Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các biện pháp nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học cơ sở

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao, Phạm Hữu Thế
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục; Số: 90;Từ->đến trang: 26-27, 63;Năm: 2013
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Những kiến thức tiếp thu được ở trường học trung học cơ sở (THCS) là nền tảng quan trọng để mỗi cá nhân tích lũy thêm kiến thức ở những bậc học cao hơn. Tuy nhiên, chất lượng dạy học ở trường THCS hiện nay ở nước ta còn những hạn chế nhất định so với yêu cầu của xã hội và kì vọng của phụ huynh học sinh. Để nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS, nhà trường cần áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lí. Bài viết đề cập đến chất lượng dạy học ở trường THCS và đề xuất các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng dạy học ở trường THCS hiện nay.
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn