Trần Phước Trữ
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,321,350

 
Mục này được 23182 lượt người xem
Họ và tên:  Trần Phước Trữ
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  02/12/1960
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Thống kê; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Thống kê - Tin học; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Chủ nhiệm khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2004; Chuyên ngành: Thống Kê; Tại: Đại học Kinh tế Quốc dân
Dạy CN: Thống kê
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh C, Pháp B
Địa chỉ liên hệ: 51 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3950885; Mobile: 0913479850
Email: phuoctru@ud.edu.vn; trudhkt@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 -Năm 1983-1985: Giảng dạy tại Khoa Kinh tế, Đại học bách khoa Đà Nẵng
-Năm 1985-1988: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thống kê, Khoa Thống- Kế -Tài, Phân hiệu Đại học kinh tế Đà Nẵng
-Năm 1988-1993: Phó chủ nhiệm Bộ môn Thống kê, Khoa Kinh tế nghiệp vụ, Đại học bách khoa Đà Nẵng
-Năm 1993-1997: Chủ nhiệm Bộ môn Thống kê- Tin học, Khoa kinh tế nghiệp vụ, Đại học bách khoa Đà Nẵng
-Năm 1997-2005: Phó chủ nhiệm Khoa Tài chính- Thống kê, Trường Đại học kinh tế và QTKD, Đại học Đà Nẵng
-Năm 2005-2014: Chủ nhiệm Khoa Thống kê- Tin học, Trường Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thống kê xu hướng biến động GPD TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Trần Phước Trữ. Thành viên: ThS. Ngô Tân;CN. Phạm Quang Tín. Mã số: B2006-DDN04-01. Năm: 2009. (Apr 27 2015 2:49PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu thống kê biến động chỉ tiêu GDP trong nền kinh tế quốc dân. Chủ nhiệm: TS. Trần Phước Trữ. Thành viên: . Mã số: B96-14-17. Năm: 2002. (Dec 31 2010 2:14PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Xây dựng mục tiêu và chương trình đào tạo các ngành kinh tế, Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PTS. Võ Xuân Tiến. Thành viên: Trần Phước Trữ. Mã số: (Không có mã số). Năm: 1996. (Dec 31 2010 2:14PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Đổi mới một bước các chuyên ngành đào tạo Cán bộ kinh tế bậc Đại học từ nay đến năm 2000 của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Chủ nhiệm: PTS. Nguyễn Phùng. Mã số: (Không có mã số). Năm: 1993. (Apr 27 2015 2:41PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Một số ý kiến đánh giá lại tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá so sánh. Tác giả: Trần Phước Trữ
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Thông tin Khoa học thống kê - Viện Khoa học thống kê. Số: 4. Trang: 10-14. Năm 2001. (Dec 31 2010 2:14PM)
[2]Bài báo: Các mô hình phân tích biến động tổng sản phẩm trong nước do ảnh hưởng biến động năng suất lao động, số lượng lao động và chi phí thời gian. Tác giả: Trần Phước Trữ. Thông tin Khoa học thống kê -Viện Khoa học thống kê
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: 3. Trang: 11-15. Năm 2001.
(Dec 31 2010 2:14PM)
[3]Bài báo: So sánh các chỉ tiêu đặc trưng trong điều tra thống kê kinh tế - xã hội. Tác giả: Trần Phước Trữ
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tập san Khoa học - ĐH Bách khoa Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 6. Trang: 98-102. Năm 1991.
(Dec 31 2010 2:14PM)
  
 Sách và giáo trình
(Apr 27 2015 3:13PM)(Dec 31 2010 2:15PM)(Apr 27 2015 3:15PM)
[1]Lý thuyết hệ thống Chủ biên: Trần Phước Trữ. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2001.
[2]Lý thuyết hệ thống Chủ biên: Trần Phước Trữ. Đồng tác giả: . Nơi XB: Đại học Huế. Năm 1996.
[3]Bài tập lý thuyết thống kê Chủ biên: PGS.PTS. Nguyễn Tấn Cừ. Đồng tác giả: Trần Phước Trữ. Nơi XB: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Năm 1993.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Võ Viết Nhớ
Đề tài: Phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch Thành phố Hội An

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[2]Dương Minh Tân
Đề tài: Phát triển nguồn nhân lực hành chính công cấp Xã, Phường Thị xã an Nhơn, Tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[3]Hồ Thị Quyên
Đề tài: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua xe máy: Trường hợp tại Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[4]Nguyễn Đại Lâm
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại Huyện Hoài Ân, Tỉnh Bình Định

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[5]Bùi Mỹ Kiều
Đề tài: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ của Siêu thị Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2014

[6]Trần Xuân Linh
Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[7]Võ Thị Hồng Vân
Đề tài: Giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[8]Đặng Thị Thúy Phương
Đề tài: Phát triển kinh tế trang trại Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[9]Nguyễn Đăng Lộc
Đề tài: Phát triển bền vững nông nghiệp Huyện Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[10]Dương Thị Thu Thủy
Đề tài: Giải pháp phát triển công nghiệp chế biến tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[11]Lê Thị Tú Nga
Đề tài: Giải pháp phát triển ngành dệt may Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[12]Nguyễn Văn Lâm
Đề tài: Phát triển tổ hợp tác khai thác hải sản trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đến năm 2020

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[13]Tống Thị Ly Phương
Đề tài: Phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2011

 2012

[14]Dương Thị Hoàng Trân
Đề tài: Giải pháp nâng cao mức sống dân cư ở Thành Phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống tài khoản quốc gia
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2007 Sau đai học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[2]Dân số học đại cương
Ngành: Dân số học
 1998 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[3]Kinh tế lượng
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1998 Đại học
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[4]Lý thuyết hệ thống
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1995 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[5]Nguyên lý thống kê
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1985 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
[6]Thống kê nông nghiệp
Ngành: Kinh tế học
 1983 Đại học  Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn