Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,232,411

 Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020 do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thực hiện từ năm 2012 đến nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Hội thảo tập huấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo, 3-4/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
; Số: 1;Từ->đến trang: 59-67;Năm: 2015
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn