Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,012,729

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải nhất - Hoạt động Khoa học và Công nghệ Xuất sắc của Trường Đại học Bách Khoa 2019-2020

 Khoa học công nghệ

 2020

 2646/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách khoa

[2] President Award for outstanding performance and achievement in research

 Kỹ thuật

 2016

 

 Osaka Prefecture University, Japan

[3] Best Paper Award

 Kỹ thuật

 2015

 

 Ministry of Science and Technology

[4] Giải thưởng "nghiên cứu khoa học"

 Kỹ thuật

 2005

 

 Trường Đại học Bách khoa

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn