Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vận dụng lý thuyết quản lý chất lượng vào quản lý quá trình dạy học các môn chuyên ngành ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Giao
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: Đ.2011-05-06 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Giáo dục

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn