Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,287,541

 Multimedia và vai trò người thầy trong lớp học ngoại ngữ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 3;Từ->đến trang: 90-97;Năm: 2003
Lĩnh vực: Giáo dục; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết đề cập những tác động của Multimedia (hay truyền thông đa phương tiện) trong lớp học ngoại ngữ đến vai trò của người giáo viên đứng lớp. Đây là vấn đề đã và đang thu hút nhiều mối quan tâm chú ý tại các trường đại học trên cả nước nói chung và ngay tại Đại học Đà Nẵng nói riêng.
ABSTRACT
This paper concerns the role of the language teacher in classroom lessons that involve the use of Multimedia Technology – an issue that has been and should be discussed at colleges and universities in Vietnam in general and the University of Danang in particular.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn