Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biện pháp tăng cường quản lý công tác giáo dục môi trường ở các trường trung học cơ sở
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao, Nguyễn Tý
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục; Số: 85;Từ->đến trang: 34 - 36;Năm: 2012
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Môi trường là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn thế giới trong đó có Việt Nam bởi lẽ môi trường trong những năm gần đây bị biến đổi chưa từng thấy do sự phát triển kinh tế ồ ạt dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật và sự gia tăng dân số quá nhanh. Để bảo vệ môi trường, GDMT cho người dân nói chung; cho học sinh, sinh viên nói riêng, đặc biệt là cho học sinh trung học cơ sở được xem là một trong những biện pháp hữu hiệu nhất, kinh tế nhất và có tính bền vững nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển đất nước.
ABSTRACT
Environment is the issue which attracts attention from the whole world, including Vietnam. To protect environment, environmental education for the ordinary people in general, and for pupils and students in particular, especially the lower secondary students, is seen of one of the most efficient, cost-effective and sustainable apprpaches to materialize the objective of environmental protection and country development.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn