Phạm Thị Tố Như
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 19684 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Tố Như
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  26/03/1972
Nơi sinh: Tp Huế
Quê quán Tp Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP Anh; Tại: trường Cơ Sở Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng KT & ĐBCLGD; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Chức vụ: Trưởng phòng
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2020; Chuyên ngành: Giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ; Tại: Đại Học Malaysia Sabah
Dạy CN: - Thực hành tiếng Anh - Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy tiếng Anh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K 168/ 9 Trưng Nữ Vương- Quận Hải Châu- Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 1994 đến nay: giảng viên khoa tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
- Từ năm 1995-1998: học thạc sĩ ngành: Lý luận ngôn ngữ Anh tại Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội
- Từ tháng 5/2005-7/2006: học thạc sĩ ngành: Phương pháp giảng dạy tiếng Anh tại Đại học Queensland, Australia
-Từ tháng 10/2012-12/2012: học chuyên sâu về Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ tại Đại học Victoria University of Wellington, New Zealand.
- Từ tháng 4/ 2014 đến nay: thành viên Hội đồng chuyên gia ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Từ tháng 12/2014 đến 2/2016: kiêm nhiệm, Phó Phòng Khảo Thí và Đảm Bảo chất lượng trường DHNN, ĐHĐN
- Từ tháng 2/2016 đến 11/2019: nghiên cứu sinh ngành ngôn ngữ học ứng dụng theo Đề án 911 tại Universiti Malaysia Sabah, Malaysia
- Từ tháng 11/2019: giảng viên khoa tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Khai thác công cụ Web 2.0 nhằm nâng cao kỹ năng thực hành tiếng Anh cho sinh viên khoa Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Năng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Tố Như. Thành viên: Võ Thị Quỳnh Anh Trần Thị Kim Liên Quách Huyền Châu. Mã số: DD2013-05-29BS. Năm: 2014. (Nov 13 2017 4:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nhận thức của giáo viên đối với việc ứng dụng công nghệ trong giảng dạy ở Việt Nam: nhận diện mâu thuẩn dựa trên lí thuyết hoạt động. Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Mai Kha*; ThS. Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 6(127).2018. Trang: 59. Năm 2018. (Jun 28 2018 2:45PM)
[2]Bài báo: NHẬN THỨC CỦA GIÁO VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TRONG DẠY HỌC Ở VIỆT NAM: NHẬN DIỆN MÂU THUẪN dỰA TRÊN LÍ THUYẾT HOẠT ĐỘNG
.
Tác giả: Huỳnh Ngọc Mai Kha; Phạm Thị Tố Như. Tạp chí Khoa Học Công Nghệ, Đại Học Đà Nẵng. Số: 6(127) 2018. Trang: 55-58. Năm 2018.
(Jun 27 2018 7:47AM)
[3]Bài báo: Năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy ngoại ngữ cho giáo viên các cấp: thực trạng và giải pháp. Tác giả: Phạm Thị Tố Như. Tạp Chí Ngôn Ngữ và Đời Sống. Số: S.11 (2015). Trang: 89-91. Năm 2015. (Nov 13 2017 5:08PM)
[4]Bài báo: Tác dụng của phần mềm Dyned đối với sinh viên năm 1 và 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Văn Long. Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ, Trường Đại học Hà Nội. Số: 40. Trang: 31-39. Năm 2014. (Nov 13 2017 5:16PM)
[5]Bài báo: Năng lực ứng dụng Công Nghệ Thông Tin trong giảng dạy của giáo viên Khoa Tiếng Anh, trường Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng- Thực trạng và giải pháp. Tác giả: ThS. Phạm Thị Tố Như*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Số 10(83).2014. Trang: 28. Năm 2014.
(Feb 25 2015 2:42PM)
[6]Bài báo: Sử dụng Blog như một phương tiện hỗ trợ dạy viết cho sinh viên năm 2 Khoa Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Tố Như. Tạp Chí Khoa học và Công nghê, Đại Học Đà Nẵng. Số: 2(63).2013. Trang: 50-54. Năm 2013. (Nov 13 2017 4:45PM)
[7]Bài báo: Tác động của yếu tố văn hóa xã hội đối với việc học tiếng Anh của sinh viên năm 1, khoa tiếng Anh, Đại Học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng . Tác giả: Phạm Thị Tố Như. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 5 (40). Trang: 162-166. Năm 2010. (Feb 16 2012 4:11PM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu một số đặc điểm về cấu trúc, ngữ nghĩa và văn hóa của thành ngữ tiếng Anh có sử dụng yếu tố động vật. Tác giả: Phạm Thị Tố Như
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Đại Học Sư Phạm, DHĐN. Số: 1. Trang: 20-23. Năm 2000. (Feb 16 2012 4:07PM)
[9]Bài báo: - Nhận xét chung về giá trị biểu trưng ngữ nghĩa về các con vật trong tâm thức của người Việt qua thành ngữ tiếng Việt. . Tác giả: Phạm Thị Tố Như. Đại Học Sư Phạm, Đại Học Đà Nẵng. Số: 2. Trang: 81-83. Năm 1999. (Feb 16 2012 3:58PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Issues and Challenges in Using ICT for Teaching English in Vietnam. Authors: Pham Thi To Nhu; Tan Choon Keong ; Lee Kean Wah. Tạp Chí CALL-EJ- Computer Assisted Language Learning- Electronic Journal. No: 20 (03). Pages: 140-155. Year 2019. (Aug 31 2019 7:13AM)
[2]Presentations: Exploring Teaching English Using ICT in Vietnam: The Lens of Activity Theory. Authors: Pham Thị Tố Như. 1st International ASEAN English Language Teaching Conference (ASEAN-ELT 2018), Melaka, Malaysia. Pages: 251-255. Year 2018. (Jun 12 2018 6:07PM)
[3]Presentations: ICT USE OF TEACHERS IN TEACHING ENGLISH IN VIETNAM. Authors: Huynh Ngoc Mai Kha; Pham Thi To Nhu; Tan Choon Keong. Journal of Information System and Technology Management. Pages: 39-49. Year 2018. (Sep 25 2018 8:45AM)
[4]Article: EXPLORING TEACHING ENGLISH USING ICT IN VIETNAM: THE LENS OF ACTIVITY THEORY. Authors: Pham Thi To Nhu, Tan Choon Keong, Lee Kean Wah. International Journal of Modern Trends in Social Sciences. No: 1(3). Pages: 15-29. Year 2018. (Sep 27 2018 8:30AM)
[5]Presentations: Issues and Challenges in Using ICT for Teaching Speaking Skills in Vietnam. Authors: Pham Thi To Nhu; Huynh Ngoc Mai Kha. GloCALL 2018, China. Pages: 1-5. Year 2018. (Sep 27 2018 8:49AM)
[6]Presentations: EXPLORING THE AFFORDANCE OF VOXOPOP, A WEB TOOL 2.0 AS AN ONLINE SUPPLEMENTARY SPEAKING TOOL FOR GROUP PRACTICE. Authors: Phạm Thị Tố Như. Kỷ yếu hội thảo Tesol quốc tế do Seameo phối hợp với Đại Học Curtin. Pages: 100-101. Year 2017. (Nov 13 2017 4:40PM)
[7]Article: Exploring the Affordance of ‘BBC Six Minutes English’ Mobile Application as an Online Supplementary Listening Tool. Authors: Phạm Thị Tố Như. International Journal on E-Learning Practices (IJELP), University Malaysia Sabah. No: Volume 3, 2016 (Penerbit UMS 2016). Pages: 19-34. Year 2016. (Nov 13 2017 4:18PM)
[8]Presentations: Using Dyned to improve English proficiency for teachers of English at primary school. Authors: Phạm Thị Tố Như. Kỷ yếu hội thảo quốc tế GloCal 2013. Pages: 3-5. Year 2013. (Nov 13 2017 4:34PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 13 2017 4:24PM)(Feb 16 2012 3:48PM)
[1]Chương Trình Bồi Dưỡng Năng Lực Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Dành Cho Giáo Viên Tiếng Anh Cốt Cán Chủ biên: Trần Hữu Phúc. Đồng tác giả: Nguyễn Văn Long, Huỳnh Ngọc Mai Kha, Phạm Thị Tố Như, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Hữu Anh Vương, Hoàng Như Quỳnh. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Thành phố HCM. Năm 2016.
[2]Speaking 2 (Nói 2) Nơi XB: Đại học Ngoại ngữ - ĐHĐN (Lưu hành nội bộ). Năm 2006 Chủ biên: PhạmThị Tố Như. Nơi XB: Đại Học Ngoại Ngữ- DHĐN. Năm 2006.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Technology in Education
Ngành: Ngoại ngữ
 2014 Sinh viên chính quy bậc đại học, giáo viên phổ thông, giảng viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp  Đại học Ngoại Ngữ, Đại Học Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục khác theo sự phân công và điều động của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo
[2]English Skills; Advanced English; Technology in Education
Ngành: Ngoại ngữ
 1994 Sinh viên cử nhân tiếng Anh các hệ đào tạo  Đại học Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  - Xây dựng Chuẩn Công nghệ Thông tin cho giáo viên ngoại ngữ thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2013)
- Xây dựng Chương trình Bồi dưỡng Công nghệ thông tin trực tuyến cho giáo viên tiếng Anh thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2014)
- Xây dựng Chương trình Bồi dưỡng năng lực ứng dụng Công nghệ Thông tin dành cho giáo viên tiếng Anh cốt cán thuộc chương trình Đề án Ngoại Ngữ 2020. (Năm 2014)
- Xây dựng mô hình khảo thí tiếng Anh trực tuyến (Năm 2014)- Xây dựng  Chương Trình Bồi Dưỡng Tiếng Anh Dành Cho Giảng Viên Đại Học Cao Đẳng Trước Khi Đi Nghiên Cứu Sinh của Đại Học Đà Nẵng.  

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn