Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 92,012,959

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống điện-điện tử động cơ và ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2020 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Kỹ thuật điện - điện tử ứng dụng
Ngành: Cơ khí động lực
 2019 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[3]Điều khiển tự động trên động cơ và ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2018 Học viên cao học, Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[4]Anh văn chuyên ngành
Ngành: Cơ khí động lực
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Truyền động tự động trên ô tô điện
Ngành: Cơ khí động lực
 2017 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[6]Trang bị điện và điện tử Thân xe
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[7]Đồ án thiết kế hệ thống điện tử ô tô
Ngành: Cơ khí động lực
 2010 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
[8]Kỹ thuật Vi điều khiển
Ngành: Cơ khí động lực
 2008 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[9]Trang bị điện và điện tử Động cơ đốt trong
Ngành: Cơ khí động lực
 2006 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn