Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,548

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ năng giao tiếp
Ngành: Xã hội học
 2014 Sinh viên Đại học, Cao đẳng  Đại học Đà Nẵng
[2]Chiến lược và chính sách phát triển giáo dục - đào tạo
Ngành: Khoa học giáo dục
 2013 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[3]Quản lý dự án
Ngành: Khoa học giáo dục
 2012 Sinh viên
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
[4]Quản lý chất lượng giáo dục
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Cao học  Đại học Đà Nẵng
[5]Giám sát, đánh giá trong trường học
Ngành: Khoa học giáo dục
 2011 Cán bộ quản lý giáo dục  Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng và các cơ sở liên kết
[6]Soạn thảo văn bản hành chính
Ngành: Khoa học giáo dục
 2008 Đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
[7]Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành GD & ĐT
Ngành: Khoa học giáo dục
 2007 Đại học  Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn