Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Biện pháp quản lý chất lượng dạy học tiếng Anh ở trường trung học cơ sở hiện nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao, Lê Tấn Đức
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học giáo dục
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: 102;Từ->đến trang: 12 - 15;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học nói chung trong đó có các trường trung học cơ sở (THCS) nói riêng luôn là vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội bởi do vai trò quan trọng của tiếng Anh trong tiến trình hội nhập của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng dạy học tiếng Anh ở trường THCS hiện nay còn những hạn chế, bất cập. Bài viết đề xuất các biện pháp quản lí chất lượng dạy học tiếng Anh ở trường trung học cơ sở hiện nay trên cơ sở đề cập đến mục đích, yêu cầu và thực trạng chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường THCS.
ABSTRACT
English plays an important role in the process of country integration. The quality of English teaching, especially at lower secondary schools, is always of great attention from society. Besides good results, there were still disadvantages in English teaching quality in lower secondary schools. The article proposed managerial solutions to the quality of English teaching at lower secondary schools through its purpose, requirement and real solutions.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn