Nguyễn Thị Mỹ Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,911

 
Mục này được 25585 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/11/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Sư phạm Ngoại ngữ; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Ngôn ngữ ứng dụng; Tại: Victoria University of Wellington, New Zealand
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: ntmhang@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 10/2010 - 01/2012: Công tác tại khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng

Từ 02/2012 - 06/2013: Học thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ ứng dụng tại Victoria University of Wellington, New Zealand

Từ 07/2013 - 03/ 2017: Công tác tại khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng

Từ 04/2017 - 11/2018: Công tác tại khoa Sư phạm Ngoại Ngữ, trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng

Từ 12/2018 - 12/2022: Nghiên cứu sinh tại Victoria University of Wellington, New Zealand
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Khảo sát việc sử dụng ý kiến phản hồi từ bạn học trong việc học kĩ năng Viết của sinh viên năm thứ nhất khoa tiếng Anh, trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hằng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(105).2016. Trang: 20. Năm 2016. (Oct 5 2016 4:04PM)
[2]Bài báo: Nhận định về bài thi Viết IELTS. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hằng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 10(107).2016. Trang: 38. Năm 2016. (Nov 28 2016 10:56AM)
[3]Tham luận: From peer review to peer rewriting. Tác giả: Nguyen Thi My Hang. From Action to ASEAN: Action Research Colloquium for Language Teachers
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Năm 2014.
(Jan 9 2015 6:30PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Evaluating the Teaching of Listening Skill at University of Foreign Language Studies – The University of Danang Using the Five Opportunity Standards Proposed by Newton (2009). Authors: Nguyen Thi My Hang. BOLT Newsletter Volume 6, Issue 3. Year 2016. (Jun 12 2017 10:47AM)
[2]Presentations: Second Language Knowledge of Collocation. Authors: Nguyen Thi My Hang. 2013 International Conference on Innovation in English Teaching and Research. Pages: 26. Year 2013. (Jan 9 2015 6:34PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải ba cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học

 Ngôn ngữ

 2010

 

 Bộ Giáo dục đào tạo

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
manufacturer coupons for prescription drugs free printable viagra coupons viagra online coupon
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn