Phạm Cẩm Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 101,563,214

 
Mục này được 30986 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Cẩm Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1966
Nơi sinh: Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Minh, Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa Silicat; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Hóa; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2006; Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Tại: Katholieke University of Leuven (KUL), Vương quốc Bỉ
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2010
Dạy CN: Kỹ thuật Hóa học (Công nghệ Vật liệu silicat), Hóa lý thuyết và Hóa lý
Lĩnh vực NC: Hóa lý thuyết và Hóa lý; Chất chống oxy hóa, Chất chống ăn mòn kim loại; Bề mặt thế năng của phản ứng hóa học; Động học phản ứng; Sensor và Sensor Huỳnh Quang; Công nghệ vật liệu vô cơ silicat; Vật liệu Nano, Sensor;
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


Từ 1988 đến nay: Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu tại khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.

Từ 10/2001 đến 12/2006: Thực tập sinh, nghiên cứu sinh tại Katholieke University of Leuven, Belgium chuyên ngành Hóa lượng tử và Hóa lý.

12/2009-05/2010: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Emory University, USA.

07/2009-09/2009: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại FIFC, University of Kyoto, Japan.

07/2007-09/2007: Nghiên cứu sau tiến sỹ tại Center for Interdisciplinary Molecular Science, National Chiao Tung University, Taiwan.


11/2006: Tham gia chương trình Winter School on Theoretical Chemistry and Spectroscopy, Domaine des Masures, Han-sur-Lesse, Belgium.

12/2004: Nghiên cứu tại Budapest University of Technology and Economics, H-1521 Budapest, Hungary theo chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Leuven, Belgium và Đại học Budapest Hungary.

2003: Tham gia chương trình European SummerSchool in Quantum Chemistry 2003 tại Lund University, Sweden.


2001: Phó Phòng Hành Chính Tổng Hợp Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng

04/2000: Xây dựng khung chương trình ngành Công nghệ Hóa học cho Trường Cao Đẳng Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng tại Collège de Maisonneuve à Montréal, Canada.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc - tính chất và hoạt tính sinh học của các dẫn xuất fullerene bằng phương pháp hóa tính toán. Chủ nhiệm: Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Nguyễn Minh Thông (NCS). Mã số: 104.06-2013.21. Năm: 2015. (Oct 5 2013 11:14AM)
[2] Đề tài cấp Nhà nước: Cấu trúc và tính chất của các chất chống oxy hóa từ hợp chất thiên nhiên: Nghiên cứu bằng phương pháp hóa tính toán (Nafosted). Chủ nhiệm: Phạm Cẩm Nam. Mã số: 104.99-2010.61. Năm: 2013. (Jan 27 2011 5:11AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình xử lý nước bằng vật liệu diatomite Phú Yên được phủ bằng TiO2 kích thước nano. Chủ nhiệm: Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Lâm Đại Tú, Hoàng Thị Cúc, Huỳnh Thị Hồng Thắm, Nguyễn Văn Quang. Mã số: B2010 ĐN02-58. Năm: 2011. (Jan 27 2011 5:14AM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu vật liệu diatomite - Vật liệu composite từ sợi đay - Vật liệu silicagel từ nguồn nguyên liệu trong nước và biến tính bằng nanocarbon. Chủ nhiệm: Đoàn Thị Thu Loan. Thành viên: Phạm Cẩm Nam, Nguyễn Thị Diệu Hằng, Nguyễn Đình Lâm. Mã số: B2008-ĐN02-37. Năm: 2009. (Jan 27 2011 5:16AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ứng dụng diatomite Phú Yên trong công nghiệp sản xuất xi măng và bê tông nhẹ. Chủ nhiệm: Phạm Cẩm Nam. Mã số: B2008-ĐN02-BS. Năm: 2008. (Jan 27 2011 5:17AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Binding of inhibitors to the monomeric and dimeric SARS-CoV-2 Mpro. Tác giả: Nguyen Minh Tam, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Nguyen Thanh Tung, Van V Vu, Son Tung Ngo. RSC Advances (RCS). Số: 11(5). Trang: 2926-2934. Năm 2021. (Jun 11 2021 10:46AM)
[2]Bài báo: Insights into the mechanisms and kinetics of the hydroperoxyl radical scavenging activity of Artepillin C. Tác giả: Houssem Boulebd, Adam Mechler, Nguyen Thi Hoa, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Quan V Vo. New Journal of Chemistry (RSC). Số: 45(17). Trang: 7774-7780. Năm 2021. (Jun 11 2021 10:49AM)
[3]Bài báo: Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review. Tác giả: Mai Van Bay Nguyen Khoa Hien Phan Tu Quy Pham Cam Nam Dang Ung Van Duong Tuan Quang. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 57(4). Trang: 389-400. Năm 2019. (Jan 27 2020 1:08PM)
[4]Bài báo: Effect of the Structure and Temperature on Corrosion Inhibition of Thiourea Derivatives in 1.0 M HCl Solution. Tác giả: Dinh Quy Huong, Tran Duong, Pham Cam Nam. ACS omega JACS. Số: 4(11). Trang: 14478-14489. Năm 2019. (Jan 27 2020 11:21AM)
[5]Bài báo: Antioxidant properties of oxygenated terpenoids contained in essential oil extracted from Cleistocalyx operculatus.. Tác giả: Chi Thi Ngo, Duy Quang Dao, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. Tạp Chí Khoa hoc và Công Nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Số: 54-2B. Trang: 56-61. Năm 2016. (Aug 15 2016 1:42PM)
[6]Bài báo: Bond Dissociation Enthalpies and Antioxidant properties of Viatmin A (Retinol): A DFT Study. Tác giả: Duy Quang Dao, Thi CHinh Ngo, Minh Thong Nguyen, Pham Cam Nam. Tạp Chí Khoa hoc và Công Nghệ (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Số: 56-2B. Trang: 70-76. Năm 2016. (Aug 15 2016 1:45PM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu phản ứng chức năng hóa fullerene (C60) với các dẫn xuất flavonoid malonate bằng phương pháp hóa tính toán. Tác giả: Nguyễn Minh Thông; Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 100. Năm 2016. (Jun 14 2016 2:23PM)
[8]Tham luận: Nghiên cứu lý thuyết về hoạt tính chống oxi hóa của các hoạt chất phenolic chiết xuất từ Sa Kê. Tác giả: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam. Đại học Quốc tế - Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 544-549. Năm 2014. (Jun 11 2015 12:56PM)
[9]Bài báo: Tổng hợp wollastonite từ tro trấu Việt Nam bằng phương pháp thủy nhiệt. Tác giả: Trần Ngọc Cường; Phạm Cẩm Nam*. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 9(82). Trang: 1-4. Năm 2014.
(Nov 3 2014 2:33PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu tính toán bề mặt thế năng của các phản ứng CH3OH + O2 và C2H5OH + O2. Tác giả: Viet Thang Ho, Pham Cam Nam. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 6(67). Trang: 132-136. Năm 2013.
(Jan 11 2013 10:47AM)
[11]Bài báo: TỔNG HỢP POTASSIUM TITANATE K4Ti3O8 TỪ ILMENITE THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUBMOLTEN SALT (SMS). Tác giả: Nguyen Van Quang, Pham Cam Nam. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 1(62). Trang: 96. Năm 2013. (Jan 11 2013 10:50AM)
[12]Bài báo: A proposed analytical procedure for determining trace element of cadmium and lead in Fish using Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry. Tác giả: Dai-Tu Lam, Hoang Thi Dinh Tram, Do Van Quang, Ha Phuoc Huy, Pham Cam Nam. Conference Proceeding; The 3rd analytica Vietnam Conference 2013;. Số: 3. Trang: 211-216. Năm 2013. (May 6 2013 12:31PM)
[13]Tham luận: Tổng hợp vật liệu composite dựa vào TiO2 nano và diatomite Phú Yên. Tác giả: Nguyen Van Quang, Lam Dai Tu, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam.. Proceedings of IWNA 2013, November 14-16, 2013, Vung Tau, Vietnam
marriage affairs open i want an affair
. Trang: NFT-022-P. Năm 2013.
(Jun 11 2015 12:59PM)
[14]Bài báo: (RO)B3LYP/6-311++G(2df,2p)//B3LYP/6-311G(d,p): Phương pháp DFT tin cậy để xác định năng lượng đứt liên kết. Tác giả: Pham Thi Quynh Ty, Pham Cam Nam
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐẠI HOC ĐÀ NẴNG-49-2011. Số: 49. Trang: 61-66. Năm 2011. (Feb 18 2013 11:10AM)
[15]Bài báo: Xác định các thông số chính cho quá trình tổng hợp TiO2 cỡ nano từ ilmenite Huế bằng phương pháp thủy nhiệt sử dụng KOH và H2C2O4. Tác giả: Hoàng Thị Cúc, Huỳnh Thị Hồng Thắm, Hồ Viết Thắng Đỗ Văn Quang, Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 4(39). Trang: 30-35. Năm 2010.
(Feb 12 2011 1:24AM)
[16]Bài báo: Vai trò của diatomite Phú Yên trong sản xuất xi măng Porland trên cơ sở clinker Long Thọ. Tác giả: Phạm Cẩm Nam, Trần Thanh Tuấn, Trần Ngọc Tuyền
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 60-69. Năm 2010. (Feb 12 2011 1:26AM)
[17]Bài báo: Xác định các đặc tính của nguyên liệu diatomite Phú Yên bằng FT-IR, XRF, XRD kết hợp với phương pháp tính toán lý thuyết DFT. Tác giả: Trần ThanhTuấn, Lâm Đại Tú, Võ Đình Vũ , Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 3(38). Trang: 60-69. Năm 2009. (Feb 12 2011 1:28AM)
[18]Bài báo: Nghiên cứu vật liệu nhẹ cách nhiệt diatomite. Tác giả: Phạm Cẩm Nam. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 5. Trang: 296-300. Năm 1998.
(Feb 12 2011 1:31AM)
[19]Bài báo: Kết quả ban đầu về nguyên liệu diatomite Phú yên và các hướng áp dụng trong công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Tác giả: Phạm Cẩm Nam. Tập san Khoa Học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Số: 3. Trang: 49-55. Năm 1998.
(Feb 12 2011 1:33AM)
[20]Bài báo: Men không chì cho công nghệ nung nhanh. Tác giả: Phạm Cẩm Nam. Tập san Khoa học Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 2. Trang: 71-74. Năm 1997.
(Feb 12 2011 1:37AM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu nguồn nguyên liệu tại miền Trung cho công nghiệp sản xuất gốm sứ. Tác giả: Phạm Cẩm  Nam. Thông báo Khoa học, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 1. Trang: 22-25. Năm 1996.
(Feb 12 2011 1:41AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Tautomerism and antioxidant power of sulfur-benzo [h] quinoline: DFT and molecular docking studies. Authors: Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Quan V Vo, Adam Mechler, Nguyen Minh Thong. Journal of Molecular Liquids. No: Volume 363. Pages: 119908-119913. Year 2022. (Dec 6 2022 11:53AM)
[2]Article: B and Au doped ZnO and ZnO/Cu (111) bilayer films: A DFT investigation. Authors: Ho Viet Thang, Do Vu Thuy Tram, Pham Le Minh Thong, Duong Tuan Quang, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of Chemistry. No: 60(3). Pages: 323-332. Year 2022. (Dec 6 2022 11:57AM)
[3]Article: Radical Scavenging Activity of Natural Anthraquinones: a Theoretical Insight. Authors: Nguyen Quang Trung, Nguyen Minh Thong, Dao Hung Cuong, Tran Duc Manh, Loc Phuoc Hoang, Nguyen Khoa Hien, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Quan V Vo. ACS Omega (ACS). No: 6(20). Pages: 13391-13397. Year 2021. (Jun 11 2021 10:35AM)
[4]Article: The mechanistic and kinetic study of the radical scavenging activity of natural abietanes: a theoretical insight. Authors: Nguyen Minh Tam, Nguyen Minh Thong, Nguyen Thi Hoa, Loc Phuoc Hoang, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Quan V Vo. Chemical Physics letters. No: 777. Pages: 138737-138742. Year 2021. (Jun 11 2021 10:38AM)
[5]Article: Is natural fraxin an overlooked radical scavenger?. Authors: Pham Cam Nam, Nguyen Minh Thong, Nguyen Thi Hoa, Duong Tuan Quang, Loc Phuoc Hoang, Adam Mechler, Quan V Vo. RSC Advances (RCS). No: 1(24). Pages: 14269-14275. Year 2021. (Jun 11 2021 10:45AM)
[6]Article: Thermodynamics and kinetics in antibody resistance of the 501Y.V2 SARS-CoV-2 variant†. Authors: Son Tung Ngo, *ab Trung Hai Nguyen,ab Duc-Hung Pham,c Nguyen Thanh Tung de and Pham Cam Nam *f. RSC Advances (RSC). No: 11. Pages: 38307-38315. Year 2021. (Dec 5 2021 8:46AM)
[7]Article: Computational estimation of potential inhibitors from known drugs against the main protease of SARS-CoV-2. Authors: Nguyen Minh Tam, Minh Quan Pham, Nguyen Xuan Ha, Pham Cam Nam, Huong Thi Thu Phung. RSC Advances (RCS). No: 11(28). Pages: 17478-17486. Year 2021. (Jun 11 2021 10:48AM)
[8]Article: A coumarin derivative-Cu 2+ complex-based fluorescent chemosensor for detection of biothiols. Authors: Nguyen Khoa Hien‡ a, Mai Van Bay‡bc, Phan Diem Trana, Nguyen Tan Khanhd, Nguyen Dinh Luyenb, Quan V. Voe, Dang Ung Vanf, Pham Cam Nam*g and Duong Tuan Quang*b. RSC Advances (RSC). No: 10. Pages: 36265-36274. Year 2020. (Dec 7 2020 2:42PM)
[9]Article: In Silico Evaluation of the Radical Scavenging Mechanism of Mactanamide. Authors: Quan V. Vo*, Nguyen Thi Hoa, Pham Cam Nam*, Duong Tuan Quang, and Adam Mechler*. ACS Omega (ACS). No: 5, 37. Pages: 24106–24110. Year 2020. (Dec 7 2020 2:47PM)
[10]Article: Oversampling Free Energy Perturbation Simulation in Determination of the Ligand‐Binding Free Energy. Authors: Son Tung Ngo Trung Hai Nguyen Nguyen Thanh Tung Pham Cam Nam Khanh B. Vu Van V. Vu. Journal of Computational Chemistry (John Wiley & Sons, Inc.). No: 41(7). Pages: 611-618. Year 2020. (Jan 27 2020 10:55AM)
[11]Article: Theoretical Study on the Antioxidant Activity of Natural Depsidones. Authors: Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Duong Tuan Quang, Adam Mechler, Nguyen Khoa Hien, Nguyen Thi Hoa, Quan V Vo. ACS omega - ACS. No: 5(14). Pages: 7895–7902. Year 2020. (Jul 11 2020 10:33AM)
[12]Article: A thermodynamic and kinetic study of the antioxidant activity of natural hydroanthraquinones. Authors: Quan V Vo, Nguyen Minh Thong, Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam, Nguyen Minh Tam, Nguyen Thi Hoa, Adam Mechler. RSC advances (RSC Adv). No: 10. Pages: 20089-20097. Year 2020. (Jul 11 2020 10:39AM)
[13]Article: Functionalization and Antioxidant Activity of Polyaniline-fullerene Hybrid Nanomaterials: A Theoretical Investigation. Authors: Nguyen Minh Thong*a, Quan V. Vo*b, Trinh Le Huyencd, Mai Van Baye, Nguyen Nho Dungf, Pham Thi Thu Thaodg and Pham Cam Nam*d. RSC Advances - Royal Society of Chemistry. No: 10. Pages: 14595-14605. Year 2020. (Apr 27 2020 3:40PM)
[14]Article: The antioxidant activity of natural diterpenes: theoretical insights. Authors: Quan V. Vo*ab, Nguyen Minh Tam*cd, Le Trung Hieue, Mai Van Bayf, Nguyen Minh Thongg, Trinh Le Huyenhi, Nguyen Thi Hoaj and Adam Mechlerk. RSC Advances - Royal Society of Chemistry. No: 10. Pages: 14937-14943. Year 2020. (Apr 27 2020 3:45PM)
[15]Article: Pivotal Role of Heteroatoms in Improving the Corrosion Inhibition Ability of Thiourea Derivatives. Authors: Dinh Quy Huong, Nguyen Thi Lan Huong, Tran Thi Anh Nguyet, Tran Duong, Dinh Tuan, Nguyen Minh Thong, and Pham Cam Nam*. ACS Omega (ACS). No: 5,42. Pages: 27655–27666. Year 2020. (Dec 7 2020 2:49PM)
[16]Article: Substituent Effects on the N–H Bond Dissociation Enthalpies, Ionization Energies, Acidities, and Radical Scavenging Behavior of 3, 7-Disubstituted Phenoxazines and 3, 7-Disubstituted Phenothiazines. Authors: Pham Thi Thu Thao, Binh Thuc Tran, Nguyen Minh Thong*, Duong Tuan Quang, Nguyen Khoa Hien, Minh Tho Nguyen, and Pham Cam Nam*. ACS Omega (ACS). No: 5, 42. Pages: 27572–27581. Year 2020. (Dec 7 2020 2:50PM)
[17]Article: Coumarin-Based Dual Chemosensor for Colorimetric and Fluorescent Detection of Cu2+ in Water Media. Authors: Nguyen Khoa Hien, Mai Van Bay, Nguyen Chi Bao, Quan V. Vo, Nguyen Duc Cuong, Tran Vinh Thien, Nguyen Thi Ai Nhung, Dang Ung Van, Pham Cam Nam*, and Duong Tuan Quang*. ACS Omega (ACS). No: 5, 33. Pages: 21241–21249. Year 2020. (Dec 7 2020 2:45PM)
[18]Article: Phytochemical investigation of Eurycoma longifolia roots collected in Gia Lai province, Viet Nam. Authors: Vo Khanh Ha Truong Thi Minh Hanh Pham Cam Nam Giang Thi Kim Lien Mai Thi Phuong Chi Tran Thi Phuong Thao. Vietnam Journal of Chemistry (ESCI). No: 58,5. Pages: 705-710. Year 2020. (Dec 7 2020 3:13PM)
[19]Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Quan V Vo*; Pham Cam Nam* Thuc N Dinh; Adam Mechler; Thi TV Tran. Journal of the Serbian Chemical Society . No: 84 (5). Pages: 445–453. Year 2019. (Dec 7 2020 2:37PM)
[20]Article: Substituent effects on antioxidant activity of monosubstituted indole3-carbinols: A DFT study. Authors: Vo Van Quan* ,Ho Thi Phu, Pham Thi Thu Thao, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of CHEMISTRY (ESCI). No: 57, 6. Pages: 728-734. Year 2019. (Dec 7 2020 3:02PM)
[21]Article: Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review. Authors: Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Phan Tu Quy, Pham Cam Nam, Dang Ung Van* , Duong Tuan Quang*. Vietnam Journal of CHEMISTRY (ESCI). No: 57, 4. Pages: 389-400. Year 2019. (Dec 7 2020 3:06PM)
[22]Article: Antioxidant Motifs in Flavonoids: O−H versus C−H Bond Dissociation. Authors: Quan V. Vo*Pham Cam Nam*Nguyen Minh ThongNguyen Tien TrungCam-Tu D. PhanAdam Mechler. ACS Omega - JACS. No: 4, 5. Pages: 8935-8942. Year 2019. (Apr 27 2020 3:49PM)
[23]Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Vo Quan V., Nam Pham C., Dinh Thuc N., Mechler Adam, Tran Thi T.V.. Journal of the Serbian Chemical Society. No: 84(5). Pages: 445-453. Year 2019. (Apr 27 2020 4:04PM)
[24]Article: Autodock Vina Adopts More Accurate Binding Pose but Autodock4 Forms Better Binding Affinity. Authors: Nguyen Thanh Nguyen, Trung Hai Nguyen, T Ngoc Han Pham, Nguyen Truong Huy, Mai Van Bay, Minh Quan PHAM, Pham Cam Nam, Van V Vu, Son Tung Ngo. Journal of Chemical Information and Modeling. No: https://doi.org/10.1021/acs.jcim.9b00778. Pages: N/A. Year 2019. (Jan 27 2020 10:49AM)
[25]Article: A theoretical study of the radical scavenging activity of natural stilbenes. Authors: Quan V. Vo, *a Pham Cam Nam,b Mai Van Bay,c Nguyen Minh Thong, *d Le Trung Hieue and Adam Mechler. RSC Advances; The Royal Society of Chemistry. No: 9. Pages: 42020-42028. Year 2019. (Dec 19 2019 9:07AM)
[26]Article: Substituent effects on antioxidant activity of monosubstituted indole‐3‐carbinols: A DFT study. Authors: Vo Van Quan, Ho Thi Phu, Pham Thi Thu Thao, Pham Cam Nam. Vietnam Journal of Chemistry. No: 58(6). Pages: 728-734. Year 2019. (Jan 27 2020 10:58AM)
[27]Article: Hydroxyl Radical Scavenging of Indole-3-Carbinol: A Mechanistic and Kinetic Study. Authors: Quan V Vo, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Adam Mechler. ACS omega JACS. No: 4(21). Pages: 19375-19381. Year 2019. (Jan 27 2020 10:59AM)
[28]Article: Facile post-synthesis and gas sensing properties of highly porous NiO microspheres. Authors: Nguyen Duc Cuong, Pham Long Quang, Nguyen Thi Ngoc Anh, Duong Tuan Quang, Pham Cam Nam, Khuc Quang Trung, Son Tang Nguyen, Nguyen Van Hieu. Sensors and Actuators A: Physical. No: 296. Pages: 110-120. Year 2019. (Jan 27 2020 11:19AM)
[29]Article: C-Terminal Plays as the Possible Nucleation of the Self-Aggregation of the S-Shape Aβ11–42 Tetramer in Solution: Intensive MD Study. Authors: guyen Thanh Tung, Philippe Derreumaux, Van V Vu, Pham Cam Nam, Son Tung Ngo. ACS omega JACS. No: 4(6). Pages: 11066-11073. Year 2019. (Jan 27 2020 11:24AM)
[30]Article: A theoretical study of the radical scavenging activity of natural stilbenes. Authors: Quan V Vo, Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Adam Mechler. RSC Advances; The Royal Society of Chemistry. No: 9(72). Pages: 42020-42028. Year 2019. (Jan 27 2020 11:26AM)
[31]Article: Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media. Authors: Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Subin Son, Nguyen Duy Trinh, Nguyen Tien Trung, Pham Cam Nam, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. sensors -(Basel) - MDPI. No: 19. Pages: 128-138. Year 2019. (Jan 27 2020 11:28AM)
[32]Article: Is Indolinonic Hydroxylamine a Promising Artificial Antioxidant?. Authors: Quan V Vo, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Adam Mechler. The Journal of Physical Chemistry B. No: 123(37). Pages: 7777-7784. Year 2019. (Jan 27 2020 11:20AM)
[33]Article: Experimental and theoretical study of corrosion inhibition performance of N-phenylthiourea for mild steel in hydrochloric acid and sodium chloride solution. Authors: Dinh Quy Huong, Tran Duong, Pham Cam Nam. Journal of molecular modeling. No: 25(7). Pages: 204-210. Year 2019. (Jan 27 2020 11:23AM)
[34]Article: Theoretical Study for Exploring the Diglycoside Substituent Effect on the Antioxidative Capability of Isorhamnetin Extracted from Anoectochilus roxburghii. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V Vo, Trinh Le Huyen, Mai Van Bay, Dinh Tuan, Pham Cam Nam. ACS omega JACS. No: 4(12). Pages: 14996-15003. Year 2019. (Jan 27 2020 11:01AM)
[35]Article: Experimental and theoretical study of corrosion inhibition performance of N-phenylthiourea for mild steel in hydrochloric acid and sodium chloride solution. Authors: Dinh Quy Huong; Tran Duong; Pham Cam Nam*. Journal of molecular modeling. No: 25. Pages: 204-214. Year 2019. (Dec 7 2020 2:39PM)
[36]Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Quan V. Vo, Pham Cam Nam, Thuc Ngoc Dinh, Adam Mechler, Thi Thi Van Tran. Journal of the Serbian Chemical Society. No: 01. Pages: 1-10. Year 2019. (Dec 12 2018 11:10AM)
[37]Article: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans, Scientific Reportsvolume 8, Article number: 12361 (2018). Authors: Quan V. Vo*, Pham Cam Nam*, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Nguyen Duc Cuong & Adam Mechler. Scientific Reports - Nature. No: 8. Pages: 1-10. Year 2018. (Dec 12 2018 10:57AM)
[38]Article: Isolation, Quantification and Antioxidant Activity of Extracts and Compounds from the Aerial Parts of Archidendron bauchei (Jack) I. Niels. Authors: Hieu Trung Le, Tran Thi Van Thi*, Pham Cam Nam*, Le Lam Son, Quan Van Vo.. Letters in Organic Chemistry. No: Volume 15 , Issue 11 , 2018. Pages: 972 - 980. Year 2018. (Dec 12 2018 11:05AM)
[39]Article: Exceptional case of Kasha's rule: Emission from higher-lying singlet electron excited states into ground states in coumarin-based biothiol sensing. Authors: Nguyen KhoaHiena1Doan ThanhNhanbc1Won YoungKimd1MaiVan BaybePham Cam Namf Dang UngVangIn-TaekLimhJong SeungKimdDuong TuanQuangbdD. Dyes and Pigments. No: 152. Pages: 118-126. Year 2018. (Dec 12 2018 11:59AM)
[40]Article: Anti-inflammatory activity of synthetic and natural glucoraphanin. Authors: Quan V. Vo*, Pham Cam Nam*, Thuc Ngoc Dinh, Adam Mechler, Thi Thi Van Tran. Journal of the Serbian Chemical Society (SCIE). No: 83 (0) 1–9 (2018). Pages: 1-9. Year 2018. (Apr 24 2019 4:09PM)
[41]Article: Synthesis of aromatic and indole alpha-glucosinolates. Authors: Author links open overlay panelQuan V.Vo,imoneRochfort, Pham C.NamdTuan L.NguyeneTrung T.NguyeneAdamMechlerf. Carbohydrate Research Volume 455, 2 January 2018, Pages 45-53. No: 455. Pages: 45-53. Year 2018. (Apr 27 2020 3:56PM)
[42]Article: Is Vitamin A an Antioxidant or a Prooxidant?. Authors: Duy Quang Dao, Thi Chinh Ngo, Nguyen Minh Thong, Pham Cam Nam. The journal of physical chemistry B. No: 121 (40). Pages: 9348-9357. Year 2017. (Apr 27 2020 4:12PM)
[43]Article: DFT study of the interactions between thiophene-based corrosion inhibitors and an Fe4 cluster. Authors: Duy Quang Dao, Truong Dinh Hieu, Thong Le Minh Pham, Dinh Tuan, Pham Cam Nam & Ime Bassey Obot. Journal of Molecular Modeling volume - Springer. No: 23, 260. Pages: 1-7. Year 2017. (Apr 27 2020 3:52PM)
[44]Article: Fe2O3 nanoporous network fabricated from Fe3O4/reduced graphene oxide for high-performance ethanol gas sensor. Authors: Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Đức Cường, Le Cao Nguyen, Đinh Quang Khiếu, Phạm Cam Nam, Nguyen Van Toan, Chu Manh Hung, Nguyen Van Hieu. Sensors and Actuators: B. Chemical (SCI, IF2017 = 5.4). No: 255. Pages: 3275–3283. Year 2017. (Dec 12 2018 12:04PM)
[45]Article: Insight into the antioxidant properties of nonphenolic terpenoids contained in essential oils extracted from the buds of Cleistocalyx operculatus: a DFT study† (SCIE, IF=3.84). Authors: Thi Chinh Ngo,a Duy Quang Dao,*aNguyen Minh Thongb and Pham Cam Nam*cd. RSC Advances - Taylor & Francis. No: 6. Pages: 30824-30844. Year 2016. (Mar 26 2016 9:23AM)
[46]Article: Ab initio Chemical Kinetics for the HCCO + H Reaction (SCI, DOI: 10.1080/00102202.2016.1151878)
.
Authors: Pham-Cam Nam, P. Raghunath, Lam K. Huynh, Shucheng Xu, M. C. Lin. Combustion Science and Technology (Taylor & Francis, SCI, DOI:10.1080/00102202.2016.1151878). No: xxx. Pages: xx. Year 2016.
(Feb 15 2016 4:38PM)
[47]Article: Antioxidant activities of [60]fullerene derivatives from chalcone, flavone and flavanone: A ONIOM approach via H-atom and electron transfer mechanism. Authors: Nguyen Minh Thong; Duy Quang Dao; T. Chinh Ngo; Trinh Le Huyen, Pham Cam Nam*. Chemical Physics letters (SCI, IF = 1.98, Q2). No: 652. Pages: 56-61. Year 2016. (Apr 12 2016 7:47PM)
[48]Article: Functionalization of fullerene via the Bingel reaction with α-chlorocarbanions: an ONIOM approach (SCIE). Authors: Nguyen Minh Thong,Thi Chinh Ngo, Duy Quang Dao, Tran Duong, Quoc Tri Tran, Pham Cam Nam*. Journal of Molecular Modeling (Springer, SCIE, impact factor 1.77, Q3). No: 22. Pages: 113-120. Year 2016. (Apr 12 2016 8:06PM)
[49]Article: Surface Enhanced Raman Scattering of Melamine on Silver Substrate: An Experimental and DFT Study (SCI, IF=2.6). Authors: Nguyen Thi Thai An, Duy Quang Dao*, Pham Cam Nam*, Bui The Huy, Hong Nhung Tran. Spectrochimica Acta Part A Molecular and Biomolecular Spectroscopy - Sciencedirect. No: 169. Pages: 230-237. Year 2016. (Apr 12 2016 8:16PM)
[50]Article: A highly sensitive fluorescent chemosensor for simultaneous determination of Ag(I), Hg(II), and Cu(II) ions: Design, synthesis, characterization and application (SCI, impact factor 3.468, ISSN: 0143-7208, ELSEVIER). Authors: Nguyen Khoa Hien, Nguyen Chi Bao, Nguyen Thi Ai Nhung, Nguyen Tien Trung, Pham Cam Nam,Tran Duong, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. Dyes and Pigments. No: 116. Pages: 89–96. Year 2015. (Feb 23 2015 1:40PM)
[51]Article: Antioxidant properties of xanthones extracted from the pericarp of Garcinia mangostana (Mangosteen): A theoretical study (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Duong Tuan Quang, Ngoc Hoa Thi Bui, Duy Quang Dao, Pham Cam Nam
marriage affairs open i want an affair
. Chemical Physics Letters
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. No: 625. Pages: 30-35. Year 2015.
(Feb 24 2015 8:03AM)
[52]Article: A Study of the Substituent Effects on the O−H Bond Dissociation Enthalpies of Phenol Derivatives Using the ONIOM Method. (not ISI). Authors: Nguyen Minh Thong*, Thi Chinh Ngo, Truc Xuyen Nguyen Phan, Duy Quang Dao, Truong Van Nam, Phan Thi Tuyet Trinh, Pham Cam Nam.. American Journal of Chemistry. No: 5(4). Pages: 91-95. Year 2015. (Dec 9 2015 1:03PM)
[53]Article: Antibaterial Activities of the extracts of Mimosa pudica L.: An in-vitro Study (SCOPUS). Authors: Nguyen Thi Le Thoa, Pham Cam Nam, Dang Minh Nhat. International Journal on Advance Science Engineering Information Technology (SCOPUS). No: Vol. (2005) No.5. Pages: 358 -361. Year 2015. (Dec 9 2015 1:07PM)
[54]Article: Theoretical investigation on antioxidant activity of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis . Authors: Nguyen Minh Thong and Pham Cam Nam.
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Springer International Publishing. No: 46. Pages: 464-469. Year 2015. (Jun 11 2015 12:51PM)
[55]Article: Theoretical investigation on the bond dissociation enthalpies of phenolic compounds extracted from Artocarpus altilis using ONIOM(ROB3LYP/6-311++G(2df,2p):PM6) method (SCI). Authors: Nguyen Minh Thong, Tran Duong, Linh Thuy Pham, Pham Cam Nam. Chemical Physics Letters. No: 613. Pages: 139-145. Year 2014. (Sep 19 2014 11:48AM)
[56]Article: Ab initio chemical kinetics for the HCCO + OH reaction (SCI). Authors: Tam V.-T. Mai, P. Raghunath, Xuan T. Le, Lam K. Huynh, Pham-Cam Nam, M.C. Lin. Chemical Physics Letters. No: 592. Pages: 175-181. Year 2014. (Jan 10 2014 2:49AM)
[57]Article: Performance of an integrated approach for prediction of bond dissociation enthalpies of phenols extracted from ginger and tea (SCI). Authors: Pham Cam Nam, Asit Chandra, Minh Tho Nguyen. Chemical Physics Letters
marriage affairs open i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 555 (3). Pages: 44-50. Year 2013.
(Jan 2 2013 12:57PM)
[58]Article: The Se-H bond of benzeneselenols (ArSe-H): Relationship between bond dissociation enthalpy and spin density of radicals (SCI). Authors: Pham Cam Nam*, Minh Tho Nguyen [*]Corresponding author: Pham Cam Nam, Email: camnamp@yahoo.com. Chemical Physics (ScienceDirect). No: 415. Pages: 18 - 25. Year 2013. (Feb 18 2013 10:59AM)
[59]Article: The cyclohexadienylidenemethanone radical cation as a more stable distonic isomer of inoinzed benzaldehyde (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Chemical Physics Letter. No: 456. Pages: 141-145. Year 2008. (Jan 26 2011 8:31AM)
[60]Article: Ion/molecule reactions involving ionized toluene or ionized methyl benzoate and neutral methyl isocyanide (SCI). Authors: Dechamps, N., Flammang, R.; Boulvin, M.; Lamote, L.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 270. Pages: 101-110. Year 2008. (Feb 10 2011 2:09PM)
[61]Article: Gas-phase nitrosation of ethylene and related events in the C2H4NO+ landscape (SCI). Authors: Gerbaux, P.; Dechamps, N., Flammang, R.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.; Diazi, F.; Berruyer, F.; Bouchoux, G.,. The Journal of Physical Chemistry A. No: 112. Pages: 5418-5428. Year 2008. (Feb 11 2011 10:55AM)
[62]Article: Unimolecular chemistry of metastable dimethyl isophthalate radical cations (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M.T.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
. International Journal of Mass Spectrometry. No: 275(1-3). Pages: 110-116. Year 2008. (Feb 11 2011 11:00AM)
[63]Article: Effects of fluorine-substitution on the molecular properties of dimethyl ethers: A theoretical investigation (SCI). Authors: Pham Cam Nam, Minh Tho Nguyen, Zeegers-Huyskens, Th.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Journal of Molecular Structure (THEOCHEM). No: 821. Pages: 71-81. Year 2007. (Feb 10 2011 2:06PM)
[64]Article: On the loss of a methyl radical from metastable dimethyl terephthalate molecular ions (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Boulvin, M.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam, Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 261. Pages: 134-139. Year 2007. (Jan 26 2011 8:42AM)
[65]Article: Characterization of a distonic isomer C6H5C+(OH)OCH2of methyl benzoate radical cation by associative ion–molecule reactions (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. No: 249-250. Pages: 484-492. Year 2006.
(Feb 11 2011 10:17AM)
[66]Article: Internal energy effects on charge stripping spectra of [C7H8]+ and [C5H6]+ radical cations (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Chemical Physics Letter. No: 419(1-3). Pages: 139-143. Year 2006. (Feb 11 2011 10:20AM)
[67]Article: Decarboxylation of metastable methyl benzoate molecular ions (SCI). Authors: Dechamps, N.; Flammang, R.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. No: 17. Pages: 807-814. Year 2006. (Feb 11 2011 10:29AM)
[68]Article: A theoretical study of the substituent effects on the S-H bond dissociation energy and ionization energy of 3-pyridinethiol: prediction of novel antioxidant (SCI). Authors: Pham.Cam Nam; Nguyen M. T.;Chandra A. K.. The Journal of Physical Chemistry A. No: 110. Pages: 10904-10911. Year 2006. (Feb 10 2011 2:16PM)
[69]Article: 1-Boryl-3,4-dimethylphosphole trimer: synthesis, crystal structure and quantum chemical calculations (SCI). Authors: Pham-Tran, N.-N.; Tran Huy, N.-H.;Pham Cam Nam; Ricard, L.; Nguyen, M. T.,. Journal of Organometallic Chemistry. No: 691. Pages: 4058-4061. Year 2006. (Feb 10 2011 2:22PM)
[70]Article: Methyl and phenyl substitution effect on the proton affinity of hydrides of 1st and 2nd row elements and substituent effect on the proton affinity of ring-carbons in benzene: a DFT study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Nguyen M. T.; Chandra A. K.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. The Journal of Physical Chemistry A
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: 110(13). Pages: 4509-4515. Year 2006.
(Feb 10 2011 2:27PM)
[71]Article: The C-H and a(C-X) bond dissociation enthalpies of toluene, C6H5-CH2X (X=F, Cl), and their substituted derivatives: a DFT study (SCI). Authors: Pham CamNam, Nguyen, M. T.;Chandra, A. K.,. The Journal of Physical Chemistry A. No: 109(45). Pages: 10342-10347. Year 2005. (Feb 10 2011 2:30PM)
[72]Article: Neptrosine interaction in the minor groove of D(GGCCAATTGG) studied by combination of resolution enhancement and ab initio calculations (SCI). Authors: Van Hecke K.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T. Van Meervelt, L.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. The FEBS Journal (Federation of European Biochemical Societies). No: 272. Pages: 3531-354. Year 2005. (Feb 10 2011 2:34PM)
[73]Article: A specific gas phase substitution reaction between enol radical cations and t-butyl nitrite (SCI). Authors: Gerbaux, P.; Wantier, P.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.; Bouchoux, G.; Flammang R.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. European Journal of Mass Spectrometry
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: 10. Pages: 889- 898. Year 2004.
(Feb 10 2011 2:37PM)
[74]Article: Effects of substituents on the P-H bond dissociation enthalpies of phenylphosphines: a DFT study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Chandra, A. K.; Nguyen, M. T.. The Journal of Physical Chemistry A
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. No: 108(51). Pages: 11362-11368. Year 2004.
(Feb 10 2011 2:43PM)
[75]Article: Gas phase nitrosation of substituted benzenes (SCI). Authors: Dechamps, N.; Gerbaux, P.; Flammang, R.; Bouchoux, G.; Pham Cam Nam; Nguyen M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 232(1). Pages: 31-40. Year 2004. (Feb 11 2011 9:57AM)
[76]Article: Ring versus nitrogen protonation of anilines (SCI). Authors: Flammang, R.; Dechamps, N.; Pascal, L.; Van Haverbeke, Y.; Gerbaux, P.; Pham Cam Nam; Nguyen; M. T.. Letter in Organic Chemistry. No: 1(1). Pages: 23-30. Year 2004. (Feb 11 2011 10:01AM)
[77]Article: Singlet-triplet energy gaps of gas-phase RNA and DNA Bases. A quantum chemical study (SCI). Authors: Nguyen, M. T.; Zhang, R.; Pham Cam Nam; Ceulemans, A.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. The Journal of Physical Chemistry A. No: 108(31). Pages: 6554-6561. Year 2004. (Feb 11 2011 10:03AM)
[78]Article: The triplet state of cytosine and its derivatives: electron impact and quantum chemical study (SCI). Authors: Abouaf, R.; Pommier, J.; Dunet, H.; Quan, P.; Pham Cam Nam, Nguyen, M. T.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Journal of Chemical Physics. No: 121. Pages: 11668-11674. Year 2004. (Feb 11 2011 10:12AM)
[79]Article: The S-H bond dissociation enthalpies and acidities of para and meta substituted thiophenols: a quantum chemical study (SCI). Authors: Chandra, A. K.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T.. The Journal of Physical Chemistry A
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. No: 107(43). Pages: 9182-9188. Year 2003.
(Feb 11 2011 10:38AM)
[80]Article: Electronic structure of zwiterionic diamino-meta-quinonoid molecules: identity of UV absorption bands (SCI). Authors: Delaere, D.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T. . Chemical Physics Letters -Sciencedirect. No: 382(3-4). Pages: 349-354. Year 2003. (Feb 11 2011 9:42AM)
[81]Article: A theoretical study of the zwitterionic quinonoid molecules (SCI). Authors: Le, H. T., Pham Cam.Nam;Luong, V. D.; Veszprémi, T.; Nguyen, M. T.. Molecular Physics
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. No: 101(15). Pages: 2347-2353. Year 2003.
(Feb 11 2011 9:47AM)
[82]Article: A quantum chemical study of the protonation of phenylphosphine and its halogenated derivatives (SCIE). Authors: Pham Cam Nam; Gerbaux, P.; Nguyen, M. T.. European Journal of Mass Spectrometry. No: 9. Pages: 257-266. Year 2003. (Feb 11 2011 9:51AM)
[83]Article: Protonation and methylation of thiophenol, thioanisole and their halogenated derivatives: mass spectrometric and computational study (SCI). Authors: Pham Cam Nam; Flammang, R.; Le, H. T.; Gerbaux, P.; Nguyen, M. T.. International Journal of Mass Spectrometry. No: 228(2-3). Pages: 151-165. Year 2003. (Jan 27 2011 5:45AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Phạm Thị Thu Thảo
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học Huế (Bào vệ chính thức tháng 5/2021: Đã có QĐ Đại học Huế)

 2017

 2021

[2]Phạm Thị Thu Thảo
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất vòng thơm chứa nitrogen có khả năng chống oxy hóa bằng phương pháp hóa tính toán
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học Huế (Bào vệ chính thức tháng 5/2021: Đã có QĐ Đại học Huế)

 2017

 2021

[3]Mai Văn Bảy
Đề tài:

ÁP DỤNG HÓA TÍNH TOÁN TRONG THIẾT KẾ,          TỔNG HỢP VÀ ỨNG DỤNG CÁC SENSOR HUỲNH QUANG

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế, Trường Đại học Sư Phạm Huế

 2017

 2021

[4]Đinh Quý Hương
Đề tài:

NGHIÊN CỨU CÁC CHẤT CHỐNG OXY HÓA, ỨC CHẾ ĂN MÒN KIM LOẠI BẰNG TÍNH TOÁN HÓA LƯỢNG TỬ KẾT HỢP VỚI THỰC NGHIỆM

Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm Huế

 2017

 2020

[5]Đinh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc, tính chất và khả năng ức chế ăn mòn kim loại của một số hợp chất hữu cơ bằng phương pháp hóa tính toán
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2015

 2019

[6]Nguyễn Minh Thông
Đề tài: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, KHẢ NĂNG CHỐNG OXY HÓA CỦA MỘT SỐ POLYPHENOL VÀ DẪN XUẤT TRÊN NỀN FULLERENE (C60) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA TÍNH TOÁN 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế, Trường Đại học Khoa học Huế

 2014

 2017

[7]Nguyễn Minh Thông
Đề tài: Thiết kế và nghiên cứu cấu trúc, tính chất, hoạt tính chống oxy hóa của các phenol trên nền fullerene (C6) bằng phương pháp hóa tính toán 
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Huế

 2013

 2017

[8]Nguyễn Thị Hoa
Đề tài: Nghiên cứu hoạt tính chống oxy hóa của Ergothioneine và ovothiol bằng phương pháp hóa tính toán

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2015

 2015

[9]Đõ Thị Như Thảo
Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của cluster germanium pha tạp các nguyên tố Mn, Co, Ni bằng phương pháp hóa tính toán 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[10]Nguyễn Hoàng Hưng
Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất của cluster silicon pha tạp titanium, zirconium bằng phương pháp hóa tính toán 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[11]Bùi Thị Ngọc Hòa
Đề tài: Nghiên cứu và thiết kế các hợp chất chống oxy hóa xanh sử dụng trong polypropylene bằng phương pháp hóa tính toán

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[12]Bùi Thị Minh Họa
Đề tài: Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của một số hợp chất chiết xuất từ sâm Ngọc Linh bằng phương pháp Hóa tính toán

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[13]Lữ Bảo Khánh
Đề tài: Nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính chống oxy hóa của các vitamin A, C, E trên nền fullerene C60 bằng phương pháp hóa tính toán

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2013

 2014

[14]Lâm Đại Tú
Đề tài: Nghiên cứu vật liệu kết hợp titanium dioxide nano/diatomite

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[15]Phạm Thị Quỳnh Ty
Đề tài: Nghiên cứu khả năng chống oxy hóa của các chiết xuất từ chè xanh bằng phương pháp hóa tính toán

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Khoa Học- Đại Học Huế

 2011

 2011

[16]Trần Ngọc Cường
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp khoáng wollastonite từ tro trấu Việt Nam bằng phương pháp thủy nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[17]Hoàng Thị Đinh Trâm
Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp polyaluminium silicate chloride (PASiC)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2011

[18]Hoàng Thị Mỹ Duyên
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng phụ gia hoạt tính puzzolan Khe Mạ - Thừa Thiên Huế bằng các nguồn phế liệu công nghiệp và nông nghiệp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Khoa Học- Đại Học Huế

 2011

 2011

[19]Trần Thanh Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng diatomite Phú Yên làm phụ gia cho sản xuất xi măng và bê tông nhẹ

 Thạc sĩ

 Đại học Huế

 2008

 2008

[20]Hà Phước Huy
Đề tài: Nghiên cứu các phản ứng giải phóng H2 của các vật liệu trữ hydro

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 

  
 Khen thưởng
[1] Bằng Lao động Sáng Tạo do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam cấp. Năm: 2009.
[2] Chiến sĩ thu đua cấp cơ sở năm 2013;. Năm: 2013.
[3] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2014.
[4] Chiến sĩ thi đua cấp bộ. Năm: 2015.
[5] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2015.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Lý Thuyết Nhóm Nâng Cao Và Ứng Dụng Trong Hóa Học (HLLN-510)
Ngành: Hoá học
 Du kien 2012 Học Viên Cao Học ngành Hóa Lý Thuyết và Hóa Lý  Đại học Quy Nhơn (hiện đang xây dựng khung chương trình cao học Hóa Lý Thuyết và Hóa Lý)
[2]Quy Hoạch Thực Nghiệm
Ngành: Hoá học
 2022 Sinh viên ngành kỹ thuật hóa học  Trường Đại học Bách khoa Đại học Đà Nẵng
[3]Các Phương Pháp Xác Định Cấu Trúc Vật Liệu
Ngành: Khoa học vật liệu
 2008 Sinh viên đại học ngành Kỹ Thuật Hóa học  Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[4]Các Phương Pháp Thu Thập Và Xử Lý Số Liệu (CHXL-505)
Ngành: Hoá học
 2008 Học viên cao học ngành Công nghệ Hóa học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[5]Các Phương Pháp Hóa Lý Xác Định Cấu Trúc Vật Liệu (CHTC-532)
Ngành: Hoá học
 2008 Học viên cao học ngành Công Nghệ Hóa Học  Đại học Đà Nẵng
[6]Hóa Tính Toán (CHHT-522)
Ngành: Hoá học
 2008 Học viên cao học ngành Công Nghệ Hóa Học
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Đại học Đà Nẵng
[7]Tinh Thể Học
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên đại học ngành Công Nghệ Vật Liệu (H1&H4) và Công nghệ hoá học – Lọc Hoá dầu và khí (H5)
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Cơ Sở Lý Thuyết Hóa Học
Ngành: Hoá học
 2008 Sinh viên đại học  Khoa Hóa, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[9]General Chemistry (Chem142)
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2007 Sinh viên đại học của chương trình tiên tiến  Giảng dạy bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến ECE, Khoa Điện tử Viễn Thông và Chương trình tiên tiến ES, Khoa Điện, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[10]Tin Học Ứng dụng
Ngành: Hoá học
 1999 - 2001 Sinh viên đại học  Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[11]Hóa Lý Silicat
Ngành: Khoa học vật liệu
 1990 Sinh viên đại học ngành Công nghệ Vật Liệu (H1)
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
 Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[12]Công Nghệ Sản Xuất Gốm Sứ
Ngành: Khoa học vật liệu
 1990 Sinh viên đại học ngành Công Nghệ Vật Liệu (H1)  Khoa Hóa, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[13]An Toàn Lao Động
Ngành: Hoá học
 1988-2001 Sinh viên đại học  Khoa Hóa, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  A. Hội nghị khoa học quốc tế và các báo cáo, poster:

1. July 19-21 2009: CREST International Symposium 
Tổ chức tại: Fukui Institute for Fundamental Chemistry, Kyoto University, Japan
với poster trình bày:
Reliable Method for Determining Bond Dissociation Enthalpies: DFT Study and Applying on Green Inhibitors, Pham Cam Nam; Le, M. D.; Nguyen M. T. Pages:     Năm 2009
 
2. December 26-27, 2005: The First Taiwan-Vietnam Quantum Chemistry Conference
Tổ chức tại: National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan
với poster trình bày:
Neptrosine interaction in the minor groove of D(GGCCAATTGG), Van Hecke K.; Pham Cam Nam; Nguyen, M. T. Van Meervelt, L. pages:      Năm 2005

3. July 24-29, 2004: An International Conference in Honour of Professor Nicholas C. Handy; Molecular Mechanics: The No Nonsense Path to Progress.
Tổ chức tại: John’s College, Cambridge University, England.
Với poster trình bày:
Intrinsic Protonation: from Six Membered Rings down to Five Membered Rings ; Pham Cam Nam, Nguyen M. T.
4. January 24-27, 2004: Conference on Spectroscopy and Theoretical Chemistry
Tổ chức tại: Lunteren, The Netherlands

5. November 21, 2003, Quantum Chemistry in Belgium VI’th meeting
Tổ chức tại: Universiteit Gent, Belgium.

6. October 10, 2003: Computational Coordination Chemistry: Highlights within Europe Conference.
Tổ chức tại: University of Leuven, Belgium.

7. September 7-12, 2003: The 10th International Conference on the Applications of Density Functional Theory and Physics.
Tổ chức tại: Vrije Universiteit Brussel, Brussels, Belgium
Với poster trình bày:
Intrinsic Protonation of Monosubstituted Benzenes: Ring versus  Substituents;  Pham Cam Nam, Nguyen M.T.

8. November 2001: Quantum Chemistry in Belgium: Vth Meeting
Tổ chức tại:  Sart-Tilman, Liege, Belgium

B. Hội nghị khoa học trong nước và các báo cáo, poster:

1. August 4-6, 2008, Microelectronics Faculty Workshop, organized by Intel Vietnam and Arizona State University  
Tổ chức tại: Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. December 21-22, 2007: Joint Symposium on Computational Chemistry;
Tổ chức tại: Hanoi, Vietnam.
Với poster trình bày:
Comparative of Methyl Benzoate Radical Cations and Metastable Dimethyl Terephtalate, Pham Cam Nam, Nguyen M. T. et al. C. Chuyển giao công nghệ


1. Công nghệ phấn không bụi, quy trình và thiết bị năm 2001


2. Công nghệ sản xuất wollastonite năm 2012


3. Tổng hợp phụ gia trợ nghiền cho xi măng, tăng cường độ cho xi măng và giảm được 4-5% khối lượng clinker. (Hàm lượng sử dụng 0.65 -1.0kg/1T xi măng, giá thành sản xuất 8000 đông/1kg phụ gia dạng lỏng), 2013.D. Chỉ số trích dẫn Khoa học cá nhân

H-index: 20 (Xem: https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qeJFfdEAAAAJ)


  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn