Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 105,154,389

 Xây dựng và phát triển khung năng lực công nghệ thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
losartankalium krka bivirkninger crownlimos.ca losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Văn Long
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  
Số: Đ2014-05-35 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Ngôn ngữ
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn