Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Các biện pháp tăng cường quản lý công tác nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Nguyễn Quang Giao; Thành viên:  
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: B2006-ĐN05-08 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Giáo dục

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn