Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,306,987

 Thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong việc ứng dụng công nghệ vào giảng dạy ngoại ngữ
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 30;Từ->đến trang: 128-142;Năm: 2009
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và đồng thời nhằm góp tiếng nói ủng hộ tinh thần năm học 2008-2009 do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trường Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân phát động là năm học “Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập” làm tiền đề đổi mới phương pháp giảng dạy đại học, bài viết dưới đây nghiên cứu những thuận lợi và khó khăn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong môi trường đào tạo ngoại ngữ. Trong mỗi phần thảo luận, tôi xin được trình bày những thuận lợi, tiếp theo là những khó khăn nảy sinh, kèm theo đề xuất những hướng giải quyết những khó khăn đề cập đến.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
This paper will look at the advantages and disadvantages of the computer network technology in EFL environment. First, the use of ICT from EFL teachers’ perspectives will be examined. Language learning with ICT support from the learners’ viewpoints is the second part to be discussed. The third section deals with technical problems relating to applying ICT into a language class. In each part of the discussion, the author will first present the advantages. Following are possible problems or disadvantages to be accompanied with suggested solutions for each respective problem. Notably, the context of Vietnam is tentatively kept in view throughout these discussions.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn