Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,709

  

- Certificate of Completion of The Assessor Training Workshop for AUN-QA Programme Assessment (Tier 2), host by AUN-QA Secretariat.

- Certificate of Completion of The AUN-QA Training Course for Accomplishing Programme Assessment 2015 (4-Days Course), host by AUN-QA Secretariat.

- Certificate of Completion of UNILEAD South East Asia 2015 (360 hours), host by DAAD.

- Thẻ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp năm 2014.


- Chứng chỉ Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014.- Chứng chỉ Đánh giá ngoài trong kiểm định chất lượng trường đại học của Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2009.- Chứng chỉ Văn hoá chất lượng và vai trò, hoạt động của trung tâm đảm bảo chất lượng trường đại học của Cục khảo thí & kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2009.- Chứng chỉ Xây dựng khung đảm bảo chất lượng ở cấp hệ thống và cấp trường: Các công cụ giám sát và đánh giá của Dự án Giáo dục đại học Việt Nam - Hà Lan, năm 2008.- Chứng chỉ Đảm bảo chất lượng trong đánh giá chất lượng giáo dục đại học của Trường Đại học Queensland (Úc), năm 2012.- Chứng chỉ Xây dựng chương trình đào tạo theo mô hình CDIO của Trường Đại học Turku (Phần Lan), năm 2013.losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartandoctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn