Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,267,437

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ (Computer-assisted language learning)
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Đại học, Sau đại học  Đại học Đà Nẵng
[2]Giao thao văn hoá (Intercultural communication)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp Nghiên cứu (Research Methods)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Đại học, Sau đại học  Đại học Đà Nẵng
[4]Giáo học pháp (Teaching Methodology)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng
[5]Văn hóa Anh (British Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[6]Văn hóa Mỹ (American Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[7]Thực hành tiếng (Language Skills)
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Đại học, Sau đại học  Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn