Nguyễn Tý
Đề tài:

Biện pháp quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn