Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,296,872

 Computer-supported collaborative learning: What research tells us?
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Văn Long
Nơi đăng: Paper presented at the 11th AsiaCALL "Visionary CALL Paradigms for the "Asian Century": Pushing the Boundaries of Learning, Teaching, Research and Technology", 16-18 November, Ho Chi Minh City, Vietnam; Số: 0;Từ->đến trang: 0;Năm: 2012
Lĩnh vực: Ngôn ngữ; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Update soon...
ABSTRACT
Update soon...
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn