Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thực trạng động cơ học tập của sinh viên sư phạm Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng hiện nay
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Giao; Thành viên:  
Số: T2008-05-13 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Giáo dục

walgreens prints coupons open free printable coupons
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn