Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Quản lí chất lượng trong giáo dục đại học và vận dụng vào thực tiễn của Việt Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 78;Từ->đến trang: 28-31;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng luôn là mối quan tâm hàng đầu của xã hội bởi lẽ nó là động lực để con người không ngừng vươn lên và phát triển. Đối với giáo dục đại học chất lượng là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của quốc gia, và là nguồn đầu tư mang lại lợi lớn nhất đối với từng cá nhân. Trong xu thế hội nhập, phát triển và cạnh tranh, đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ của bất kỳ trường đại học nào trên thế giới. Chính vì vậy, các trường ĐH quan tâm đầu tư đến công tác quản lý chất lượng của nhà trường.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
ABSTRACT
The quality is always the first concern of the society because it is the human’s motivation to continually rise and develop. For the higher education quality as leverage to promote the development of a country, and a source of investment brings the greatest benefit for each individual. Trends in integration, development and competitiveness, ensuring and improving the quality of education is the task of universities in the world. Therefore, universities are interested in investing for management of the quality of the school.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn