Hồ Thị Kiều Oanh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,145,177

 
Mục này được 17306 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Thị Kiều Oanh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  03/00/1960
Nơi sinh: Tp Đà Nẵng
Quê quán Tp Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngôn ngữ Anh; Tại: ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Tiến sĩ; năm: 09; Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG, Hà Nội
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 15
Dạy CN: Lý thuyết tiếng, Ngôn ngữ Anh
Lĩnh vực NC: Ngôn ngữ học
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: K162/10B Đống Đa, Đà Nẵng
Điện thoại: 0903238031; Mobile: 0903238031
Email: oanhhokieu@yahoo.com; hohoangkieuoanh@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Thời gian Công việc Chức vụ Cơ quan
1984 – 1985: Giảng dạy tại Trung tâm hướng nghiệp Tam Kỳ (Quãng Nam)
1985 - 1993: Giảng viên tiếng Anh, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quãng Nam, Đà Nẵng
1993 - 1997: Giảng viên tiếng Anh, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Nẵng
1997 - 2003: Giảng viên tiếng Anh, Trường Cao Đẳng Sư Phạm Đà Nẵng
Học viên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ Hà Nội
Tháng 12/2003: Bảo vệ luận văn Thạc sĩ
2003 - 2009: Giảng viên tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng
Nghiên cứu sinh chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội
Tháng 12/2009: Bảo vệ luận án Tiến sĩ ngành Ngôn ngữ học
2010 : Được cấp học vị Tiến sĩ, ngành Ngôn ngữ học
Tháng 1/2015 : Được cấp học hàm Phó Giáo Sư, ngành Ngôn ngữ học
Hiện nay : Là giảng viên Khoa tiếng Anh, Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu thực trạng sử dụng một số trang mạng phổ biến trong việc tự học tiếng Anh của sịnh viên chuyên Anh năm thứ ba tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hồ Thị Kiều Oanh. Thành viên: Nguyễn Thị Tường Vy. Mã số: T2015-05-12. Năm: 2015. (Jan 6 2016 4:28PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Văn hóa ứng xử lời nói của sinh viên Đại học Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay - Thực trạng và giải pháp giáo dục. Chủ nhiệm: Hồ Thị Kiều Oanh. Thành viên: Nguyễn Thị Bích Chi, Lê Thị Tường Vy. Mã số: Đ 2012-05-12. Năm: 2013. (May 3 2013 11:32PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Phân tích lỗi trong bài viết dạng độc lập của học viên người Việt học Toefl iBT. Chủ nhiệm: Hồ Thị Kiều Oanh. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Hoạt, TS. Vicpor Fkoglund, TS. Lê Dân. Mã số: T 2009 - 05 - 24. Năm: 2009. (May 11 2011 2:47PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Chiến lược ngỏ lời lịch sự - so sánh đối chiếu tiếng Anh - tiếng Việt. Chủ nhiệm: Hồ Thị Kiều Oanh. Thành viên: TS. Phan Văn Hoà, PGS.TS.Trần Trí Dõi, TS. Nguyễn Đức Hoạt, PGS. TS. Trần Hữu Luyến, GS. TS. Alan Lawson . Mã số: B 2006 - ĐN 05 - 04. Năm: 2008. (May 11 2011 3:18PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Vấn đề lỗi ngữ dụng trong hành động ngỏ lời của người Việt học tiếng Anh. Chủ nhiệm: Hồ Thị Kiều Oanh. Thành viên: TS. Nguyễn Đức Hoạt. Mã số: T 03 – 16 – 14. Năm: 2003. (Dec 31 2010 10:51AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Ẩn dụ tri nhận về "mặt trời" trong những bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt ở thế kỷ 20. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Trương Thị Mỹ Thuận. Journal of Language and Life. Số: 5(285). Trang: 4-12. Năm 2019. (Jun 4 2019 11:00PM)
[2]Bài báo: Những biện pháp tu từ trong tiêu đề phim tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh , Ngô Thúy An. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống 9(276), ISSN 0868 - 3409. Số: 9. Trang: 94 - 97. Năm 2018. (Apr 7 2019 12:14PM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu các phương tiện ngôn ngữ biểu đạt chiến lược lịch sự trong phỏng vấn và trả lời phỏng vấn ở các cuộc thi sắc đẹp tiếng Anh và tiếng Việt . Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh; Hà Thị Kiều Phượng . Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Toàn quốc 2017. Số: ISBN: 978-604-88-5023-4. Trang: 1475 - 1482. Năm 2017. (Mar 3 2019 11:56PM)
[4]Bài báo: Ẩn dụ tri nhận về Chiếc lá trong những bài thơ tiếng Anh và tiếng Việt ở thế kỷ XX. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh; Phan Thị Hải Yến . Kỷ yếu Hội thảo Ngữ học Toàn quốc 2017. Số: ISBN: 978-604-88-5023-4. Trang: 1812 – 1819. Năm 2017. (Mar 4 2019 12:01AM)
[5]Bài báo: Chiến lược đoán nghĩa của từ lạ trong đọc hiểu tiếng Anh. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Tự điển học và Bách khoa thư. Số: 1(45). Trang: 86-90. Năm 2017. (Mar 3 2019 11:31PM)
[6]Bài báo: Phân tích đối chiếu các biện pháp tu từ trong các bài hát thiếu nhi tiếng Anh và tiếng Việt . Tác giả: Nguyễn Đỗ Hà Anh*; PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 72. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[7]Bài báo: Khảo sát việc thể hiện âm nối của sinh viên năm hai, Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thanh*; PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(111).2017-Quyển 1. Trang: 95. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[8]Bài báo: Các phương thức dịch sang tiếng Việt danh ngôn tiếng Anh diễn đạt tình bạn tương quan với biện pháp tu từ. Tác giả: Lâm Quốc Thịnh*; PGS.TS. Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 2(111) -Quyển 1. Trang: 100. Năm 2017. (May 19 2017 11:09AM)
[9]Bài báo: Một số đặc trưng ngôn ngữ của quảng cáo bất động sản trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh; Dương Thị Thảo Giang . Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(253). Trang: 15 – 19. Năm 2016. (Mar 3 2019 11:38PM)
[10]Bài báo: Ẩn dụ về mùa xuân trong các ca khúc tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2016. Số: 2(2016). Trang: 1005-1010. Năm 2016. (Dec 1 2016 1:33PM)
[11]Bài báo: Tục ngữ so sánh trong tiếng Anh và tiếng Việt: Những tương đồng và khác biệt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Phan Thị Xuân Hà. Tạp chí Khoa học Xã hội và Miền Trung. Số: 3(41). Trang: 72-77. Năm 2016. (Dec 1 2016 1:40PM)
[12]Bài báo: Đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng của từ “hot” trong tiếng Anh và nghĩa dịch tương đương sang tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Ngôn ngữ & đời sống. Số: 9(251). Trang: 34-36. Năm 2016. (Dec 1 2016 1:37PM)
[13]Bài báo: Ẩn dụ ý niệm về “quê hương” trong thơ ca tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế năm 2016. Số: 1(2016). Trang: 617-623. Năm 2016. (Dec 1 2016 1:44PM)
[14]Bài báo: Một số đặc trưng cú pháp và biện pháp tu từ trong khẩu hiệu quảng cáo thực phẩm chức năng bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu hội thảo khoa học - Ngữ học toàn quốc 2015. Số: 01. Trang: 492-497. Năm 2015. (Dec 1 2016 2:06PM)
[15]Bài báo: Hoán dụ về mùa đông trong những tình khúc tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Hội thảo khu vực nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ học và giảng dạy ngôn ngữ
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 6.11.2015. Trang: 118-125. Năm 2015.
(Jan 6 2016 4:51PM)
[16]Bài báo: Một số đặc trưng ngữ dụng của từ God trong tiếng Anh và cách dich tương đương sang tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. Số: 6 (38) 2015. Trang: 107-110, 126. Năm 2015. (Jan 6 2016 5:45PM)
[17]Bài báo: Thực trạng sử dụng một số trang mạng phổ biến trong việc tự học tiếng Anh của sinh viên chuyên Anh năm thứ ba tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống. Số: 11(241)-2015. Trang: 24-29. Năm 2015. (Jan 6 2016 6:03PM)
[18]Bài báo: Một số đặc trưng của thành ngữ liên quan đến hình tượng thực vật trong tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ góc độ văn hóa. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Hội thảo khoa học Hà Nội 2015. Số: ISBN978-604-944-281-0. Trang: 1089-1095. Năm 2015. (Jan 6 2016 4:44PM)
[19]Bài báo: Nghiên cứu ẩn dụ ý niệm về "rain"/ "mưa", "sunshine"/ "nắng" trong các ca khúc tiếng Anh và tiếng Việt ở thế kỷ 20. Tác giả: TS. Hồ Thị Kiều Oanh; Nguyễn Thị Khánh Ly*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 8(93).2015. Trang: 65-68. Năm 2015. (Oct 1 2015 2:57PM)
[20]Bài báo: Phương thức tu từ tích hợp trong tình khúc Trịnh "Như cánh vạc bay". Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Số: 3(233). Trang: 82-84. Năm 2015.
(May 24 2015 9:44PM)
[21]Bài báo: Ẩn dụ tri nhận về "Sea"/ "Biển" trong những bài hát tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 2(99). Trang: 25-32. Năm 2015. (Jan 6 2016 5:52PM)
[22]Bài báo: Một số đặc trưng ngôn ngữ của danh ngôn diễn đạt tình bạn trong tiếng Anh. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Từ điển học và Bách khoa thư. Số: 2(28). 2014. Trang: 28-35. Năm 2014. (Oct 23 2014 11:31PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu hiện tượng chuyển mã trong giao tiếp lời nói trên các trang mạng xã hội của sinh viên Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2(63). Trang: 156-161. Năm 2013.
(Oct 23 2014 11:41PM)
[24]Bài báo: Đặc trưng ngôn ngữ của thành ngữ có chứa từ thân tộc trong tiếng Anh và tiếng Việt (Dưới góc nhìn của Ngôn ngữ học Tri nhận). Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí Tự điển học và Bách Khoa Thư
marriage affairs open i want an affair
. Số: 2(22) 3.2013. Trang: 74-82. Năm 2013.
(May 4 2013 12:07AM)
[25]Bài báo: Một số đặc trưng ngôn ngữ của những thành ngữ có từ "fish" trong tiếng Anh và từ "cá" trong tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Ngôn ngữ và Đời sống
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 8(202) 2012. Trang: 19-29. Năm 2012.
(May 4 2013 12:34AM)
[26]Bài báo: Hiện tượng chuyển nghĩa của từ chỉ màu trắng white trong thành ngữ tiếng Anh nhìn từ góc độ văn hóa. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Tự điển học và Bách Khoa Thư
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4(18) 7.2012. Trang: 76-83. Năm 2012.
(May 4 2013 12:40AM)
[27]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng ngôn ngữ của những thành ngữ diễn đạt tính thiểu tuệ trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Võ Phan Vi Lê. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 4(53) 2012. Trang: 144-151. Năm 2012. (May 3 2013 11:53PM)
[28]Bài báo: Nghiên cứu đối chiếu các đặc trưng ngôn ngữ của những thành ngữ diễn đạt khoảng cách trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Minh Thư. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(58). Trang: 117-122. Năm 2012. (May 4 2013 12:00AM)
[29]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc trưng ngôn ngữ của những thành ngữ mang nghĩa giàu và nghèo trong tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh & Lê Thị Lan Anh. Tạp chi Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà nẵng
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 6(47). Trang: 193-199. Năm 2011.
(Feb 7 2012 2:49PM)
[30]Bài báo: Một số chỉ tố lịch sự trong hành động ngỏ lời giúp đỡ bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Ngôn ngữ và đời sống. Số: 4(186).2011. Trang: 31-37. Năm 2011. (May 15 2011 3:26PM)
[31]Bài báo: Phân tích kết cấu câu mệnh lệnh - phần đuôi trong tiếng Anh theo quan điểm kết học, nghĩa học và dụng học. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Ngữ học toàn quốc 2011. Số: KHXB: 12/GP - CXB. Trang: 412-418. Năm 2011. (May 15 2011 3:33PM)
[32]Bài báo: Màu sắc và tính biểu cảm trong ca từ Trịnh Công Sơn. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Từ điển học và Bách Khoa Thư. Số: 3(11)/5-2011. Trang: 89-96. Năm 2011. (May 15 2011 3:37PM)
[33]Bài báo: Một số tiểu từ tình thái biểu đạt tính lịch sự trong hành động ngỏ lời bằng tiếng Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Ngôn ngữ và đời sống. Số: 6(146). Trang: 20-25. Năm 2009. (May 14 2011 11:44PM)
[34]Bài báo: Phân tích một số động từ cụm dạng Have/Take/Give + A + [V]N trong tiếng Anh theo quan điểm kết học, nghĩa học và dụng học. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Số: 4(25) 2009. Trang: 218-221. Năm 2009. (May 15 2011 3:21PM)
[35]Bài báo: Một số cách dùng chỉ tố diễn ngôn Well trong tiếng Anh theo quan điểm dụng học. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Ngôn ngữ và đời sống. Số: 5(151). Trang: 25-29. Năm 2008. (May 14 2011 11:27PM)
[36]Bài báo: Một số phương tiện siêu diễn ngôn dùng trong khẩu hiệu tiêu đề quãng cáo tiếng Anh. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Ngữ học trẻ - Năm 2008
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 223/GP-CXB. Trang: 296-301. Năm 2008.
(May 14 2011 11:34PM)
[37]Bài báo: Một số quan niệm về lịch sự trong lời ngỏ giúp đỡ. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Ngôn ngữ và đời sống. Số: 3(137). Trang: 14-18. Năm 2007. (May 14 2011 11:22PM)
[38]Bài báo: Một số cách dùng thức mệnh lệnh với DO trong tiếng Anh. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Ngôn ngữ và đời sống
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 11(121) 2005. Trang: 36-37. Năm 2005.
(May 14 2011 11:13PM)
[39]Bài báo: Đối chiếu một số đặc trưng cấu trúc ngữ nghĩa tục ngữ Anh-Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Ngữ học trẻ 2002. Trang: 372-376. Năm 2003. (May 14 2011 10:56PM)
[40]Bài báo: Phân tích lỗi ngữ dụng trong hành động ngỏ lời của người Việt học tiếng Anh. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Ngữ học trẻ - Năm 2003. Số: 174/QĐ CXB. Trang: 315-321. Năm 2003. (May 14 2011 11:02PM)
[41]Bài báo: Hành động cám ơn và đáp lại lời cám ơn nhìn dưới góc độ lịch sự của hai nền văn hóa Mỹ -Việt. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Kỷ yếu Ngữ học trẻ 2001
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Trang: 283-286. Năm 2001.
(May 12 2011 11:45AM)
[42]Bài báo: Một số đặc trưng ngôn ngữ quan trọng trong dịch thuật Anh-Việt, Việt-Anh. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 2(52)2000. Trang: 29-31. Năm 2000.
(May 12 2011 11:31AM)
[43]Bài báo: Về cách thức khen và tiếp nhận lời khen trong phát ngôn Việt-Mỹ. Tác giả: Hồ Thị Kiều Oanh. Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống. Số: 5(55)2000. Trang: 14-17. Năm 2000. (May 12 2011 11:36AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Challenges from Learning Contrastive Analysis Encountered by Vietnamese Students of English: Post-Method Pedagogy Solutions. Authors: Hồ Thị Kiều Oanh. The 6th International Open TESOL Conference Proceedings 2018 – Language Learning and Teaching Transformation in the Post-Method Era. No: ISBN: 978-604-922-644-1. Pages: 343 - 354. Year 2018. (Mar 4 2019 12:10AM)
[2]Article: A Study of Linguistic Features of Pun in English versus Vietnamese Advertisements. Authors: Hồ Thị Kiều Oanh. Proceeding 2nd International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology [ICSHT2018]. No: eISBN 978-967-15744-0-9. Pages: 16-26. Year 2018. (Mar 4 2019 12:25AM)
[3]Article: Teenage language in online communication on Facebook: problems and solutions. Authors: Hồ Thị Kiều Oanh. International Conference, The Linguistics of Vietnam – 30 Years of Renovation and Development. No: ISBN 978-604-944-970-3. Pages: 1000-1011. Year 2017. (Mar 3 2019 11:42PM)
[4]Article: A2-Level English Listening Learning By Non-Major English Vietnamese Students At Danang University. Authors: Hồ Thị Kiều Oanh. Hội thảo Quốc tế - TESOL Conference Proceedings 2017 - Innovation and Creativity In Teaching And Learning Foreign Languages. No: ISBN 978-604-92-2509-3. Pages: 453 - 468. Year 2017. (Mar 3 2019 11:49PM)
[5]Article: Difficulties of Third-year English-major Students Learning Semantics at the University of Foreign Language Studies, University of Danang. Authors: Hồ Thị Kiều Oanh. Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế năm 2016, Blended Learning and Inovative Approaches in Language Teaching. No: ISBN: 978-604-84-2496-1. Pages: 50 - 56. Year 2016. (Mar 3 2019 11:12PM)
  
 Sách và giáo trình
(Oct 23 2014 11:46PM)
[1]Một số phương tiện ngôn ngữ biểu đạt tính lịch sự trong giao tiếp lời nói bằng tiếng Anh và tiếng Việt - Hành động ngỏ lời giúp đỡ Chủ biên: Hồ Thị Kiều Oanh. Đồng tác giả: . Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế. Năm 2014.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Hải Phượng
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Hotels Names in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[2]Nguyễn Thị Minh Phượng
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Proverbs Containing Words Denoting Plants in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[3]Lê Thị Nhung
Đề tài: A Study of Linguistic Politeness Strategies Expressing Lovers' Parting in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[4]Nguyễn Thị Khánh Ly
Đề tài: A Study of Conceptual Metaphor of "Rain" ("Mưa")/"Sunshine" ("Nắng") in English Versus Vietnamese 20 th Century Love Songs

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2015

[5]Huỳnh Thị Mỹ Dung
Đề tài: A Contrastive Study of Conceptual Metaphor Related to "Sea"/"Bien" in English and Vietnamese Songs

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[6]Trần Võ Ngọc Nhân
Đề tài: A Contrastive Study of Linguistic Features of Proverbs Expressing Cause-Effect in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[7]Đỗ Thị Thùy Loan
Đề tài: A Study of Linguistic Politeness Strategies in Expressing Love in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[8]Nguyễn Thành Công
Đề tài: A Study of Persuasive Strategies in Advertisements of Electronic Products in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[9]Hoàng Thị Hồng Thương
Đề tài: A Contrastive Study of Linguistic Features of Advertising Slogans for Mobile Electronic Devices in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[10]Nguyẽn Thị Minh Nguyệt
Đề tài: A Study of Rhetorical Devices Used in Love Songs in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[11]Đoàn Tiến Hữu
Đề tài: Adapting the Process-oriented Writing Instruction to Improve the 12th Grade Students' Writing Skills: A Case Study at Huong Giang and Nam Dong Upper-Secondary Schools, Nam Dong District, Thua Thien Hue Province

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ Huế, Huế

 2013

 2014

[12]Đõ Thị Quý
Đề tài: A Contrastive Study of Rhetorical Devices Used in "So Do" by Vu Trong Phung and in "Dum Luck" by Peter Zinoman and Nguyen Nguyet Cam

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[13]Trần Vũ Thị Diễm Vy
Đề tài: Cognitive Linguistic Features of Idioms Related to the Concept of "Black", "White" in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2011

 2013

[14]Võ Thị Hồng Cẩm
Đề tài: A  Study of Linguistic Features of Proverbs Expressing Willingness to Work and Laziness in English Versus Vietnamese 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2011

 2013

[15]Nguyễn Thị Hải Yến
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Proverbs Related to Gain and Loss in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2011

 2013

[16]Nguyễn Thanh Thủy
Đề tài: A Study of Semantic Features of The Word "Heart" in English and Their Vietnamese Translational  Equivalents

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2011

 2013

[17]Huỳnh Thị Thanh Trang
Đề tài: A Study of Linguistic Features of the Names of Coffee Shops in English Versus Vietnamese 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2011

 2013

[18]Lê Thị Trung Dung
Đề tài: A Discourse Analysis of Opening and Closing Speeches by Masters of Ceremony on Reality Television Shows in American English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2011

 2013

[19]Nguyễn Thị Cẩm Vân
Đề tài: A Contrastive Study of Syntactic and Semantic Features of Proverbs Expressing Richness and Poverty in English and Vietnamese 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2010

 2012

[20]Lê Thị Thảo Giang
Đề tài: Real Estate Advertisement in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2010

 2012

[21]Mai Thanh Thủy
Đề tài: Idioms Containing Terms of Fruits in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2010

 2012

[22]Lê Thị Thủy
Đề tài: Linguistic Features of Famous Sayings of Love in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2010

 2012

[23]Nguyễn Nữ Nhã Uyên
Đề tài: Linguistic Features of Proverbs Denoting Wisdom and Foolishness in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2010

 2012

[24]Nguyễn Thị Minh Thư
Đề tài: Linguistic Features of Idioms Expressing Distance in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2010

 2012

[25]Nguyễn Thị Lựu
Đề tài: A Contrastive Study of Syntactic and Semantic Features of Proverbs Containing Weather Terms in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 T

 2010

 2012

[26]Hoàng Thị Nhung
Đề tài: A Study of Idioms Containing Terms of Plants in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[27]Nguyễn Hưng Nguyệt Minh
Đề tài: An Investigation into Semantic, Syntactic and Pragmatic Features of Common Expressions of Death in English Vs Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[28]Phan Thị Xuân Hà
Đề tài: A Contrastive Study of Linguistic Features of Comparison Proverbs in English and Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[29]Nguyễn Thị Tân Bình
Đề tài: A Contrastive Study of Grammatical and Semantic Features of Words and Idioms Denoting Unhappiness in English and in Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ

 2010

 2011

[30]Nguyễn Thị Tuyết
Đề tài: A Contrastive Study on Modal Markers of Weak Possibility in English and in Vietnamese

 Thạc sĩ

 Truờng Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[31]Nguyễn Thị Thu Hiền
Đề tài: A Study of Linguistic Features of Idioms Expressing Anger in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2009

 2011

[32]Phạm Thị Phú Thương
Đề tài: Personification  in English Versus Vietnamese Love Songs 

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2009

 2011

[33]Phan Thị Xuân Hà
Đề tài: Comparison Proverbs in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2009

 2011

[34]Võ Phan Vi Lê
Đề tài: Idioms Expressing Unintelligence in English Versus Vietnamese

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Ngoại ngữ _ ĐHĐN

 2009

 2011

  
 Khen thưởng
[1] Danh hiệu Lao Động Giỏi. Số: 322/KT. Năm: 1991.
[2] Danh hiệu Lao Động Giỏi. Số: 297/QĐKT. Năm: 2000.
[3] Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng. Số: 2667/QĐ-TĐKT. Năm: 2006.
[4] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 88/QĐ-KT. Năm: 2007.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2008.
[6] Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Số: 5961 QĐ/BGD&ĐT. Năm: 2008.
[7] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2009.
[8] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 6156/QĐ-BGDĐT. Năm: 2010.
[9] Bằng khen của UBNDThành Phố. Số: 8712/QĐ-UBND. Năm: 2010.
[10] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2010.
[11] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2011.
[12] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 6520/QĐ - KT. Năm: 2012.
[13] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 4682/QĐ-KT. Năm: 2013.
[14] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Số: 5304/QĐ-BGDĐT. Năm: 2013.
[15] Bằng khen của Bộ Trưởng. Năm: 2014.
[16] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2014.
[17] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2015.
[18] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2016.
[19] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2017.
[20] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý thuyết tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Sinh viên chính quy chuyên ngữ tiếng Anh, hệ đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
[2]Kỹ năng thực hành tiếng Anh
Ngành: Ngoại ngữ
 2005 Học viên cao học
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
 Trường Đại học Kinh tế, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Đại học Tây Nguyên, Trường Cao Đẳng Sư phạm Gia Lai, Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn