Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,336,235

 Bước đầu xây dựng giáo trình điện tử
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 12;Từ->đến trang: 3-10;Năm: 2005
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thông qua bài viết này, tác giả thảo luận hai vấn đề liên quan đến công tác biên soạn giáo trình điện tử ở trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Thứ nhất, tại sao cần phải áp dụng giáo trình điện tử trong giảng dạy ngoại ngữ trong giai đoạn hiện nay. Thứ hai, tác giả đề xuất một tiến trình biên soạn giáo trình điện tử có sử dụng công nghệ Mulitmedia mang tính chất tham khảo.
ABSTRACT
This paper discusses two major issues of the e-book construction at the College of Foreign Languages – University of Danang: First, the necessity of applying the e-books in foreign language learning and second, the suggested procedure for building such applicable materials online.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn