Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nâng cao chất lượng báo cáo tự đánh giá trong kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Quang Giao
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Giáo dục; Số: 111;Từ->đến trang: 35-38;Năm: 2014
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hoạt động kiểm định chất lượng (KĐCL) giáo dục (GD) trường đại học (ĐH) đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) triển khai trong vòng 10 năm trở lại đây. KĐCL GD trường ĐH là hoạt động đánh giá và công nhận mức độ nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục về mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục. Trong quy trình KĐCL GD, tự đánh giá (TĐG) là khâu đầu tiên có ý nghĩa quan trọng, trong đó kết quả của quá trình TĐG là báo cáo TĐG. Hiện nay, hầu hết các trường đại học trên toàn quốc đã hoàn thành báo cáo TĐG. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng của báo cáo TĐG đáp ứng yêu cầu của việc TĐG trong KĐCL GD đòi hỏi các trường ĐH áp dụng đồng bộ các biện pháp phù hợp, khả thi với điều kiện của nhà trường trong quá trình TĐG.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
The university accreditation activities have been implemented by the Ministry of Education and Training within the last 10 years. The university accreditation is an activity of assessing and recognizing levels which universities get with education quality standards of objectives, content, curriculum. In the process of accreditation, the self-assessment is the first step and plays a very important role in which its results is the self-assessment report. Currently, most of universities in Vietnam have completed the self-assessment report. However, in order to ensure the quality of the self-assessment report meeting the requirements of the self-assessment in accreditation, universities need to apply suitable, feasible measures with conditions of universities in self-assessment process synchronously.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn