Nguyễn Văn Long
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 108,955,353

 
Mục này được 52764 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Long
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/10/1973
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm tiếng Anh; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Ban Giám Hiệu; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Ứng dụng (PhD in Applied Linguistics); Tại: Massey University
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2015
Dạy CN: Phương pháp giảng dạy, Phương pháp nghiên cứu, Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và dạy-học ngoại ngữ, Kỹ năng tiếng (Anh), Văn hóa Anh-Mỹ, Giao thoa văn hoá
Lĩnh vực NC: Phương pháp giảng dạy, Phương pháp nghiên cứu, Ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu và dạy-học ngoại ngữ, Thực hành tiếng (Anh), Văn hóa Anh-Mỹ, Giao thoa văn hoá
Ngoại ngữ: Anh, Pháp, Trung
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Ngoại ngữ
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
1996 - 2002: Giảng viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng;

2000 - 2002: Học thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Đà Nẵng;

2002 - 2004: Giảng viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng;

2004 - 2005: Học thạc sĩ ngành Phương pháp Giảng dạy (TESOL Studies), Đại học Queensland, Australia;

2006 - 2007: Phó trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng;

2007 - 2011: Nghiên cứu sinh ngành Ngôn ngữ Ứng dụng (Applied Linguistics), Đại học Massey, New Zealand;

17/12/2010: Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ tại Đại học Massey, New Zealand;

16/03/2011: Nhận bằng Tiến sĩ;

6/2011 - 10/2014: Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng;

11/2014 - Nay: Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng;

22/10/2015: Hội đồng CDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu khả năng thích ứng của sinh viên Trường ĐHNN-ĐHĐN với việc học và thi trực tuyến. Chủ nhiệm: Võ Thị Kim Anh; Thành viên: Nguyễn Văn Long. Mã số: B2021-DN05-01. Năm: 2023. (Jan 12 2024 9:29AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng mô hình trực tuyến đánh giá tiếng Anh đầu vào và chuẩn đầu ra cho sinh viên không chuyên ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long. Mã số: B2016-DNA-03-TT. Năm: 2018. (Aug 30 2017 11:28AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Xây dựng và phát triển khung năng lực công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long. Mã số: Đ2014-05-35. Năm: 2014. (Dec 31 2014 4:12PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng hệ thống tiêu chí và ngân hàng đề thi trắc nghiệm (trực tuyến) khối kiến thức ngữ pháp - từ vựng tiếng Anh (uses of English) theo khung năng lực ngoại ngữ châu Âu (CEFR). Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long. Mã số: T2013-05-17. Năm: 2013. (Dec 17 2013 10:56AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu ứng dụng Web 2.0 giúp sinh viên tăng cường năng lực tương tác nhằm nâng cao hiệu quả học tập tiếng Anh. Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Long. Mã số: Đ2012-05-10. Năm: 2012. (Jun 27 2013 4:00PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ẩn dụ tri nhận về áng mây trong các bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Phan Thị Hải Yến; Nguyễn Văn Long. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 1(349). Trang: 106-113. Năm 2024. (Feb 21 2024 8:32AM)
[2]Bài báo: Khảo sát việc sử dụng các trạng từ tăng cường trong các bài viết tiếng Anh trực tuyến của sinh viên học ngoại ngữ tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Thu Hương; Nguyễn Văn Long; Trần Hữu Phúc. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 327(6B). Trang: 93-102. Năm 2022. (Jul 11 2022 3:50PM)
[3]Bài báo: Ý niệm hóa về mùa qua vật chứa và vật được chứa. Ngôn ngữ và Đời sống. Tác giả: Sỹ Thị Thơm; Nguyễn Văn Long. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 332(11A). Trang: 9-14. Năm 2022. (Dec 16 2022 9:07AM)
[4]Bài báo: An investigation into the effectiveness of DynED learning toward pronunciation improvement for high quality English classes of first year students. Tác giả: Nguyễn Văn Long; Phạm Thị Tài. Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 326(6a). Trang: 117-123. Năm 2022. (Jun 27 2022 1:52PM)
[5]Tham luận: Season metaphors in English and Vietnamese song lyrics: Season mapping onto social domains. Tác giả: Sỹ Thị Thơm; Nguyễn Văn Long; Nguyễn Thị Minh Tâm. ULIS National Conference UNC2021. Trang: 651-666. Năm 2021. (Jun 28 2022 9:39AM)
[6]Tham luận: Xây dựng kế hoạch chuyển đổi số ở Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHĐN giai đoạn 2020-2025. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo khoa học quốc gia "Chuyển đổi số trong giáo dục đại học". Trang: 387-392. Năm 2021. (Nov 15 2021 10:37AM)
[7]Bài báo: The effects of physical movement on language learners' self-confidence and willingness to communicate. Tác giả: Huynh Thi Thu Nguyet, Nguyen Van Long. VNU Journal of Foreign Studies. Số: 37(4). Trang: 70-84. Năm 2021. (Nov 15 2021 3:52PM)
[8]Bài báo: Applying corpus linguistics to English textbook evaluation: A case in Viet Nam. Tác giả: Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Văn Long. VNU Journal of Foreign Studies. Số: Vol. 36 Issue 6. Trang: 109-121. Năm 2020. (Feb 25 2021 8:32AM)
[9]Tham luận: Ứng dụng bài tập nghe chính tả để hỗ trợ nâng cao kĩ năng nghe tiếng Anh của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất. Tác giả: Nguyễn Văn Long, Võ Nguyễn Thùy Trang. Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam", 04/2018, Hà Nội. Trang: 367-376. Năm 2018. (Apr 23 2018 1:26PM)
[10]Bài báo: Thiết lập đề thi trắc nghiệm trực tuyến trên cơ sở các tiêu chí ngôn ngữ của khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung châu Âu (CEFR). Tác giả: Nguyễn Văn Long. VNU Journal of Foreign Studies. Số: 34(3). Trang: 153-163. Năm 2018. (Jun 25 2018 8:26AM)
[11]Tham luận: How to get published: Some experiences. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Workshop on "How to get your research published in international journals", 07/2016, Trường ĐHNN-ĐHĐN. Năm 2016. (Sep 7 2017 2:28PM)
[12]Bài báo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tại Việt Nam. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Nghiên cứu Giáo dục. Số: Tập 32, Số 2. Trang: 36-47. Năm 2016. (Sep 2 2016 7:17AM)
[13]Bài báo: Giảng dạy tiếng Anh trong thời đại truyền thông số từ góc nhìn của ngôn ngữ xã hội học. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (Language & Life). Số: 11 (241). Trang: 30-34. Năm 2015. (Nov 19 2015 12:17PM)
[14]Tham luận: Đề xuất về cấu trúc và quy trình thiết kế đề thi xếp lớp đầu vào đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên, Hồ Quảng Hà. Hội thảo Xây dựng thí điểm triển khai bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ, 5/12, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 113-126. Năm 2015. (Feb 16 2016 3:03PM)
[15]Tham luận: Báo cáo công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh theo nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020 do Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng thực hiện từ năm 2012 đến nay. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo tập huấn về giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh các cấp và các trình độ đào tạo, 3-4/10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 59-67. Năm 2015.
(Feb 16 2016 2:57PM)
[16]Tham luận: Tổng kết công tác hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học ngoại ngữ tại Việt Nam giai đoạn 2013 - 2015. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo Quốc gia VietCALL 2015 "Tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào xây dựng và phát triển đề cương môn học trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm tiếng Anh", 17/10, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Trang: 1-13. Năm 2015. (Nov 16 2015 6:27PM)
[17]Bài báo: Ứng dụng của giao tiếp qua công nghệ trong sự phát triển năng lực ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống (Language & Life)
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3 (233). Trang: 22-25. Năm 2015.
(Mar 28 2015 12:17PM)
[18]Bài báo: Tác dụng của phần mềm Dyned đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long, Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội. Số: 40. Trang: 31-39. Năm 2014. (Jan 27 2015 4:20PM)
[19]Bài báo: Đặc tính sư phạm của giao tiếp qua công nghệ. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 68. Trang: 37-42. Năm 2013. (Dec 13 2013 10:08AM)
[20]Bài báo: Giới thiệu về giao tiếp qua công nghệ trong giáo dục. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 58. Trang: 110-116. Năm 2012.
(Dec 15 2012 7:09AM)
[21]Tham luận: Ngôn ngữ xã hội học trong thời đại truyền thông số. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo "Diễn ngôn, Tri thức, và Văn hóa", 19/12, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Năm 2011. (Dec 16 2011 5:18PM)
[22]Tham luận: Báo cáo tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội nghị "Tổng kết 5 năm đào tạo theo học chế tín chỉ tại Đại học Đà Nẵng", 09/12, Đại học Đà Nẵng. Năm 2011. (Dec 16 2011 5:30PM)
[23]Bài báo: Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Văn Long
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 30. Trang: 128-142. Năm 2009.
(Jan 13 2011 9:01AM)
[24]Tham luận: Học chế tín chỉ và thực trạng áp dụng học chế tín chỉ ở Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Hội thảo “Hệ thống Tín chỉ trong Đào tạo Đại học”, 2-3/06/2007, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam. Năm 2007. (Jan 13 2011 9:27AM)
[25]Bài báo: Bước đầu xây dựng giáo trình điện tử. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 3-10. Năm 2005. (Jan 13 2011 9:15AM)
[26]Bài báo: Multimedia và vai trò người thầy trong lớp học ngoại ngữ. Tác giả: Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3. Trang: 90-97. Năm 2003. (Jan 13 2011 9:17AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Parental Factors in Japanese Language Planning Policy in Vietnam. Authors: Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Văn Long. Taiwan Journal of East Asian Studies. No: 19. Pages: 129-172. Year 2022. (Jun 20 2022 3:45PM)
[2]Presentations: Adaptability to the COVID-19 crisis: What are the roles of the stakeholders?. Authors: Nguyen Van Long. AsiaCALL International Conference, November 26-27, 2021. Year 2021. (Dec 13 2021 10:16AM)
[3]Presentations: An investigation into the use of Hedges in English computer-mediated writings made by students at the University of Da Nang, Viet Nam. Authors: Phạm Thị Thu Hương, Nguyễn Văn Long, Trần Hữu Phúc. 4th International European Conference on Intersdisciplinary Scientific Research 2021. Pages: 168-175. Year 2021. (Jul 19 2022 10:34AM)
[4]Presentations: An investigation into cohesion errors in Vstep writing tests of the second year EFL students. Authors: Vo Nguyen Thuy Trang; Nguyen Van Long. VietTESOL International Convention 2020, 15-16 October, 2020. Pages: 283 - 295. Year 2021. (Oct 11 2021 8:41AM)
[5]Article: Resilience to withstand COVID-19 crisis: Lessons from a Foreign Language Institution in Vietnam. Authors: Uyen N. T. Nguyen; Long V. Nguyen. CALL-EJ (Computer Assisted Language Learning Electronic Journal). No: 22(2). Pages: 40-55. Year 2021. (Apr 5 2021 8:57AM)
[6]Article: Using Synchronous Online Discussion to Develop EFL Learners' Productive Skills: A Case Study. Authors: Long V. Nguyen; Anh Tram Dang Pham. Asia TEFL Journal. No: 18(1). Pages: 179-207. Year 2021. (Apr 5 2021 3:03PM)
[7]Article: Integrating digital literacy into foreign language education: A proposal. Authors: Long V. Nguyen. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế the International GloCALL 2019 Conference, 23-25 August. No: 0. Pages: 16-18. Year 2020. (May 11 2020 4:59PM)
[8]Article: How effective are EFL software programs for English learning in Vietnamese higher education context?. Authors: Pham Thi Thu Huong, Nguyen Van Long. Opción International Journal. No: 34(16). Pages: 430-442. Year 2018. (Nov 22 2018 1:49PM)
[9]Presentations: VietCALL report on strategies. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the International Symposium on "CALL: Innovations and Policies", 26 Oct, University of Foreign Language Studies - UDN. Pages: 1-20. Year 2018. (Nov 6 2018 3:36PM)
[10]Article: English as a Medium of Instruction: A Case Study at a Gifted High School in Vietnam. Authors: Nguyen, L. V., & Ngo Quang Minh Hai. The Journal of Asia TEFL. No: 15(4). Pages: 1083-1102. Year 2018. (Jan 4 2019 10:44AM)
[11]Presentations: CALL in Vietnam: A case study of The National Foreign Languages 2020 Project. Authors: Nguyễn Văn Long. A Keynote paper presented at the 15th AsiaCALL Conference, 24-26 November, HCM Open University, Vietnam. Year 2017. (Dec 1 2017 12:25PM)
[12]Presentations: Blended language learning: Challenges, opportunities and learners' voices. Authors: Nguyễn Văn Long. Workshop on "Blended Learning and Innovative Approaches in Language Teaching", 12/2016, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Pages: 34-37. Year 2016. (Sep 7 2017 2:21PM)
[13]Article: Designing a Collaborative Malaysian-Vietnamese Online Writing Project: A Design-Based Research. Authors: Lee, Kean Wah, Yau, Jaclyn Xiang Ruei, Said, Noraini, Yoon, Sook Jhee, Tan, Choon Keong, Nguyen, Long V, Thang, Siew Ming. Envisioning the Future of Online Learning. No: Singapore: Springer. Pages: 53-67. Year 2016. (Aug 22 2016 1:44PM)
[14]Presentations: From CALL to MALL: Opportunities. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the Conference on Mobile learning: Translating theory into practice, Ho Chi Minh City University of Education. Year 2014. (Mar 29 2015 7:41AM)
[15]Presentations: Listening comprehension test designs to evaluate high school learners' listening skills - A shortcut to English communicative orientation development. Authors: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Paper presented at the Conference on English language testing and assessment for school-age learners, Hue University of Foreign Languages. Pages: 74-81. Year 2014. (Apr 9 2015 4:31PM)
[16]Article: Wiki-mediated peer review process: Participation and interaction. Authors: Nguyễn Văn Long. In E. McKay (Ed.), ePedagogy in Online Learning: New Developments in Web Mediated Human Computer Interaction. No: Hershey, PA: IGI Global. Pages: 134-155. Year 2013. (Feb 20 2013 7:30PM)
[17]Presentations: The sociotechnical affordances of computer-mediated communication: A Vietnamese context. Authors: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa
marriage affairs open i want an affair
. Paper presented at the 7th GloCALL Conference, Danang, Vietnam. Year 2013. (Jan 26 2014 7:11AM)
[18]Presentations: Common European Framework of Reference (CEFR) and the Assessment of School Teachers’ Levels of English in Central Vietnam: Effects and Affects . Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 3rd Annual International Conference on Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) "English Learning: A Focus on English Use", 9-11 August, Danang City, Vietnam
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Year 2012.
(Aug 18 2012 11:08AM)
[19]Presentations: Computer-supported collaborative learning: What research tells us?. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 11th AsiaCALL "Visionary CALL Paradigms for the "Asian Century": Pushing the Boundaries of Learning, Teaching, Research and Technology", 16-18 November, Ho Chi Minh City, Vietnam. Year 2012. (Nov 26 2012 10:13AM)
[20]Presentations: The use of wikis in collaborative learning . Authors: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa. Paper presented at the 5th GloCALL Conference, 27 - 29 October, Manila, The Philippines. Year 2011. (Oct 29 2011 6:33AM)
[21]Article: Learners' reflections on and perceptions of computer-mediated communication in a language classroom: A Vietnamese perspective. Authors: Nguyễn Văn Long. Australasian Journal of Educational Technology. No: 27(Special issue, 8). Pages: 1413-1436. Year 2011. (Jan 10 2012 2:47PM)
[22]Presentations: Online chat in EFL group-based discussion: A case study. Authors: Nguyễn Văn Long
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Paper presented at the 2nd Annual International Conference on TESOL on English for All, 15-17 September, Hue City, Vietnam.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
. Year 2011.
(Sep 17 2011 2:51PM)
[23]Presentations: A study of learners’ attitudes towards a technology-enhanced language classroom. Authors: Nguyễn Văn Long, Phan Văn Hòa. Paper presented at the International Conference on Classroom-oriented research: Achievements and Challenges, 12 - 16 October, Kalisz City, Poland
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Year 2011.
(Oct 24 2011 12:03PM)
[24]Article: The nature of ‘talk’ in synchronous computer-mediated communication in a Vietnamese tertiary EFL context. Authors: Nguyễn Văn Long, Cynthia White
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. International Journal of Computer Assisted Language Learning and Teaching. No: 1(3). Pages: 14-36. Year 2011. (Jan 13 2011 8:48AM)
[25]Presentations: EFL collaborative opportunities in a Wiki environment. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 27th CALICO Annual Conference on Enhancing Language Learning: Research, Innovation, and Evaluation in CALL, 8-12 June, Amherst, Massachusetts. Year 2010. (Jan 13 2011 9:19AM)
[26]Article: Computer mediated collaborative learning within a communicative language teaching approach: A sociocultural perspective. Authors: Nguyễn Văn Long. The Asian EFL Journal Quarterly
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 12(1). Pages: 202-233. Year 2010.
(Jan 13 2011 8:55AM)
[27]Presentations: Participation and interaction in synchronous computer mediated communication. Authors: Nguyễn Văn Long, Cynthia White, Ute Walker. Paper presented at the 1st Combined ALANZ and ALAA Conference on Participation and Acquisition, 2-4 December, Auckland, New Zealand. Year 2009. (Jan 13 2011 9:22AM)
[28]Presentations: Synchronous computer mediated communication: A sociocultural analysis. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at Massey University's School of Language Studies Conference, 12 November, Palmerston North, New Zealand. Year 2009. (Jan 13 2011 9:23AM)
[29]Presentations: Authentic online collaborative learning in the EFL classroom environment: A need for a comprehensive study. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the 11th CLESOL (Community Languages and ESOL) Conference on Language and Identity, 5-10 October, Auckland, New Zealand. Year 2008. (Jan 13 2011 9:24AM)
[30]Article: Computer mediated communication and foreign language education: Pedagogical features. Authors: Nguyễn Văn Long. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 5(12). Pages: 23-44. Year 2008.
(Jan 13 2011 9:05AM)
[31]Article: Technology-enhanced EFL syllabus design and materials development. Authors: Nguyễn Văn Long. English Language Teaching
walgreens prints coupons open free printable coupons
. No: 1(2). Pages: 135-142. Year 2008.
(Jan 13 2011 9:11AM)
[32]Article: The triangular issues in multimedia language courseware design in the Vietnamese EFL environment. Authors: Nguyễn Văn Long. Asian Social Science
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 4(6). Pages: 65-69. Year 2008.
(Jan 13 2011 9:13AM)
[33]Presentations: The good, the bad and the ICT. Authors: Nguyễn Văn Long
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Paper presented at AusAID’s International Conference on TESOL in the Internationalization of Higher Education in Vietnam, 11-12 May, Hanoi, Vietnam. Year 2007. (Jan 13 2011 9:25AM)
[34]Presentations: Using the Internet to teach American culture. Authors: Nguyễn Văn Long. Paper presented at the International Conference on American Studies in Vietnam: Teaching Methods and Curriculum Development, 24-25 March, Vietnam National University at Ho Chi Minh City, Vietnam
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Year 2006.
(Jan 13 2011 9:28AM)
[35]Presentations: The power of triangulation in mixed methods research. Authors: Nguyễn Văn Long
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
. Paper presented at University of Queensland's School of Languages and Comparative Cultural Studies Symposium: Issues of Research Design in Applied Linguistics, 19 November, Brisbane, Queensland
marriage affairs open i want an affair
. Year 2005.
(Jan 13 2011 9:28AM)
  
 Sách và giáo trình
[1]Computer Assisted Language Learning: From Theory to Practice Chủ biên: Nguyen Van Long. Đồng tác giả: Nguyen Nu Thuy Uyen. Nơi XB: Vietnam National University Press, Hanoi. Năm 2021.(Mar 1 2021 8:25AM)
[2]Chương trình bồi dưỡng: Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (dành cho giáo viên tiếng Anh cốt cán) [Training material: Applying ICT (For ToTs)] Chủ biên: Trần Hữu Phúc. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Long, Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Anh Vương, & Hoàng Như Quỳnh. Nơi XB: NXB Đại học Quốc gia TP. HCM. Năm 2016.(Dec 20 2017 8:40AM)
[3]Integrating computer-mediated communication into foreign language education: A Vietnamese sociocultural context of higher education
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Nơi XB: Lincom Academic Publishers. Năm 2013.(Mar 17 2013 7:47PM)
[4]Technology, culture, and language education: A reflective exploration
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Nơi XB: VDM Verlag. Năm 2010.(Apr 25 2011 7:01PM)
[5]Linguistic features of English and Vietnamese idioms: A contrastive analysis
Chủ biên: Nguyễn Văn Long. Nơi XB: Academic Publishing. Năm 2010.(Apr 26 2011 11:01AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Thu Hương
Đề tài: Linguistic features of online English writing in Vietnamese higher educational context

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2015

 2021

[2]Võ Nguyễn Thùy Trang
Đề tài: A study of attitude and graduation in English and Vietnamese economic newspapers articles: An appraisal approach
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2021

[3]Võ Thị Ngân Hà
Đề tài: A discourse analysis of English newspapers articles about oceanic protection

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[4]Cù Thị Hường
Đề tài: A contrastive analysis of linguistic features of "White" in English and "Trắng" in Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[5]Trương Thị Hoài Sương
Đề tài: Visual and evaluative language in "Conde' Nast Traveller" Magazine

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[6]Sỹ Thị Thơm
Đề tài: Season metaphors in English and Vietnamese songs: A cognitive study

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2020

[7]Vũ Thị Bạch Trinh
Đề tài: A contrastive analysis of processes in British and American political speeches in light of functional grammar

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[8]Lê Thị Thanh Tú
Đề tài: A discourse analysis of destination slogans in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[9]Phạm Đặng Trâm Anh
Đề tài: English spoken language software programme evaluation: A case study of higher education in Vietnamese context

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2015

 2018

[10]Nguyễn Mậu Vũ
Đề tài: An investigation into ways of using English in American universities' facebook pages

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[11]Trần Thị Thu
Đề tài: An investigation of rhetorical devices in Donald Trump's speeches

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[12]Nguyễn Trần Thục Đoan
Đề tài: An analysis of weather forecast in English and Vietnamese in light of functional grammar

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[13]Bùi Vân Anh
Đề tài: Linguistic features of the 2016 United States presidential election debates

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[14]Nguyễn Văn Thùy
Đề tài: A study on the uses of communicative activities to teach English to tour guiding students at Hue tourism college

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2016

 2017

[15]Nguyễn Hữu Toàn
Đề tài: An investigation into the use of English chants to teach English for young learners at primary schools in Quang Trj province

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2016

 2017

[16]Trần Nguyễn Quỳnh Nhi
Đề tài: An investigation into the use of out-of-class activities to develop speaking skill by first year students of English at Hue University College of Foreign Languages

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

 2016

 2016

[17]Nguyễn Quốc Thịnh
Đề tài: A discourse analysis of opening speeches by native and non-native English speakers at Shangri-la dialogues

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[18]Đặng Thị Mai Vân
Đề tài: A study of lexical chunks in new reports of the Times online in 2014

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[19]Nguyễn Thị Thanh Thảo
Đề tài: An investigation into lexical stylistic devices used in "Ho Chi Minh: A life" by William J. Duiker

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2016

 2016

[20]Hồ Ngọc Mẫn
Đề tài: Linguistic features of texts introducing footwear fashion in English and Vietnamese magazines

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[21]Ngô Thị Thùy Dương
Đề tài: A study on the language of texts in Military English course books

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[22]Trần Minh Bảo Châu
Đề tài: An investigation into attitude towards the requirement of English language proficiency level 3 in learning listening skill by first-year students at Hue University College of Foreign Languages (HUCFL)

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2014

 2015

[23]Lê Thị Tâm
Đề tài: A discourse analysis of the interviews in sports in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[24]Hoàng Thảo Thủy
Đề tài: Hedge performatives in economic speeches in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[25]Trịnh Thị Minh Trang
Đề tài: A discourse analysis of advertisements of fashion in clothing in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[26]Mai Thị Thanh Hằng
Đề tài: A study on EFL 3rd year students' awareness of CEFR requirements in learning listening at Hue University of Foreign Languages, Vietnam

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2013

 2014

[27]Võ Thị Hoa
Đề tài: A study on the effect of using classroom disciplines to teach English to 11th grade students at Ton Duc Thang High school, Khanh Hoa Province

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2013

 2014

[28]Võ Thị Ngọc Diễm
Đề tài: A study of linguistic features of chairman messages in bank annual reports in English versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[29]Nguyễn Thị Hồng Lý
Đề tài: A study of syntactic and lexical features of economic headlines on English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[30]Nguyễn Thị Thanh Huyền
Đề tài: A study of linguistic features of instructions for use of beauty care products in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[31]Ngô Ánh Minh
Đề tài: A study on linguistic features of expressions denoting love for nature in English and Vietnamese songs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[32]Thân Trọng Hoài Trang
Đề tài: Politeness Strategies Manifested in Refusals in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[33]Đỗ Thị Vy Thảo
Đề tài: A Study of Common Terms Used in Civil Works in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[34]Đỗ Thị Kim Cúc
Đề tài: A Study of Politeness Strategies in Making Complaints in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[35]Dương Thị Duyên
Đề tài: A Study of Syntactic and Semantic Features of English Human Motion Verbs in American Movies and Their Vietnamese Translational Equivalents

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[36]Bùi Thị Chung
Đề tài: A contrastive analysis of job application letters in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[37]Lê Thị Bảo Lộc
Đề tài: An Investigation into Syntactic and Semantic Features of English and Vietnamese Idioms Containing Cognitive Verbs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[38]Hồ Thị Hoàng Ngân
Đề tài: An Investigation into Idioms and Proverbs Relating to Women in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[39]Phạm Thị Kim Chuyên
Đề tài: A Study on the Linguistic Features of the Word "Green" in English and "Xanh (Lá cây)" in Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[40]Trương Lê Bích Trang
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Instructions for Use of Foodstuffs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2012

[41]Lê Hoàng Vĩnh Linh
Đề tài: An Investigation into the Relationship between Morphological Awareness and English Vocabulary Knowledge of Students at Hanoi College of Home Affairs

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[42]Nguyễn Thị Thanh Hương
Đề tài: An Investigation into Loss and Gain in the Translation of Rhetorical Questions from English into Vietnamese

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[43]Trịnh Thị Quỳnh Châu
Đề tài: An Investigation into Stylistic Devices Commonly Used in English and Vietnamese Poems

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[44]Đặng Thị Thúy Nga
Đề tài: Intentional Violations of Conversational Maxims to Perform Indirect Refusals

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

  
 Khen thưởng
[1] Học bổng Đại học vì thành tích học tập cao. Năm: 1992-1996.
[2] Chứng nhận “Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và Sinh viên thực tập sư phạm loại xuất sắc”. Năm: 1996.
[3] British Petroleum Scholarship for Business and Financial Management Course. Năm: 1997.
[4] Lao động giỏi năm học 1999 – 2000. Năm: 2000.
[5] Lao động giỏi năm học 2000 – 2001. Năm: 2001.
[6] Lao động giỏi năm học 2001 – 2002. Năm: 2002.
[7] Chứng nhận "Đạt thành tích cao trong học tập và nghiên cứu chương trình Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh". Năm: 2003.
[8] Học bổng Thạc sĩ Đại học Queensland. Năm: 2004-2005.
[9] Thư chúc mừng “Vì thành tích học tập cao” của Giáo sư Richard Fotheringham, Chủ nhiệm Khoa Văn chương, Viện Đại học Queensland. Năm: 2005.
[10] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2005-2006). Số: QĐ số 2667/QĐ-ĐHĐN ngày 14.11.2006. Năm: 2006.
[11] Chứng nhận "Có nhiều Thành tích trong Phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm học 2005 – 2006". Năm: 2006.
[12] Chứng nhận: Singapore SEAMEO Scholarship for the Specialist Course on Information Technology in Language Education. Năm: 2007.
[13] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2006-2007). Số: QĐ số 4914/QĐ-ĐHĐN ngày 06.11.2007. Năm: 2007.
[14] Học bổng Tiến sĩ “New Zealand International Doctoral Research Scholarship”. Năm: 2007-2011.
[15] Học bổng Tiến sĩ “Massey University Vice Chancellor’s Doctoral Scholarship”. Năm: 2007-2011.
[16] Học bổng Tiến sĩ “Australian Endeavour Postgraduate Awards for Doctoral Research”. Năm: 2008-2011 (Không nhận).
[17] Học bổng Tiến sĩ “Australian Leadership Awards for Doctoral Research”. Năm: 2008-2011 (Không nhận).
[18] Học bổng Tiến sĩ “NZIDRS University of Auckland Plus”. Năm: 2008-2011 (Không nhận).
[19] Học bổng Tiến sĩ “The University of Queensland Tuition Fee Waiver”. Năm: 2008-2011 (Không nhận).
[20] Microsoft Innovative Educator (Giảng viên có sáng kiến trong giảng dạy). Năm: 2011.
[21] ALANZ Best PhD Thesis (Luận án tiến sĩ xuất sắc trong năm). Năm: 2011.
[22] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2013-2014). Số: QĐ số 4754/QĐ-ĐHĐN ngày 18.8.2014. Năm: 2014.
[23] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2014-2015). Số: QĐ số 4363/QĐ-ĐHĐN ngày 21.8.2015. Năm: 2015.
[24] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014 và 2014-2015" của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: QĐ số 5175/QĐ-BGDĐT ngày 05.11.2015. Năm: 2015.
[25] Giấy khen "Thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn 1985-2015". Số: 5197/QĐKT của GĐ ĐHĐN ngày 07.10.2015. Năm: 2015.
[26] Giấy khen "Thành tích tiêu biểu trong hoạt động Khoa học và Công nghệ Giai đoạn 2011-2015". Số: 1485/QĐKT của GĐ ĐHĐN ngày 29.3.2016. Năm: 2016.
[27] Bằng khen "Thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ Giai đoạn 2011-2015". Số: 1126/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng ngày 7.4.2016. Năm: 2016.
[28] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2015-2016). Số: 5079/QĐ-ĐHĐN, ngày 17/8/2016. Năm: 2016.
[29] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2016). Số: 5216/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[30] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2016-2017). Số: 2726/QĐ-ĐHĐN, ngày 22/8/2017. Năm: 2017.
[31] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2017-2018). Số: 3044/QĐ-ĐHĐN, ngày 07/9/2018. Năm: 2018.
[32] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2018-2019). Số: 2770/QĐ-ĐHĐN, ngày 30/8/2019. Năm: 2019.
[33] Giải nhất "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc". Số: 1167/QĐ-ĐHNN. Năm: 2019.
[34] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2019). Số: 4343/QĐ-BGDĐT, ngày 13/11/2019. Năm: 2019.
[35] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2019-2020). Số: 2862/QĐ-ĐHĐN, ngày 25/08/2020. Năm: 2020.
[36] Thành tích xuất sắc về công bố khoa học giai đoạn 2016-2020. Số: 4435/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2021.
[37] Giấy khen "Thành tích xuất sắc về công bố khoa học giai đoạn 2016-2020". Số: 4435/QĐ-ĐHĐN, ngày 27/12/2021. Năm: 2021.
[38] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2020-2021). Số: 827/QĐ-ĐHNN, ngày 01/09/2021. Năm: 2021.
[39] Giải nhì "Hoạt động Khoa học và Công nghệ xuất sắc". Số: 1226/QĐ-ĐHNN, ngày 03/12/2021. Năm: 2021.
[40] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2021-2022). Số: 1106/QĐ-ĐHNN, ngày 22/07/2022. Năm: 2022.
[41] Bằng khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022" của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 3693/QĐ-BGDĐT, ngày 15/11/2022. Năm: 2022.
[42] Chiến sỹ thi đua cấp Bộ (2022). Số: 3105/QĐ-BGDĐT, ngày 20/10/2022. Năm: 2022.
[43] Chiến sỹ thi đua cơ sở (2022-2023). Số: 1761/QĐ-ĐHNN. Năm: 2023.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Công nghệ trong dạy-học ngoại ngữ (Computer-assisted language learning)
Ngành: Ngoại ngữ
 2007 Đại học, Sau đại học  Đại học Đà Nẵng
[2]Giao thao văn hoá (Intercultural communication)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Đại học
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[3]Phương pháp Nghiên cứu (Research Methods)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Đại học, Sau đại học  Đại học Đà Nẵng
[4]Giáo học pháp (Teaching Methodology)
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
 Đại học Đà Nẵng
[5]Văn hóa Anh (British Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[6]Văn hóa Mỹ (American Culture)
Ngành: Ngoại ngữ
 1998 Đại học  Đại học Đà Nẵng
[7]Thực hành tiếng (Language Skills)
Ngành: Ngoại ngữ
 1996 Đại học, Sau đại học  Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  
 • 2022 (tháng 5): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học University of Technology at Sydney, Australia
 • 2018 (tháng 11): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học University of Southern Queensland, Australia.
 • 2017 - nay: Ủy viên HĐ Tạp chí Khoa học "Ngôn ngữ và Văn hóa" - Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐH Huế.
 • 2017 - 2018: Ủy viên HĐ Tạp chí "Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng"
 • 2017 (tháng 10): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Newcastle, Australia.
 • 2015 - nay: Ủy viên Hội đồng cố vấn của WorldCALL (https://worldcall.webs.upv.es/committees/)
 • 2015 (tháng 6): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Queensland University of Technology, Australia.
 • 2014 - nay: Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Ứng dụng CNTT trong Dạy - Học Ngoại ngữ,
  do Bộ GD-ĐT ban hành ngày 03/4/2014.
 • 2014 - 2019: Ủy viên HĐ Biên tập Tạp chí CALICO.
 • 2014 (tháng 4): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Southern Queensland, Australia.
 • 2013 - 2015: Ủy viên HĐ phản biện Tạp chí "Computer Assisted Language Learning".
 • 2013 - 2014: Ủy viên HĐ phản biện Tạp chí "International Journal of Computer-Assisted Language Learning and Teaching".
 • 2013 (tháng 10): Phản biện luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Griffith, Australia.
 • 2012 - nay: Ủy viên HĐ phản biện Tạp chí CALL-EJ (callej.org/editorial.html)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn