Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,307,420

 Ngôn ngữ xã hội học trong thời đại truyền thông số
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Hội thảo "Diễn ngôn, Tri thức, và Văn hóa", 19/12, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 0;Từ->đến trang: 0;Năm: 2011
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài trình bày giới thiệu các quan điểm mới về ngôn ngữ xã hội học (sociolinguistics) và diễn ngôn số (digital discourse) trong thời đại của truyền thông số hóa. Mục đích nhằm xác định vai trò của một khái niệm mới (diễn ngôn số) trong lòng một lĩnh vực khoa học lâu đời (ngôn ngữ xã hội học). Phần giới thiệu sẽ sơ lược các nghiên cứu gần đây trong lĩnh vực ngôn ngữ xã hội học, bao gồm các chủ đề, khuynh hướng và định hướng ngôn ngữ xã hội học mà các nhà nghiên cứu toàn cầu đã chỉ ra và tranh luận, nhằm giúp chúng ta định vị diễn ngôn số trong lĩnh vực ngôn ngữ này. Thông qua các nghiên cứu trên, có thể thấy rằng có bốn khái niệm, hay còn gọi là nguyên tắc tổ chức, cần định nghĩa rõ trong lĩnh vực ngôn ngữ xã hội học trong thời đại truyền thông số: diễn ngôn, công nghệ, giao tiếp đa chiều, và hệ tư tưởng. Phần phân tích xoay quanh mối liên hệ giữa các khái niệm trên.
ABSTRACT

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn