Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,067,839

 
Mục này được 25652 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  14/12/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tài chính - Ngân hàng; Tại: Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Khoa Ngân hàng; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Tài chính ; Tại: Đại học Northampton, vương quốc Anh
Dạy CN: Tài chính công
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 38-39 Đỗ Bí, Phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 04/2013 - nay: Giảng viên Khoa Ngân hàng - trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
09/2011 – 09/2012: Học tại Đại học Northampton, vương quốc Anh-Chuyên ngành: Quản lí tài chính
01/2011 – 07/2011: Học tại Trung tâm giáo dục quốc tế CIE – Đại học Quốc gia TP HCM
03/2010 – 12/2010: Chuyên viên phân tích tài chính chuỗi cung ứng tại Công ty Unilever Việt Nam, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
09/2006 – 06/2010: Học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Thành viên: . Mã số: T2014-04-41. Năm: 2014. (Jan 4 2015 9:42PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: The impact of public and private governance institutions on foreign direct investment inflows in Southeast Asia countries: Approach from dynamic panel estimation. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Kỷ yếu hội thảo quốc tế "Econometrics and Statistical Methods - Application in Economics and Finance" (ESM-AEM 2019). Số: 01. Trang: 83-100. Năm 2019. (Aug 13 2019 3:23PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu tác động của các nhân tố căng thẳng trong công việc đến hiệu quả làm việc của nhân viên ngành ngân hàng tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Kinh tế & Phát triển. Số: 250. Trang: 44-53. Năm 2018. (Aug 29 2018 4:01PM)
[3]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học công nghệ, ĐHĐN. Số: 2(87). Trang: 87-91. Năm 2015. (Jan 4 2015 9:46PM)
[4]Bài báo: Tự do hóa dịch vụ tài chính trong cộng đồng kinh tế Asean và sự tham gia của Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Tạp chí Khoa học Kinh tế. Số: 3(03). Trang: 21-30. Năm 2015. (Aug 29 2018 3:59PM)
[5]Bài báo: Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả chi tiêu công tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 02(87).2015. Trang: 118. Năm 2015.
(May 15 2015 11:04AM)
[6]Tham luận: Nghiên cứu hệ thống thanh tra giám sát dựa trên rủi ro – Kinh nghiệm cho Việt Nam. Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Mỹ HạnhCN. Mai Thị Thanh Chung. Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ngân hàng Việt Nam – Bối cảnh và triển vọng” (09/2014)
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Trang: 114 đến 125. Năm 2014.
(Mar 11 2015 4:33PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế bảo hiểm
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Thẩm định dự án đầu tư công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Sinh viên  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Tài chính công
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên chính quy, tại chức
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 trường Đại học Kinh tế
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn