Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,238,344

 Đề xuất về cấu trúc và quy trình thiết kế đề thi xếp lớp đầu vào đối với sinh viên không chuyên tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long, Nguyễn Văn Tuyên, Hồ Quảng Hà
Nơi đăng: Hội thảo Xây dựng thí điểm triển khai bài kiểm tra xếp lớp trực tuyến cho sinh viên không chuyên ngữ, 5/12, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng; Số: 1;Từ->đến trang: 113-126;Năm: 2015
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn