Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Accreditation of the training program of higher education in Vietnam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Proceeding of the 7th International Conference on Educational Reform 2014
marriage affairs all wife cheat i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: ISSN: 1906-0653;Từ->đến trang: 191 - 198;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
To assess and recognize the training program level meeting the national and international standards of quality assessment, the accreditation of higher education training program has been identified as one of universities’ important tasks in Vietnam today. However, the accreditation of training program in general, the accreditation of higher education training program in particular is a new field in Vietnam and there are only some universities participating in this task. Universities in Vietnam at present have to face many difficulties and challenges in participating in accrediting the training program. The article refers to the current situation of the accreditation of training program and proposes measures to promote accrediting the training program in Vietnam today.
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT
To assess and recognize the training program level meeting the national and international standards of quality assessment, the accreditation of higher education training program has been identified as one of universities’ important tasks in Vietnam today. However, the accreditation of training program in general, the accreditation of higher education training program in particular is a new field in Vietnam and there are only some universities participating in this task. Universities in Vietnam at present have to face many difficulties and challenges in participating in accrediting the training program. The article refers to the current situation of the accreditation of training program and proposes measures to promote accrediting the training program in Vietnam today.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn